auzefGöç ve Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Final

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Final

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Final

1- Mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşme?

Cevap : 1951

2- Türkiye’de insan ticaretini önlemek için sığınma evi?

Cevap : Kadın Dayanışma Vakfı

3- Sosyal hizmet uzmanının bilinçlendirme rolü?

Cevap : Savunuculuk

4- Travma yaşayan göçmen için sosyal çalışmacının sahip olması gereken alan?

Cevap : Psikoloji

5- Yabancıların çalışma izni başvurusu?

Cevap : İşveren

6- Bir sığınmacıya göre ülkemiz?

Cevap : Transit ülke

7- Yabancı düşmanlığının temel göstergeleri?

Cevap : Kolektif korku ve saldırganlık

8- İki ülkeyle kültür, ilişki bağları vb. birleşme?

Cevap : Ulus aşırılık

9- Chicago okulu sosyologlarının nitelemesiyle göç için söylenemez?

Cevap : Göç tek yönlü köklerinden kopmayı içeren bir süreçtir

10-Sivil toplum kuruluşları politik fonksiyonlarından değildir?

Cevap : Kutuplaşmaları sertleştirmek

11- Sosyal hizmet uzmanının çalışma yapması beklenen alan değildir?

Cevap : Siyasi bağlam

12- Kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanı becerilerinden değildir?

Cevap : Kültürel homojen

13- Sığınma Yönetmeliği?

Cevap : 1994

14- Kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanının ‘genel becerilerinden’ değildir?

Cevap : Hoşgörülü ve saygılı olma

15- Göçmenlerin uyumunu açıklayan iki kuram?

Cevap : *Stresle başa çıkma kuramı
*kültürel öğrenme kuramı

16- (………..)Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişi?

Cevap : Şartlı Mülteci

17- Göçmen kadınlarda fuhuş oranının fazla olmasının nedeni nedir?

Cevap : Toplumsal kabulün azlığı

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!