Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin inovasyon aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek üzere uygulayabileceği yollardan biri olamaz?

Cevap : C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak

#3. Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

#4. Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Endüstri 5.0

#5. H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : C. Yasama

#6. İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Dijitalleşme

#7. “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

Cevap : A. Kavrama gücü

#8. H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

#9. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

#10. İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

#11. Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Elektrik

#12. Aşağıdakilerden hangisinde, inovasyon türlerinden biri olan Toplumsal (Sosyal) İnovasyon doğru bir şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

#13. Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

#14. İnovasyon ile icat arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İnovasyonun ticari yönünün olması

#15. I. Doğru miktarda veriyi temin etmek II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak 7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

Cevap : E. I , II ve III

#16. Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A. Şebeke organizasyon

#17. “Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan nedenlere ilişkin yeni bilgi edinme süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Temel araştırma

#18. İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon tanımı olarak kullanılamaz?

Cevap : B. Yeni bir şeyler icat etmek

#20. Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

Cevap : B. Nesnelerin interneti

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -3

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -3
İnovasyon Nedir Ne Değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin inovasyon aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek üzere uygulayabileceği yollardan biri olamaz?

A. Süreçlerde inovasyon yapmak
B. Taklit edilmesi zor değişimler gerçekleştirmek
C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak
D. Bilgiyi koruma altına almak
E. Başarılı uygulamaları başka alanlara uyarlamak

Cevap : C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak

2 I. Uluslararası rekabet avantajı
II. Sosyal refah
III. Sürdürülebilir ekonomik büyüme İnovasyona dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulayan ülkelerin yukarıdakilerden hangilerine ulaşması mümkündür?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

3 Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon tanımı olarak kullanılamaz?

A. Yeni veya büyük ölçüde değiştirilmiş bir organizasyonel yöntemi işletme içi uygulamalarda, dış ilişkilerde veya iş organizasyonunda uygulamak
B. Yeni bir şeyler icat etmek
C. Bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek
D. Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir şekilde pazarda uygulamaya koymak
E. Yeni ürün ve hizmet geliştirmek (sunmak) üzere yeni bilgileri kullanmak

Cevap : B. Yeni bir şeyler icat etmek

4 “Mevcut ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerde adım adım (kademeli) yapılan değişim, farklılık ve iyileştirmeler” olarak tanımlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Radikal inovasyon
B. Artımsal inovasyon
C. Yapısal inovasyon
D. Destekleyici inovasyon
E. Yıkıcı inovasyon

Cevap : B. Artımsal inovasyon

5 Aşağıdakilerden hangisinde, inovasyon türlerinden biri olan Toplumsal (Sosyal) İnovasyon doğru bir şekilde tanımlanmıştır?

A. Mevcut pazardaki temel müşteri gruplarınca kullanılan mevcut ürün ve hizmetlerin yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde performansının artırılmasına yönelik inovasyonlardır.
B. Daha önceki ürünlerin sunmuş olduğu değerlerden farklı değerler sunan inovasyonlardır.
C. Enerjide tasarruf sağlayarak maliyetlerin azaltılmasını ve kalitenin iyileştirilmesine neden olan inovasyonlardır.
D. Genellikle küçük firmalar tarafından gerçekleştirilen ve bireyin yaşamında ve davranışlarında önemli değişimlere yol açan inovasyonlardır.
E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

Cevap : E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

6 İcat ile inovasyon arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İcat, özellikle radikal inovasyonların önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir.
B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.
C. İcadın inovasyona dönüşebilmesi için, toplumun üyelerine fayda yaratacak bir değere dönüştürülmesi gerekmektedir.
D. Yeni düşünce ve fikirlerin kavramsallaşması inovasyonun çıkış noktasını oluştururken, bu entelektüel düşüncelerin ürün veya süreç gibi somut hale dönüştürülmesi ise icadı ortaya çıkarmaktadır.
E. İcat edilen bir ürün veya sürecin inovasyona dönüşebilmesi için firmanın performansına katkı yapacak bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.

Cevap : B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

7 İnovasyon ile icat arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnovasyonun ticari yönünün olması
B. İcadın ticari yönünün olması
C. İnovasyonun firmalara yönelik olması
D. İcadın üniversitelere yönelik olması
E. İcadın teknolojik bilgi içermesi İnovasyon Nedir Ne Değildir?

Cevap : A. İnovasyonun ticari yönünün olması

8 İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Yaratıcılık zihinsel bir üretkenlik iken, inovasyon bu üretkenlik sonunda ortaya çıkanların toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.
B. Bireysel bağlamda yaratıcılık, kişiye ait zihinsel bir süreci ifade ederken inovasyon, bireylerden oluşan bir grubun, takımın, örgütün ya da toplumun yeni olan şeyleri benimsemesini, kullanmasını ya da yararlanmasını ifade eder.
C. Örgütsel bağlamda yaratıcılık, yeni ve uygun fikirlerin ortaya çıkarılmasını ifade ederken inovasyon, bunların örgüt içerisinde uygulanmasını ifade eder.
D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.
E. İnovasyon faaliyetleri için yaratıcı bir örgütsel ortamın olması önemlidir.

Cevap : D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.

9 “Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan nedenlere ilişkin yeni bilgi edinme süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Deneysel geliştirme
D. İcat
E. Teknoloji

Cevap : A. Temel araştırma

10 Tasarım ile teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır.
B. Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir.
C. Tasarım, teknolojinin zihinde canlandırılan biçimidir.
D. Teknoloji geliştirme süreçlerinde tasarımın işlevselliğine başvurulmaktadır.
E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Cevap : E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!