Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

#1. Boş zaman için düşük mal tanımlaması yapılır ise boş zaman talep eğrisi ve emek arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.

#2. Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için ne gereklidir?

Cevap : a. MR = MC

#3. Tam rekabet piyasalarında herhangi bir firmaya ait talep eğrisi nasıldır?

Cevap : b. Yatay eksene paraleldir.

#4. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : b. Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır.

#5. Tamrekabet piyasalarında etkinliktensöz edilebilirmi?

Cevap : e. En etkin piyasalardır ve ideali oluşturur.

#6. PCC eğrisinin yatay eksene paralel olması neyi ifade eder?

Cevap : c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.

#7. Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden küçük ise bu mala ilişkin talep eğrisi

Cevap : e. Negatif eğimli çizilir

#8. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisinin altında seyreder.

#9. Monopsoncu firmanın emek talep eğrisine ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Cevap : e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

#10. Tam rekabet piyasalarına uzun dönemde sonsuz sayıda firmanın girememe nedeni ne olabilir?

Cevap : e. Firma başına düşen kârın negatif olması

#11. Bir tüketici üç adet kesme şekerle (x), bir bardak çay (y) içmekte, bunun dışında bir tüketimi bulunmamaktadır. Bu tercih çerçevesinde fayda fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. U=min(3x,y)

#12. ısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan maliyet hangisidir?

Cevap : b. Toplam sabit maliyet

#13. Emeğin fiyatı T5, sermayenin fiyatı T10 ve sermayenin marjinal fiziki ürünü 30 birim ise emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : a. 15

#14. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktaları birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?

Cevap : e. Gelir Tüketim Eğrisi

#15. Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan (brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kullanımının nedeni nedir?

Cevap : e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

#16. Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yatay eksene paraleldir.

#17. Ekonomik kârın negatif olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.

#18. Bir girdiye ilişkin marjinal ürün hasılatı ve marjinal ürün değeri hangi piyasada birbirine eşit olur?

Cevap : e. Tam Rekabet

#19. Uzun dönemde bir girdi için talep eğrisinin eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

Cevap : e. Ürün ve ikame etkisi ile

#20. Çıktı piyasasında monopol olan firma için emek talep eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -5

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -5
Tam Rekabet

1. Bir firmanın fiyat kabullenici olmasından ne anlıyorsunuz?

a. Fiyatı belirleme konusunda belirli bir güce sahip olduğunu
b. Firmanın piyasa gücüne sahip olduğunu
c. Firmanın monopol gücüne sahip olduğunu
d. Firmanın fiyatı etkileyemeyecek kadar küçük olduğunu
e. Firmanın oligopol gücüne sahip olduğunu

Cevap : d. Firmanın fiyatı etkileyemeyecek kadar küçük olduğunu

2. Tam rekabet piyasalarında herhangi bir firmaya ait talep eğrisi nasıldır?

a. Negatif eğime sahiptir.
b. Yatay eksene paraleldir.
c. Eğimi sıfıra eşittir.
d. Pozitif eğime sahiptir.
e. Firmaya ait talep eğrisi söz konusu değildir.

Cevap : b. Yatay eksene paraleldir.

3. Firmanın normalüstü kâr elde edebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a. Fiyatın ortalama maliyetin üstünde belirlenmesi
b. Fiyatın ortalama maliyetin altında belirlenmesi
c. Fiyatın ortalama maliyete eşit belirlenmesi
d. Fiyatın ortalama hasılatın üstünde belirlenmesi
e. Fiyatın ortalama hasılata eşit belirlenmesi

Cevap : a. Fiyatın ortalama maliyetin üstünde belirlenmesi

4. Tamrekabet piyasalarında etkinliktensöz edilebilirmi?

a. Fiyat kısa dönemde normalüstü kâra neden olacak kadar yükseldiği için etkinsiz piyasalardır.
b. Gerçekte olmayan piyasalardır, etkin değildirler.
c. Zarar etmesine rağmen kapanmayan firmaların var olduğu piyasalarda etkinlikten söz edilemez.
d. Faiz oranları bu tür piyasalarda oldukça yüksektir. Etkin değildir.
e. En etkin piyasalardır ve ideali oluşturur.

Cevap : e. En etkin piyasalardır ve ideali oluşturur.

5. Çok sayıda alıcı ve satıcı olması, homojen ürün, giriş-çıkış engelinin olmaması gibi özellikler hangi piyasa yapısında gözlenir?

a. Oligopol
b. Monopol
c. Monopolcü rekabet
d. Tam rekabetçi
e. Eksik rekabet

Cevap : d. Tam rekabetçi

6. Tam rekabet piyasalarına uzun dönemde sonsuz sayıda firmanın girememe nedeni ne olabilir?

a. Yasalar
b. Vergiler
c. Firmaların piyasa gücüne sahip olması
d. Firmaların fiyat belirleyici olması
e. Firma başına düşen kârın negatif olması

Cevap : e. Firma başına düşen kârın negatif olması

7. Tam rekabet piyasalarında potansiyel firmaları kısa dönemde piyasaya girme konusunda cezbeden şey nedir?

a. Yasal engelin olmaması
b. Normalüstü kâr
c. Normal kâr
d. Vergilerin olmaması
e. Firmaların fiyat belirleyici olması

Cevap : b. Normalüstü kâr

8. Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için ne gereklidir?

a. MR = MC
b. MR = AR
c. P = D
d. D = S
e. S = TR

Cevap : a. MR = MC

9. Bir piyasanın yapısının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici değildir?

a. Alıcı ve satıcı sayısı
b. Satılan ürünlerin benzer olup olmadığı
c. Giriş-çıkış engelinin varlığı
d. Faiz oranı
e. Ürünlerin homojen olup olmadığı

Cevap : d. Faiz oranı

10. Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yatay eksene paraleldir.
b. Düşey eksene paraleldir.
c. Negatif eğime sahiptir
d. Pozitif eğime sahiptir.
e. Bu tür piyasaların arz eğrileri yoktu

Cevap : a. Yatay eksene paraleldir.

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!