Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -8

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

#1. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) IMF’e üye olmak

#2. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?

Cevap : c) Aşar vergisinin kaldırılmas

#3. İzmir'de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi'nin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.

#4. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

#5. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması


#6. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır?

Cevap : b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde

#7. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Cevap : b) 1927

#8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

Cevap : c) 1930

#9. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.

#10. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : c) Tarla sürme


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -8

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

1. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Kitap okuma
b) Yürüyüş yapma
c) Tarla sürme
d) Televizyon seyretme
e) Dinlenirken düşünme

Cevap : c) Tarla sürme

2. İzmir’de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi’nin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.
b) Vergi reformunun esasları saptanmıştır.
c) Tarım sorunlarının görüşülmesinden vazgeçilmiştir.
d) Türk tarihinde ilk kez bu nitelikte bir kongre toplanmıştır.
e) Kongre’yi açan İsmet Paşa devletçiliği övmüştür.

Cevap : a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.

3. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

a) 1918
b) 1927
c) 1928
d) 1933
e) 1937

Cevap : b) 1927

4. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütçe açığının giderek çoğalması
b) Sanayi sektörünün gelişememesi
c) Tarımdan beklenen ürünün alınamaması
d) Kamu harcamalarının artması
e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

Cevap : e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

a) 1924
b) 1927
c) 1930
d) 1935
e) 1937

Cevap : c) 1930

6. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ekonomide millî ve millileştirme çabalarını sürdürmek
b) IMF’e üye olmak
c) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak
d) Dünya ticaretinde yer edinmek
e) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üretim yapmak

Cevap : b) IMF’e üye olmak

7. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Sanayinin teşviki
b) Sanayiciye kredi temini
c) Sanayi için mühendis ve teknik eleman eğitimi
d) Yerli malının teşviki
e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

Cevap : e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

8. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?

a) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
b) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
c) Aşar vergisinin kaldırılması
d) Devletçilik politikasının uygulamaya konulması
e) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması

Cevap : c) Aşar vergisinin kaldırılması

9. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Temel sanayi kurulamamıştır.
b) Mamul madde alan, hammadde ve yiyecek maddeleri satan bir devlettir.
c) Varolan sanayi kuruluşları da yabancıların denetimindedir.
d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.
e) Maliyetler yüksektir.

Cevap : d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.

10. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır?

a) Erzurum Kongresi’nde
b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde
c) Sivas Kongresi’nde
d) Alaşehir Kongresi’nde
e) İstanbul İhracatçılar Kongresi’nde

Cevap : b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!