Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -7

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

#1. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : e) Ticaret

#2. I. Soyadı Kanunu’nun kabulü II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması III. Medenî Kanunu’nun kabulü IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : a) IV ve V

#3. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

Cevap : b) Halkçılık

#4. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

#5. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü


#6. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : a) Halkçılık

#7. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

#8. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

Cevap : a) Soyadı Kanunu

#9. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

Cevap : c) 1889

#10. I. Sosyal II. Siyasal III. Ekonomik Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

Cevap : d) I, II ve III


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -7

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
b) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
c) Soyadı Kanunu’nun kabulü
d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler
e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

2. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
b) Yeni Türk harflerinin kabulü
c) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
d) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

3. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

a) 1839
b) 1885
c) 1889
d) 1900
e) 1902

Cevap : c) 1889

4. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

a) Soyadı Kanunu
b) Harf İnkılabı
c) Şapka Kanunu
d) Takvimde değişiklik
e) Türbelerin kapatılması

Cevap : a) Soyadı Kanunu

5. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Laiklik
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : b) Halkçılık

6.
I. Sosyal
II. Siyasal
III. Ekonomik

Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) III ve II
d) I, II ve III
e) Yalnız II

Cevap : d) I, II ve III

7.
I. Soyadı Kanunu’nun kabulü
II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
III. Medenî Kanunu’nun kabulü
IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
V. Miladi takvimin kabul edilmesi

Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) IV ve V
b) I ve IV
c) III ve V
d) II ve V
e) II ve IV

Cevap : a) IV ve V

8. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Laiklik

Cevap : a) Halkçılık

9. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Halifeliğin kaldırılması
b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
e) Parlamenter Sistem’e geçilmesi

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

10. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) Kamu Yönetimi
b) Ziraat
c) Sağlık
d) Kültür-Sanat
e) Ticaret

Cevap : e) Ticaret

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!