Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -6

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

#1. I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, II. Toprak reformunun yapılması, III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

Cevap : b) Yalnız II

#2. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Maarif Kongresi

#3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

#4. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

Cevap : e) Birlik

#5. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik


#6. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

#7. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : c) 1 Kasım 1928

#8. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi II. Millet Mektepleri’nin açılması III. Üniversite reformunun hazırlanması Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) I,II,III

#9. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik

#10. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

Cevap : d) Japon alfabesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -6

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi
b) Medreselerin ıslahı ile ilgili çıkarılan kanun
c) Üniversite ile ilgili kanun
d) İlköğretimin mecburi olması
e) Sanat okullarına verilen isim

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

2. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 20 Nisan 1924
b) 17 Şubat 1927
c) 1 Kasım 1928
d) 1 Haziran 1929
e) 26 Aralık 1929

Cevap : c) 1 Kasım 1928

3. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

a) Latin alfabesi
b) Arap alfabesi
c) Sogd alfabesi
d) Japon alfabesi
e) Kiril alfabesi

Cevap : d) Japon alfabesi

4.
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması,
II. Toprak reformunun yapılması,
III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : b) Yalnız II

5. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ülkede var olan bütün eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanması
b) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
c) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması
d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi
e) Okuma, yazma ve öğrenmenin kolaylaştırılması

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

7. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

a) Laiklik
b) Çağdaşlık
c) Millilik
d) Bilimsellik
e) Birlik

Cevap : e) Birlik

8. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

9. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarih Kongresi
b) Dil Kongresi
c) İktisat Kongresi
d) Maarif Kongresi
e) Sağlık Kongresi

Cevap : d) Maarif Kongresi

10.

I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Millet Mektepleri’nin açılması
III. Üniversite reformunun hazırlanması

Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) I,II,III
b) I,III,II
c) III,II,I
d) III,I,II
e) II,I,III

Cevap : a) I,II,III

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!