Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -7

İKT203U Mikro İktisat Soruları Final Deneme Sınavı -7

#1. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

Cevap : a. 5

#2. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap : e. Sıfıra

#3. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. Amaç ve kısıt fonksiyonları

#4. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Mal farklılaştırılması

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

#6. Etkin üretim setinden hareketle aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

Cevap : a. Üretim imkânları sınırı eğrisi

#7. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

Cevap : e. Dirsekli talep eğrisi modeli

#8. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. A. Marshall

#9. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?

Cevap : a. Dışsal değişken

#10. Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir?

Cevap : a. Refah ekonomisinde birinci teorem

#11. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. APPL artmaktadır.

#12. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

#14. Eğer Pareto optimal koşullardan tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik arzuların gereksiz olduğunu açıklayan teoreme ne ad verilir?

Cevap : a. İkinci en iyi teoremi

#15. İki mal, iki girdi ve iki tüketici durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi ekonominin genel dengesi için yeterlidir?

#16. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

#17. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

Cevap : a. Denge

#18. İki mal, iki girdi söz konusu olduğunda etkin üretim seti üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

Cevap : d

#19. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

Cevap : c. Ortalama hasılat eğrisi

#20. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?

Cevap : a. Karşılaştırmalı durağan analiz

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -7

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Soruları Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Soruları Final Deneme Sınavı -7

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -7
Faktör Piyasaları

1. Bir girdiye ilişkin marjinal ürün hasılatı ve marjinal ürün değeri hangi piyasada birbirine eşit olur?

a. Monopol
b. Düopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

Cevap : e. Tam Rekabet

2. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise emek talebi hakkında ne söylenebilir?

a. Emek talebi maksimum düzeydedir.
b. Emek talebi minimum düzeydedir.
c. Emek talebi azalandır.
d. Emek talebi artandır.
e. Emek talebi sıfırdır.

Cevap : e. Emek talebi sıfırdır.

3. Uzun dönemde bir girdi için talep eğrisinin eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

a. Ürün etkisiyle
b. Gelir etkisi ile
c. Gelir ve ürün etkisi ile
d. Gelir ve ikame etkisi ile
e. Ürün ve ikame etkisi ile

Cevap : e. Ürün ve ikame etkisi ile

4. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşene geçişi hangi etki açıklar?

a. Faktör ikame etkisi
b. Faktör gelir etkisi
c. Ürün etkisi
d. Çıktı etkisi
e. Ürün ve ikame etkisi

Cevap : a. Faktör ikame etkisi

5. Çıktı piyasasında monopol olan firma için emek talep eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a. Emek talep eğrisi rekabetçi piyasadaki firmaya kıyasla daha solda yer alır.
b. Emek talep eğrisi negatif eğimlidir.
c. Emek talep eğrisi azalandır.
d. Emek talep eğrisi için marjinal hasılat ile emeğin marjinal ürünü çarpılır.
e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

Cevap : e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

6. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtının eğimini ne belirler?

a. Boş zaman miktarı
b. Gelir düzeyi
c. Ücret düzeyi
d. İstihdam düzeyi
e. Fiyat düzeyi

Cevap : c. Ücret düzeyi

7. Boş zaman için düşük mal tanımlaması yapılır ise boş zaman talep eğrisi ve emek arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Boş zaman talebi pozitif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.
b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.
c. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi negatif eğimli olur.
d. Boş zaman talebi negatif eğimli, emek arz eğrisi düşey olur.
e. Boş zaman talebi pozitif eğimli, emek arz eğrisi düşey olur.

Cevap : b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.

8. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

a. İkame etkisi < Gelir etkisi
b. İkame etkisi < Fiyat etkisi c. İkame etkisi > Fiyat etkisi
d. İkame etkisi > Ürün etkisi
e. İkame etkisi > Çıktı etkisi

Cevap : a. İkame etkisi < Gelir etkisi

9. Monopsoncu firmanın emek talep eğrisine ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisidir.
b. Emeğin marjinal ürün değeri eğrisidir.
c. Emeğin marjinal faktör maliyeti eğrisidir.
d. Çizilemez MFCL üzerindeki bir noktadır.
e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

Cevap : e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

10. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

a. MFCL=W
b. MFCL=LS
c. MFCL=MRPL
d. MRPL=AEL
e. MRPL=W

Cevap : c. MFCL=MRPL

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!