Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -5

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -5

İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

#1. “İnovasyonun, özellikle Ar-Ge, üretim ve pazarlama bölümlerinin birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkan bir süreç olduğunu” ifade eden inovasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller

#2. İnovasyon modellerinden biri olan sistemik ve öğrenen ağ modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

#3. İnovasyon sürecinin günümüze kadarki akışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi inovasyon modellerinden biri olarak değerlendirilemez?

Cevap : B. Doğrusal olmayan modeller

#4. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biridir?

Cevap : E. İşletmenin stratejik ortakları

#5. I. Üretim II. Pazarlama III.Finans Yukarıdaki departmanlardan (fonksiyonlardan) hangisi ya da hangileri inovasyonun içsel kaynakları arasında değerlendirilebilir?

Cevap : E. I, II ve III

#6. Aşağıdakilerden hangisinde inovasyonun durumsal kaynaklarının kapsamı doğru olarak ifade edilmiştir?

Cevap : A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi kapalı inovasyonyaklaşımını dikkate alan bir işletmenin özelliklerinden biridir?

Cevap : A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.

#8. I. İşletme dışı paydaşlar ile proje bazlı ortaklıklar geliştirilir. II. Temel hedef, inovasyon ile pazara ilk giren olmaktır. III. Müşteriler, inovasyon süreci sonucunda ortaya çıkan inovasyonun son kullanıcılarıdır. Yukarıdakilerden hangileri açık inovasyon modelinin temel özellikleri arasında değerlendirilebilir?

Cevap : A. Yalnız I

#9. İnovasyon modellerinden biri olan doğrusal modeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

Cevap : C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -5

İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -5

İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -5, İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -5
İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

1 Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biri değildir?

A. Pazarlar ve müşteriler
B. İnovasyon toplulukları
C. Rakipler ve tedarikçiler
D. Üniversiteler
E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

Cevap : E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

2 I. Üretim
II. Pazarlama
III.Finans
Yukarıdaki departmanlardan (fonksiyonlardan) hangisi ya da hangileri inovasyonun içsel kaynakları arasında değerlendirilebilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

3 Aşağıdakilerden hangisinde inovasyonun durumsal kaynaklarının kapsamı doğru olarak ifade edilmiştir?

A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.
B. Ancak belirli kısıtlar altında oluşan kaynaklardır.
C. Çevresel belirsizlikler sonucu oluşan kaynaklardır.
D. Uygun örgütsel kültür sonucu ortaya çıkan kaynaklardır.
E. Etkin bir liderlik ve takım çalışması anlayışı ile ortaya çıkan kaynaklardır.

Cevap : A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.

4 İnovasyon sürecinin günümüze kadarki akışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi inovasyon modellerinden biri olarak değerlendirilemez?

A. Doğrusal modeller
B. Doğrusal olmayan modeller
C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller
D. İnteraktif modeller
E. Sistemik ve öğrenen ağ modelleri

Cevap : B. Doğrusal olmayan modeller

5 İnovasyon modellerinden biri olan doğrusal modeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

A. İnovasyonun Ar-Ge, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin birbirleriyle ardışık olarak ilişkisi sonucu ortaya çıktığını varsayar.
B. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.
C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.
D. Pazar merkezli doğrusal modellerde inovasyonların çıkış noktası, tüketicilerin ihtiyaçlarıdır.
E. İnovasyonun başlangıç noktası temel ve uygulamalı araştırmalardır.

Cevap : C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.

6 Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biridir?

A. İşletmenin ar-ge departmanı
B. İşletmenin pazarlama departmanı
C. İşletmenin üretim departmanı
D. İşletmenin finansman departmanı
E. İşletmenin stratejik ortakları

Cevap : E. İşletmenin stratejik ortakları

7 “İnovasyonun, özellikle Ar-Ge, üretim ve pazarlama bölümlerinin birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkan bir süreç olduğunu” ifade eden inovasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğrusal modeller
B. Doğrusal olmayan modeller
C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller
D. İnteraktif modeller
E. Sistemik ve öğrenen ağ modelleri

Cevap : C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller

8 İnovasyon modellerinden biri olan sistemik ve öğrenen ağ modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İnovasyon birçok işletme içi ve işletme dışı faktörün etkileşim içinde bulunduğu bir ortamda gerçekleşir.
B. İşletmenin inovasyon sürecinde çevreyle olan bağına ağırlık verir.
C. İnteraktif ilişkilere önem verir.
D. Öğrenen bir sistemin kurulmasını öngörür.
E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

Cevap : E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

9 Aşağıdakilerden hangisi kapalı inovasyonyaklaşımını dikkate alan bir işletmenin özelliklerinden biridir?

A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.
B. Rakiplerin fikirlerinden faydalanır.
C. Müşterilerini inovasyon geliştirme sürecinin temeline (merkezine) koyar.
D. Üniversitelerle ortak projeler geliştirerek radikalinovasyonlar geliştirmeyi hedefler.
E. İnovasyon sürecinde dış çevreye odaklanır.

Cevap : A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.

10 I. İşletme dışı paydaşlar ile proje bazlı ortaklıklar geliştirilir.
II. Temel hedef, inovasyon ile pazara ilk giren olmaktır.
III. Müşteriler, inovasyon süreci sonucunda
ortaya çıkan inovasyonun son kullanıcılarıdır.
Yukarıdakilerden hangileri açık inovasyon modelinin temel özellikleri arasında değerlendirilebilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : A. Yalnız I

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!