Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

#2. Dijital Çağda İşletmecilik 8 Sensörler yardımıyla fiziksel dünyada gerçekleşen olguları sanal dünyada işleyebilen ve bu verilere dayanarak fiziksel dünyayı etkileyebilecek kararlar alan sistemlere ne ad verilir?

Cevap : B. Siber Fiziksel Sistemler

#3. İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

#4. İcat ile inovasyon arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

#5. Karar verme aşamasında belirlenen işlem adımlarının sırasıyla uygulanmasını kapsayan büyük veri analiz döngüsü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Harekete geçme

#6. Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

#7. Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmedeki örneklerinden biri değildir?

Cevap : A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.

#8. Makine ve insanların birlikte iş birliği içerisinde çalışarak sinerji oluşturdukları, rakip olmaktan ziyade ortak çalıştıkları, insanı üretim sürecinin merkezine alan bir üretim sistemi öneren araştırmacılar, bu üretim sistemini aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamaktadır?

Cevap : E. Endüstri

#9. 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tekstil

#10. “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

Cevap : A. Kavrama gücü

#11. “Mevcut ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerde adım adım (kademeli) yapılan değişim, farklılık ve iyileştirmeler” olarak tanımlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : B. Artımsal inovasyon

#12. İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Şeffaflık

#14. Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

Cevap : D. Max Weber

#15. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

#16. I. Teşvikli ücret sistemleri II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri III.Kriterlere göre çalışan seçimi Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

Cevap : E. I, II ve III

#17. I. Uluslararası rekabet avantajı II. Sosyal refah III. Sürdürülebilir ekonomik büyüme İnovasyona dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulayan ülkelerin yukarıdakilerden hangilerine ulaşması mümkündür?

Cevap : E. I, II ve III

#18. İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

#19. Tasarım ile teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

#20. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

Cevap : A. Kârların hızla artması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -2

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -2
Dijital Çağda İşletmecilik

1 İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Yapay zeka
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri 5.0

Cevap : A. Dijitalleşme

2 Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Hacim
B. Hız
C. Çeşitlilik
D. Doğruluk
E. Şeffaflık

Cevap : E. Şeffaflık

3 Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

A. İçsel veri
B. Dışsal veri
C. Otonom veri
D. Yapılandırılmış veri
E. Yapılandırılmamış veri

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

4 Karar verme aşamasında belirlenen işlem adımlarının sırasıyla uygulanmasını kapsayan büyük veri analiz döngüsü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Veri toplama
B. Bilgi ve iç görü elde etme
C. Karar verme
D. Harekete geçme
E. Denetleme

Cevap : D. Harekete geçme

5 Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Artırılmış gerçeklik
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri 5.0

Cevap : E. Endüstri 5.0

6 Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmedeki örneklerinden biri değildir?

A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.
B. Depolarda bir sonraki ürüne en uygun rotanın çizilmesini sağlayabilir.
C. Yazılı ve görsel talimatların yerine geçebilir.
D. Çalışanlara gerçek zamanlı ve adım adım görsel destek sağlayabilir.
E. Mobilya, yer ve duvar karoları vb. ürünlerin satışında müşterilerin ürünleri satın almadan evlerinde görmelerini sağlayabilir.

Cevap : A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.

I. Doğru miktarda veriyi temin etmek
II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek
III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak
7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I , II ve III

Cevap : E. I , II ve III

8- Dijital Çağda İşletmecilik 8 Sensörler yardımıyla fiziksel dünyada gerçekleşen olguları sanal dünyada işleyebilen ve bu verilere dayanarak fiziksel dünyayı etkileyebilecek kararlar alan sistemlere ne ad verilir?

A. Dijitalleşme
B. Siber Fiziksel Sistemler
C. Büyük Veri
D. Artırılmış Gerçeklik
E. Lojistik Sistemler

Cevap : B. Siber Fiziksel Sistemler

9 Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

A. Siber iletişim
B. Nesnelerin interneti
C. Büyük veri
D. Artırılmış gerçeklik
E. Yapay zekâ

Cevap : B. Nesnelerin interneti

10 Makine ve insanların birlikte iş birliği içerisinde çalışarak sinerji oluşturdukları, rakip olmaktan ziyade ortak çalıştıkları, insanı üretim sürecinin merkezine alan bir üretim sistemi öneren araştırmacılar, bu üretim sistemini aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamaktadır?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Artırılmış gerçeklik
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri

Cevap : E. Endüstri

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!