Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -7

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -7

İş Fikrinden Girişime

#1. Yeni bir girişim, var olan bir pazarda rakip ürünlere alternatif olabilecek bir ürün geliştirmek istemektedir. Fakat pazar analizinde alternatif mal ve hizmetlerin çok olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Porter’ın Beş Güç Modeli’nin hangi bileşeni ile ilgilidir?

Cevap : D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi

#2. Kanvas iş modelinin hangi bileşeninde tedarikçiler, yatırımcılar, sektör ortakları, danışmanlar ve iş modelinin çalışması için kritik öneme sahip diğer tüm harici işletmeler veya kuruluşlar bulunur?

Cevap : B. Kilit ortaklar

#3. Girişimci, girişimcilik tecrübesinde zaman zaman yeni yollara girmek veya var olan pozisyonunu değiştirmek durumunda kalır. Bu durumda girişimcinin, liderlik özelliğinin hangi bileşeni ile hareket etmesi gerekmektedir?

Cevap : B. Adapte olma

#4. Bir iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını belirleme süreci aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Cevap : A. Yapılabilirlik analizi

#5. Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan ekonomik birimlere ne ad verilir?

Cevap : A. Girişim

#6. Yapılabilirlik analizinin hangi bileşeninde başlangıç sermayesi, tahmini kazançlar ve yatırım getirisi konuları ele alınmaktadır?

Cevap : E. Finansal analiz

#7. İş fikri geliştirme yöntemlerinin hangisinde az sayıda katılımcıdan oluşan bir grup insanın çok sayıda yeni ve yaratıcı fikir üretmek amacıyla etkileşime girdiği bir süreç söz konusudur?

Cevap : C. Beyin fırtınası

#8. Yeni malların, hizmetlerin, hammaddelerin ve örgütlenme yöntemlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek bir oranda sunulup satılabildiği durumlara ne ad verilir?

Cevap : E. Girişim fırsatı

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir fırsatın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : D. Daha önce denenmemiş olmak

#10. Girişimcinin elde etmek istediği sonuca ulaşmada ya da belirli bir durumda, sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan güvenini ifade eden nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Öz Yeterlilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -7

İş Fikrinden Girişime

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -7

İş Fikrinden Girişime

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -7, İş Fikrinden Girişime

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Fikrinden Girişime

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -7
İş Fikrinden Girişime

1 Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan ekonomik birimlere ne ad verilir?

A. Girişim
B. Girişimci
C. Yönetim
D. İnovasyon
E. İcat

Cevap : A. Girişim

2 Girişimcinin elde etmek istediği sonuca ulaşmada ya da belirli bir durumda, sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan güvenini ifade eden nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A. İkna
B. Liderlik
C. Öz Yeterlilik
D. Vizyon
E. Tutku

Cevap : C. Öz Yeterlilik

3 Girişimci, girişimcilik tecrübesinde zaman zaman yeni yollara girmek veya var olan pozisyonunu değiştirmek durumunda kalır. Bu durumda girişimcinin, liderlik özelliğinin hangi bileşeni ile hareket etmesi gerekmektedir?

A. Vizyon sahibi olma
B. Adapte olma
C. Etkileme
D. İkna
E. Yenilikçi olma

Cevap : B. Adapte olma

4 Yeni malların, hizmetlerin, hammaddelerin ve örgütlenme yöntemlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek bir oranda sunulup satılabildiği durumlara ne ad verilir?

A. Girişimci uyanıklığı
B. İş modeli
C. İş fikri
D. Girişimcilik
E. Girişim fırsatı

Cevap : E. Girişim fırsatı

5 Aşağıdakilerden hangisi bir fırsatın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A. Çekici olmak
B. Vakitli olmak
C. Uzun ömürlü olmak
D. Daha önce denenmemiş olmak
E. Alıcısı veya son kullanıcısı için değer yaratan veya artıran bir ürüne, hizmete veya işletmeye bağlı olmak

Cevap : D. Daha önce denenmemiş olmak

6 İş fikri geliştirme yöntemlerinin hangisinde az sayıda katılımcıdan oluşan bir grup insanın çok sayıda yeni ve yaratıcı fikir üretmek amacıyla etkileşime girdiği bir süreç söz konusudur?

A. Zihin haritalama
B. Problem çözme
C. Beyin fırtınası
D. Eğilimleri gözlemleme
E. Kanvas iş modeli

Cevap : C. Beyin fırtınası

7 Bir iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını belirleme süreci aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A. Yapılabilirlik analizi
B. Kanvas iş modeli
C. İş planı
D. Zihin haritalama
E. Beyin fırtınası

Cevap : A. Yapılabilirlik analizi

8 Yapılabilirlik analizinin hangi bileşeninde başlangıç sermayesi, tahmini kazançlar ve yatırım getirisi konuları ele alınmaktadır?

A. Ürün/hizmet analizi
B. Pazar analizi
C. Müşteri analizi
D. İşletme analizi
E. Finansal analiz

Cevap : E. Finansal analiz

9 Yeni bir girişim, var olan bir pazarda rakip ürünlere alternatif olabilecek bir ürün geliştirmek istemektedir. Fakat pazar analizinde alternatif mal ve hizmetlerin çok olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Porter’ın Beş Güç Modeli’nin hangi bileşeni ile ilgilidir?

A. Satıcıların pazarlık gücü
B. Alıcıların pazarlık gücü
C. Yeni rakiplerin pazara girme tehdidi
D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi
E. Pazardaki rekabet

Cevap : D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi

10 Kanvas iş modelinin hangi bileşeninde tedarikçiler, yatırımcılar, sektör ortakları, danışmanlar ve iş modelinin çalışması için kritik öneme sahip diğer tüm harici işletmeler veya kuruluşlar bulunur?

A. Gelir kaynakları
B. Kilit ortaklar
C. Kilit kaynaklar
D. Kilit etkinlikler
E. Maliyet yapısı

Cevap : B. Kilit ortaklar

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!