Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -4

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

#1. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#2. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kubilay

#3. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacı

#4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

#5. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine


#6. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#7. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

#8. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

Cevap : c) Musul sorununun

#9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#10. nkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İzmir Suikastı


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -4

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

1. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

a) Devletçilik politikasına
b) Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasına
c) Dış ticarete ağırlık verilmesine
d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine
e) Kadınlara siyasal haklar tanınmasına

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b) Cumhuriyet Halk Fırkası
c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası
e) Ahali Cumhuriyet Fırkası

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

3. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

a) Kıbrıs sorununun
b) Boğazlar sorununun
c) Musul sorununun
d) Hatay sorununun
e) Doğu Trakya sorununun

Cevap : c) Musul sorununun

4. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası
d) İttihat ve Terakki Fırkası
e) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

a) Ceza Mahkemeleri
b) Takrir-i Sükûn
c) Ceza-Usul
d) Medeni Kanun
e) 1922 tarihli Siyasi Partiler Kanunu

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

6. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Halk Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisidir.
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk muhalefet partisidir.
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Mustafa Kemal Paşa’nın telkini ile kurulmuştur.
d) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştır.
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

7. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şeyh Sait
b) Kubilay
c) Demirci Mehmet Efe
d) Hasan Tahsin
e) Şeyh Eşref

Cevap : b) Kubilay

8. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

a) İttihat ve Terakki Fırkası
b) Milli Kalkınma Partisi
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası
d) Türkiye Komünist Partisi
e) Demokrat Parti

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

9. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Yayılmacı
b) Liberal
c) Özgürlükçü
d) Cumhuriyetçi
e) Milliyetçi

Cevap : a) Yayılmacı

10. İnkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 31 Mart Vakası
b) Reval Görüşmeleri
c) Arap Ayaklanması
d) İzmir Suikastı
e) Süryani Ayaklanması Cevap Anahtarı

Cevap : d) İzmir Suikastı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!