Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Ünite -7

İKT203U Mikro İktisat Ünite -7

Faktör Piyasaları

#1. Çıktı piyasasında monopol olan firma için emek talep eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

#2. Monopsoncu firmanın emek talep eğrisine ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Cevap : e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

#3. Bir girdiye ilişkin marjinal ürün hasılatı ve marjinal ürün değeri hangi piyasada birbirine eşit olur?

Cevap : e. Tam Rekabet

#4. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtının eğimini ne belirler?

Cevap : c. Ücret düzeyi

#5. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

Cevap : c. MFCL=MRPL

#6. Boş zaman için düşük mal tanımlaması yapılır ise boş zaman talep eğrisi ve emek arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.

#7. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

Cevap : a. İkame etkisi < Gelir etkisi

#8. Uzun dönemde bir girdi için talep eğrisinin eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

Cevap : e. Ürün ve ikame etkisi ile

#9. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise emek talebi hakkında ne söylenebilir?

Cevap : e. Emek talebi sıfırdır.

#10. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşene geçişi hangi etki açıklar?

Cevap : a. Faktör ikame etkisi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

 

İKT203U Mikro İktisat Ünite -7

Faktör Piyasaları.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İKT203U Mikro İktisat Ünite -7

Faktör Piyasaları.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Faktör Piyasaları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Faktör Piyasaları

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -7
Faktör Piyasaları

1. Bir girdiye ilişkin marjinal ürün hasılatı ve marjinal ürün değeri hangi piyasada birbirine eşit olur?

a. Monopol
b. Düopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

Cevap : e. Tam Rekabet

2. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise emek talebi hakkında ne söylenebilir?

a. Emek talebi maksimum düzeydedir.
b. Emek talebi minimum düzeydedir.
c. Emek talebi azalandır.
d. Emek talebi artandır.
e. Emek talebi sıfırdır.

Cevap : e. Emek talebi sıfırdır.

3. Uzun dönemde bir girdi için talep eğrisinin eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

a. Ürün etkisiyle
b. Gelir etkisi ile
c. Gelir ve ürün etkisi ile
d. Gelir ve ikame etkisi ile
e. Ürün ve ikame etkisi ile

Cevap : e. Ürün ve ikame etkisi ile

4. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşene geçişi hangi etki açıklar?

a. Faktör ikame etkisi
b. Faktör gelir etkisi
c. Ürün etkisi
d. Çıktı etkisi
e. Ürün ve ikame etkisi

Cevap : a. Faktör ikame etkisi

5. Çıktı piyasasında monopol olan firma için emek talep eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a. Emek talep eğrisi rekabetçi piyasadaki firmaya kıyasla daha solda yer alır.
b. Emek talep eğrisi negatif eğimlidir.
c. Emek talep eğrisi azalandır.
d. Emek talep eğrisi için marjinal hasılat ile emeğin marjinal ürünü çarpılır.
e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

Cevap : e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal fiziki ürünü çarpılır.

6. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtının eğimini ne belirler?

a. Boş zaman miktarı
b. Gelir düzeyi
c. Ücret düzeyi
d. İstihdam düzeyi
e. Fiyat düzeyi

Cevap : c. Ücret düzeyi

7. Boş zaman için düşük mal tanımlaması yapılır ise boş zaman talep eğrisi ve emek arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Boş zaman talebi pozitif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.
b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.
c. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi negatif eğimli olur.
d. Boş zaman talebi negatif eğimli, emek arz eğrisi düşey olur.
e. Boş zaman talebi pozitif eğimli, emek arz eğrisi düşey olur.

Cevap : b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif eğimli olur.

8. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

a. İkame etkisi < Gelir etkisi
b. İkame etkisi < Fiyat etkisi c. İkame etkisi > Fiyat etkisi
d. İkame etkisi > Ürün etkisi
e. İkame etkisi > Çıktı etkisi

Cevap : a. İkame etkisi < Gelir etkisi

9. Monopsoncu firmanın emek talep eğrisine ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisidir.
b. Emeğin marjinal ürün değeri eğrisidir.
c. Emeğin marjinal faktör maliyeti eğrisidir.
d. Çizilemez MFCL üzerindeki bir noktadır.
e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

Cevap : e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

10. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

a. MFCL=W
b. MFCL=LS
c. MFCL=MRPL
d. MRPL=AEL
e. MRPL=W

Cevap : c. MFCL=MRPL

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!