auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2020 Vize Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2020 Vize Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2020 Vize Soruları

1- Hangisi klasik realizmin öncülerinden veya yazarlarından biri sayılamaz?

Cevap : John Locke

2- Uluslararası ilişkiler disiplininin en fazla yararlandığı ya da etkileşim içinde olduğu konular?

Cevap : kamu yönetimi

3- Aşağıdaki teorik yaklaşımlardan hangisi eleştirel teorileri içinde yer alır?

Cevap : post-kolonyalizm

4- Yazar-eser eşleştirmelerinden Hangisi doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Immanuel Kant-Ebedi Barış

5- Klasik liberalizm ile ilgili tanımlamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Cevap : uluslararası ilişkilerin açıklanmasında etkisini tamamen kaybetmiştir.

6- Hangisi uluslararası ilişkiler kuramları için kullanılan tanımlama veya sınıflandırmalardan biri değildir?

Cevap : pre- pozitivist teoriler

7- Hangisi uluslararası örgütlerin özelliklerinden değildir?

Cevap : Devletler arasında işbirliğine dayanmaları ve işbirliğini geliştirmeleri

8- Klasik realizm ile ilgili tanımlamalardan biri olarak değerlendirilebilir?

Cevap : Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/ eski teoridir ve liberalizm ile birlikte Merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

9- Hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin anahtar terimlerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : Uluslararası kurumlar

10- Küresel siyaset kavramı ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Küresel siyaset küresel güçlerin siyasetini ifade eder

11- hangisi uluslararası ilişkilerde devlet dışı aktörlerden biri olamaz?

Cevap : Devletleşmemiş insan toplulukları

12- Hangisi uluslararası ilişkilerde klasik liberallere atfedilemez?

Cevap : Siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

13- Hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerden biridir?

Cevap : Neo- liberalizm

14- Hangisi realizmin 4S kavramı olarak bilinen kavramları genel olarak tanımlar?

Cevap : Uluslararası ilişkilerde devletin merkezi rolüne ve uluslararası toplum içinde yüz yüze olduğu sorunlara işaret eder.

15- Hans Morgenthau’nun realizmin 6 temel ilkesi olarak saydığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : Din

16- uluslararası ilişkiler teorilerini daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini bilmek gerekmez?

Cevap : diplomatik yabancı dil

17- Liberalizmin uluslararası toplum ve sistemde en etkili olduğu dönemler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : 1919-1939 ve 1989-2001 arası dönemler

18- Eleştirel kuramlar en iyi hangisi ile tanımlanabilirler?

Cevap : Merkez veya ana akım teorileri varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.

19- Hangisi uluslararası ilişkilerde alternatif veya eleştirel teorilerin temel olarak kullandığı bir kavram değildir?

Cevap : kültür

20- Hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden liberalizmin anahtar kavramlarından değildir?

Cevap : rekabet ve çatışma

21- Hangisinde klasik realizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : tukidides-Machiavelli-Hobbes

22- Hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerin özel olarak kullandığı kavramlardan değildir?

Cevap : doğa ve çevre

23- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : uluslararası ilişkiler uluslararası politikayı kapsar

24- Hangisinde klasik liberalizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Locke-Kant-Smith

25- NicholoMachiavelli’nin uluslararası ilişkiler teorilerine katkısından biri olarak değerlendirilebilir?

Cevap : güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.

26- Hangisi uluslararası ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

Cevap : ulusal şirketler

27- Bir bilim dalında olaylar ve olguları aynı doğrultuda açıklayıcı teoriler seti veya ana yaklaşım olarak tanımlanabilen Paradigma kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisi ile bilinir?

Cevap : Thomas Kuhn

28- 4S’ten biri değildir?

Cevap : System

29- Normatif teoriler hangisi ile tanımlanabilir?

Cevap : olay, olgu ve gerçekliği değerler penceresinden eleştirir.

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!