Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -8

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -8

Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

#1. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin tanımlanması, iş planının hangi bölümü içerisinde yer alır?

Cevap : C. Araştırma ve geliştirme

#2. Bir başka işletmenin ürünlerini satmak veya adını kullanmak veya her ikisini birden yapmak amacıyla alınan lisansa ne ad verilir?

Cevap : D. Franchise

#3. İşletmenin türü, pazar fırsatları ve finansal ihtiyaçların yer aldığı iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Giriş bölümü

#4. Kurulması düşünülen bir işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren yazılı belgeye ne ad verilir?

Cevap : A. İş planı

#5. Başarılacak amaçların saptanması, örgütsel yapının oluşum aşamalarından hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Hedefler

#6. Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin dezavantajlarından biri değildir?

Cevap : E. Merkezileşmiş satın alma gücü

#7. İşletmenin ürün ve hizmetlerinin hedef pazardaki potansiyel müşteriler tarafından rakiplerin ürün ve hizmetlerinden farklı olarak algılanmasını amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Farklılaştırma stratejisi

#8. İşletmenin gelecekteki konumu ve görünümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Cevap : D. Vizyon

#9. Planların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde çözümleneceğine dair önceden politikalar oluşturulması, aşağıdaki örgütleme süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : B. Yönetim birliği

#10. Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, işlevsel işbölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Yalın örgüt

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -8

Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -8

Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -8 Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -8
Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

1 Kurulması düşünülen bir işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren yazılı belgeye ne ad verilir?

A. İş planı
B. İş modeli
C. Yatırım modeli
D. Yapılabilirlik analizi
E. Durum analizi

Cevap : A. İş planı

2 İşletmenin türü, pazar fırsatları ve finansal ihtiyaçların yer aldığı iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletmenin tanıtımı
B. Giriş bölümü
C. Pazarlama planı
D. Üretim planı
E. Yönetim planı

Cevap : B. Giriş bölümü

3 Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin tanımlanması, iş planının hangi bölümü içerisinde yer alır?

A. Zaman tablosu
B. Potansiyel riskler
C. Araştırma ve geliştirme
D. Yönetim planı
E. Ekler

Cevap : C. Araştırma ve geliştirme

4 Bir başka işletmenin ürünlerini satmak veya adını kullanmak veya her ikisini birden yapmak amacıyla alınan lisansa ne ad verilir?

A. İhracat
B. Birleşme
C. Ortak girişim
D. Franchise
E. Doğrudan yatırım

Cevap : D. Franchise

5 Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin dezavantajlarından biri değildir?

A. Satınalma üzerindeki kısıtlamalar
B. Sınırlı ürün hattı
C. Olası pazar doygunluğu
D. Karar almada daha az özgürlük
E. Merkezileşmiş satın alma gücü

Cevap : E. Merkezileşmiş satın alma gücü

6 Başarılacak amaçların saptanması, örgütsel yapının oluşum aşamalarından hangisiyle ilişkilidir?

A. Hedefler
B. İşlevler
C. Fiziksel kaynaklar
D. Yetki ve sorumluluk
E. Bölümlere ayırma

Cevap : A. Hedefler

7 Planların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde çözümleneceğine dair önceden politikalar oluşturulması, aşağıdaki örgütleme süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?

A. Amaç birliği
B. Yönetim birliği
C. Yetki devri
D. Hiyerarşik yapı
E. İşbölümü ve uzmanlaşma

Cevap : B. Yönetim birliği

8 Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, işlevsel işbölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bürokratik örgüt
B. İşlevsel örgüt
C. Yalın örgüt
D. Bölümlü örgüt
E. Şebeke örgüt

Cevap : C. Yalın örgüt

9 İşletmenin gelecekteki konumu ve görünümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A. Misyon
B. Amaç
C. Strateji
D. Vizyon
E. Geribildirim

Cevap : D. Vizyon

10 İşletmenin ürün ve hizmetlerinin hedef pazardaki potansiyel müşteriler tarafından rakiplerin ürün ve hizmetlerinden farklı olarak algılanmasını amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A. Maliyet liderliği stratejisi
B. Büyüme stratejisi
C. Karma strateji
D. Odaklanma stratejisi
E. Farklılaştırma stratejisi

Cevap : E. Farklılaştırma stratejisi

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!