Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

#1. PCC eğrisinin yatay eksene paralel olması neyi ifade eder?

Cevap : c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.

#2. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. APPL artmaktadır.

#3. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortalama fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : d. 5

#4. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?

Cevap : a. Dışsal değişken

#5. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?

Cevap : a. Karşılaştırmalı durağan analiz

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.

#7. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

Cevap : a. 5

#8. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.

#9. Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan (brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kullanımının nedeni nedir?

Cevap : e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

#10. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

#11. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. Amaç ve kısıt fonksiyonları

#12. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

Cevap : a. Denge

#13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

#14. Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Cevap : c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.

#15. Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden küçük ise bu mala ilişkin talep eğrisi

Cevap : e. Negatif eğimli çizilir

#16. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görünümü nasıldır?

Cevap : c. Sürekli azalan bir eğridir.

#17. Bir tüketici üç adet kesme şekerle (x), bir bardak çay (y) içmekte, bunun dışında bir tüketimi bulunmamaktadır. Bu tercih çerçevesinde fayda fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. U=min(3x,y)

#18. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

#19. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktaları birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?

Cevap : e. Gelir Tüketim Eğrisi

#20. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. A. Marshall

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Vize Deneme Sınavı -1

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -1
Mikroekonomi

1. Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiflerin değeri neyi ifade eder?

a. Fırsat Maliyeti
b. Toplam Maliyet
c. Ortalama Maliyet
d. Marjinal Maliyet
e. Değişken Maliyet

Cevap : a. Fırsat Maliyeti

2. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. Amaç ve kısıt fonksiyonları
b. Kısıt ve denge fonksiyonları
c. Denge ve amaç fonksiyonları
d. Durağan ve statik analiz
e. Statik ve dinamik analiz

Cevap : a. Amaç ve kısıt fonksiyonları

3. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek hangisidir?

a. Marjinal terim
b. Ortalama terim
c. İçsel değişken
d. Dışsal değişken
e. Toplam değişken

Cevap : a. Marjinal terim

4. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?

a. Dışsal değişken
b. İçsel değişken
c. Bağımlı değişken
d. Amaç değişkeni
e. Kısıt değişkeni

Cevap : a. Dışsal değişken

5. Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa bu değişkene ne ad verilir?

a. İçsel değişken
b. Dışsal değişken
c. Amaç değişkeni
d. Kısıt değişkeni
e. Marjinal değişken

Cevap : a. İçsel değişken

6. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. A. Marshall
b. A. Smith
c. D. Ricardo
d. L. Walras
e. Y.F. Edgeworth

Cevap : a. A. Marshall

7. Portakal piyasasına ilişkin arz talep (Qd = D(Pp,Pm,W,I) ve Qs =D(Pp, Pc, Ct )) modelinde içsel değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a. Q ve Pp
b. Q ve Pm
c. Q ve W
d. Q ve Ct
e. Q ve I

Cevap : a. Q ve Pp

8. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

a. Denge
b. Analiz
c. Kısıt
d. Sistem
e. Değişken

Cevap : a. Denge

9. Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?

a. Girişimci
b. Emek
c. Toprak
d. Rant
e. Sermaye

Cevap : a. Girişimci

10. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?

a. Karşılaştırmalı durağan analiz
b. Denge analizi
c. Arz talep analizi
d. Dinamik analizi
e. Statik analiz

Cevap : a. Karşılaştırmalı durağan analiz

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!