Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -1

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

#1. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

#2. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

#3. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

#4. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : d) 12 Mart 1921

#5. I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı, II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı, III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı. Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra


#6. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

#7. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

Cevap : c) Moskova Antlaşması

#8. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

#9. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

#10. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Gümrü Antlaşması


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -1
Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -1
Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

1. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

a) Sakarya Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Büyük Taarruz’dan sonra
d) Mudanya Mütarekesi’nden sonra
e) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

2. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

a) I. İnönü Savaşı
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz Savaşı
e) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

3. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

a) Kars Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Mudanya Mütarekesi
e) Lozan Antlaşması

Cevap : c) Moskova Antlaşması

4. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Lozan Antlaşması
e) Moskova Antlaşması

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

5. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 19 Mayıs 1919
b) 23 Nisan 1920
c) 20 Ocak 1921
d) 12 Mart 1921
e) 29 Ekim 1923

Cevap : d) 12 Mart 1921

6. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

a) Ermenistan-Fransa-Sovyet Rusya
b) Fransa-Ermenistan-Sovyet Rusya
c) Sovyet Rusya-Ermenistan-Fransa
d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa
e) Fransa-Sovyet Rusya-Ermenistan

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

7. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

a) Sakarya Savaşı’nda
b) Büyük Taarruz’da
c) I.İnönü Savaşı’nda
d) Maraş Savunması’nda
e) II. İnönü Savaşı’nda

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

8. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

a) Lozan Antlaşması’nda
b) Londra Konferansı’nda
c) Moskova Antlaşması’nda
d) San Remo Konferansı’nda
e) Ankara Antlaşması’nda

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

9.

I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı,
II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı,
III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı.
Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Doğu Harekâtı’ndan sonra
d) Urfa Savunması’ndan sonra
e) Sakarya Savaşı’ndan sonra

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

10. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Lozan-Ankara-Gümrü antlaşmaları
b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları
c) Ankara-Lozan-Gümrü antlaşmaları
d) Mudanya-Lozan-Moskova antlaşmaları
e) Moskova-Kars-Gümrü antlaşmaları

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!