Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

#1. İki mal, iki girdi ve iki tüketici durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi ekonominin genel dengesi için yeterlidir?

#2. İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru eklinde olabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

Cevap : d. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalı,

#3. İki mal, iki girdi söz konusu olduğunda etkin üretim seti üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

Cevap : d

#4. Eğer Pareto optimal koşullardan tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik arzuların gereksiz olduğunu açıklayan teoreme ne ad verilir?

Cevap : a. İkinci en iyi teoremi

#5. İki birey ve iki malın bulunduğu bir ekonomide değişimin genel dengesi hangi seçenek ile sağlanır?

Cevap : c)

#6. Tüm piyasaların eş anlı incelenmesine yönelik analize ne ad verilir?

Cevap : e. Genel denge analizi

#7. Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir?

Cevap : a. Refah ekonomisinde birinci teorem

#8. Genel denge kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisinin adı ile anılır?

Cevap : b. Leon Walras

#9. Etkin üretim setinden hareketle aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

Cevap : a. Üretim imkânları sınırı eğrisi

#10. Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimi neyi ifade eder?

Cevap : b. Marjinal dönüşüm oranı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

 

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -8
Genel Denge ve Refah Ekonomisi

1. İki mal, iki girdi söz konusu olduğunda etkin üretim seti üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8-soru 1, Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Cevap : d)

2. Genel denge kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisinin adı ile anılır?

a. Edgeworth
b. Leon Walras
c. Marshall
d. David Ricardo
e. Adam Smith

Cevap : b. Leon Walras

3. Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir?

a. Refah ekonomisinde birinci teorem
b. Refah ekonomisinde ikinci teorem
c. Refah ekonomisinde üçüncü teorem
d. İkinci en iyi teorem
e. N. Kaldor – J. R. Hicks Teoremi

Cevap : a. Refah ekonomisinde birinci teorem

4. İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru eklinde olabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre artan getiriye sahip olmalı,
b. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre azalan getiriye sahip olmalı,
c. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı,
d. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalı,
e. Üretim fonksiyonlarından birisi artan getiriye sahip iken öteki azalan getiriye sahip olmalı

Cevap : d. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalı,

5. İki mal, iki girdi ve iki tüketici durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi ekonominin genel dengesi için yeterlidir?

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8-soru -5

Cevap : a)

6. İki birey ve iki malın bulunduğu bir ekonomide değişimin genel dengesi hangi seçenek ile sağlanır?

İKT203U Mikro İktisat Ünite -8 soru -6, Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Cevap : c)

7. Etkin üretim setinden hareketle aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

a. Üretim imkânları sınırı eğrisi
b. Farksızlık eğrisi
c. Eş ürün eğrisi
d. Talep eğrisi
e. Arz eğrisi

Cevap : a. Üretim imkânları sınırı eğrisi

8. Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimi neyi ifade eder?

a. Marjinal ikame oranı
b. Marjinal dönüşüm oranı
c. Marjinal maliyet oranı
d. Marjinal tüketim oranı
e. Marjinal tasarruf oranı

Cevap : b. Marjinal dönüşüm oranı

9. Eğer Pareto optimal koşullardan tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik arzuların gereksiz olduğunu açıklayan teoreme ne ad verilir?

a. İkinci en iyi teoremi
b. Refah ekonomisinin birinci teoremi
c. Refah ekonomisinin ikinci teoremi
d. Genel denge teoremi
e. Kısmi denge teoremi

Cevap : a. İkinci en iyi teoremi

10. Tüm piyasaların eş anlı incelenmesine yönelik analize ne ad verilir?

a. Marshall analizi
b. Marshall-Lerner analizi
c. Walras-Marshall analizi
d. Kısmi denge analizi
e. Genel denge analizi

Cevap : e. Genel denge analizi

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!