Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -5

Türk Hukuk İnkılabı

#1. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

#2. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Mecelle

#3. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Aile Hukuku

#4. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

Cevap : d) 1937

#5. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926). Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması


#6. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

Cevap : a) 1876

#7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) 1924 Anayasası

#8. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

#9. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi

#10. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

Cevap : b) İsviçre


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Türk Hukuk İnkılabı

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Türk Hukuk İnkılabı

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Hukuk İnkılabı

Türk Hukuk İnkılabı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -5

Türk Hukuk İnkılabı

1. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

a) Hırsızlık yapanla malı çalınan arasındaki ilişki
b) Vergi yükümlüsü ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki
c) Bir öğrenci ile okul yönetimi arasındaki ilişkiler
d) Alacaklı birinin yargıca başvurmasındaki yöntem
e) Karı-koca arasından ilişkiler

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

2. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Anayasa Hukuku
b) İdare Hukuku
c) Vergi Hukuku
d) Aile Hukuku
e) Ceza Hukuku

Cevap : d) Aile Hukuku

3. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

a) 1876
b) 1921
c) 1924
d) 1960
e) 1982

Cevap : a) 1876

4. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamentonun bulunduğu demokratik sistemler
b) Hükümetin ayrı elde olup, halk tarafından seçildiği sistem
c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi
d) Hükümetin, başkan tarafından saptanıp, parlamentoya karşı bağımsız hareket edebilmesi
e) Hükümetin parlamento tarafından seçilmesi

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi

5. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

a) 1923
b) 1924
c) 1928
d) 1937
e) 1980

Cevap : d) 1937

6. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Hukukta birlikteliğin olmaması
b) Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılayamaması
c) Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması
d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi
e) Kadın hakları konusunda var olan eşitsizlikler

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) 1855 Kanûn-ı Esâsî
b) 1944 Anayasası
c) 1931 Anayasası
d) 1924 Anayasası
e) 1927 Anayasası

Cevap : d) 1924 Anayasası

8. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926).
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

a) Türk aile yapısına uygun olması
b) Dilinin sade ve anlaşılır olması
c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması
d) Uygulamada kolaylık sağlaması
e) Hâkime geniş takdir yetkisi vermesi

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması

9. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mecelle
b) Meşrutiyet
c) Tanzimat
d) Kanûn-ı Esâsî
e) Sened-i İttifak

Cevap : a) Mecelle

10. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

a) Fransa
b) İsviçre
c) İngiltere
d) Almanya
e) İtalya

Cevap : b) İsviçre

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!