Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Ünite -6

İKT203U Mikro İktisat Ünite -6

Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

#1. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap : e. Sıfıra

#2. Monopolde fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

Cevap : b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.

#3. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

#4. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde firmalar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?

Cevap : a. Bertrand modeli

#5. Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan piyasaya ne ad verilmektedir?

Cevap : a. Farklılaştırılmış oligopol

#6. Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun örnektir?

Cevap : a. Beyaz eşya piyasası

#7. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

Cevap : e. Dirsekli talep eğrisi modeli

#8. Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu piyasaları ifade etmektedir?

Cevap : b. Monopol

#9. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

Cevap : c. Ortalama hasılat eğrisi

#10. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Mal farklılaştırılması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Ünite -6

Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Ünite -6

Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -6
Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

1. Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu piyasaları ifade etmektedir?

a. Düopol
b. Monopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

Cevap : b. Monopol

2. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

a. Toplam hasılat eğrisi
b. Marjinal hasılat eğrisi
c. Ortalama hasılat eğrisi
d. Ortalama maliyet eğrisi
e. Marjinal maliyet eğrisi

Cevap : c. Ortalama hasılat eğrisi

3. Monopolde fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

a. Monopolcü yoğun reklam faaliyetleri yürütmelidir.
b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.
c. Mal en azından görünüşte değiştirilmelidir.
d. Monopolcünün ürettiği mal lüks bir ihtiyacı gidermelidir.
e. Tüketicinin piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Cevap : b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.

4. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

a. Hâkim firma modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Bertrand modeli
e. Dirsekli talep eğrisi modeli

Cevap : e. Dirsekli talep eğrisi modeli

5. Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun örnektir?

a. Beyaz eşya piyasası
b. Bakkallar
c. Kuaför salonları
d. Restoranlar
e. Benzin istasyonları

Cevap : a. Beyaz eşya piyasası

6. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fiyat farklılaştırması
b. Firmalar arası bağımlılık
c. Uzun dönemde ekonomik kâr elde edilmesi
d. Mal farklılaştırılması
e. Az sayıda firmanın olması

Cevap : d. Mal farklılaştırılması

7. Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan piyasaya ne ad verilmektedir?

a. Farklılaştırılmış oligopol
b. Saf oligopol
c. Tam oligopol
d. Düopol
e. Noksan oligopol

Cevap : a. Farklılaştırılmış oligopol

8. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a. Fiyata
b. Marjinal hasılata
c. Ortalama hasılata
d. Ortalama maliyete
e. Sıfıra

Cevap : e. Sıfıra

9. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde firmalar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?

a. Bertrand modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Edgeworth modeli
e. Sweezy modeli

Cevap : a. Bertrand modeli

10. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Tam rekabetçi firmanın talep eğrisi ile aynıdır.
b. Her zaman marjinal hasılat eğrisinin altındadır.
c. Sonsuz esnektir.
d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
e. Ortalama gelir eğrisinin üzerindedir.

Cevap : d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!