Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -3

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

#1. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

#2. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Dokuz Umde

#3. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

Cevap : a) 1923

#4. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır takınmıştı?

Cevap : c) Hint Müslümanları

#5. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cevap : e) Halk Fırkası


#6. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması

#7. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak

#8. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.

#9. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı

#10. I. Saltanatın kaldırılmasına II. Halifeliğin kaldırılmasına III. Cumhuriyetin ilanına İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

Cevap : b) Yalnız I


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -3

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

1.
I. Saltanatın kaldırılmasına
II. Halifeliğin kaldırılmasına
III. Cumhuriyetin ilanına
İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

a) Yalnız III
b) Yalnız I
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I ve III

Cevap : b) Yalnız I

2. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
b) Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak
c) Ekonomik alanda kalkınmayı sağlamak
d) Türkiye’yi Batılı ülkelerle rekabet edecek hâle getirmek
e) Türkiye’nin savaşabilme yeteneğini artırma

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak

3. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır takınmıştı?

a) Arnavutluk Müslümanları
b) Fas Müslümanları
c) Hint Müslümanları
d) Irak Müslümanları
e) İran Müslümanları

Cevap : c) Hint Müslümanları

4. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vatanı kurtarmak
b) İktisadi kalkınma
c) Dış politikada atılım
d) İnkılapları gerçekleştirme
e) Saltanat sistemine son verme

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

5. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

a) 1923
b) 1925
c) 1928
d) 1930
e) 1960

Cevap : a) 1923

6. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

a) Ahali Fırkası
b) Demokrat Parti
c) İttihat ve Terakki Fırkası
d) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
e) Halk Fırkası

Cevap : e) Halk Fırkası

7. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın karşı çıkması
c) Lozan görüşmelerinde siyasal bir sorun olabilme ihtimali
d) Müslüman dünyanın tepkisi
e) Halifeliğin tek başına siyasal bir güç olamayacağı düşüncesi

Cevap : a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı

8. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

a) Yeni hukuk sistemine geçilmesi
b) Kabine sistemin hayata geçirilmesi
c) 1921 Anayasası’nın hazırlanması
d) Milli Eğitim Teşkilat Kanunu’nun kabulü
e) Saltanatın kaldırılması

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması

9. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dokuz Umde
b) Kalkınma Programı
c) Parti Tüzüğü
d) Misâk-ı Milli Kararları
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri

Cevap : a) Dokuz Umde

10. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
b) Padişahlık makamı korundu.
c) Milli egemenlik ilkesinin önünü açtı.
d) Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümeti ikilemine son verildi.
e) Cumhuriyet’in ilanına zemin hazırladı.

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!