Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

#1. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

#2. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

#3. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

#4. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

#5. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

Cevap : b) Ankara Antlaşması


#6. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Cevap : e) Sakarya Savaşı

#7. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

#8. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

#9. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

#10. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuva-yı Milliye
b) Kuva-yı İnzibatiye
c) Tekâlif-i Milliye
d) Takrir-i Sükûn
e) Düyun-ı Umumiye

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

2. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi
b) Cumhuriyetçi düşüncelerin güçlenmesi
c) Anadolu’da işgal ve protesto mitinglerinin yapılması
d) Halifenin halk üzerinde etkisini sürdürmesi
e) 1921 Anayasası’nın laik olmaması

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

3. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

a) Ankara Antlaşması
b) Mudanya Mütarekesi
c) Lozan Antlaşması
d) Moskova Antlaşması
e) Gümrü Antlaşması

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

4. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

a) Çanakkale Savaşları
b) Büyük Taarruz
c) Trablusgarp Savaşı
d) I. Balkan Savaşı
e) Sakarya Savaşı

Cevap : e) Sakarya Savaşı

5. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

a) Boğazlar
b) Adalar
c) Trakya’nın boşaltılması
d) Nüfus Mübadelesi
e) Patrikhane

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

6. Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti’nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

a) Asker sayısının azaltılması
b) Devletçilik ilkesinin uygulanması
c) Kapitülasyonların kaldırılması
d) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

7. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Mudanya Mütarekesi
b) Lozan Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Ankara Antlaşması

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

8. TBMM Hükümeti’nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere’yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Mudanya Mütarekesi

Cevap : b) Ankara Antlaşması

9. Mudanya Mütarekesi; “İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti’nin idaresine bırakılacaktır.” hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

a) Hukuken sona ereceğini
b) Küçük bir devlet olarak kalacağını
c) Anlaşma Devletleri’ne bağımlı kalacağını
d) TBMM Hükümeti ile anlaşacağını
e) Anlaşma Devletleri’ne itiraz edeceğini

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

10. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

a) Türkiye – Irak sınırı
b) Hatay meselesi
c) Boğazlar meselesi
d) Kapitülasyonlar
e) Türk – Yunan ilişkileri

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!