Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -9

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

#1. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Sömürgecilik

#2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?

Cevap : b) İtalya

#3. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi

#4. Atatürk Dönemi’nde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

Cevap : b) Yunanistan

#5. I. Balkan Paktı’nın kurulması II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması IV. Sadabat Paktı’na katılması V. Hatay’ın Anavatana katılması Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilememiştir?

Cevap : e) Yalnız V


#6. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Cevap : b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi

#7. İngiltere, Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan hangilerini desteklemiştir?

Cevap : a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı

#8. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidi?

Cevap : a) Milliyetçilik

#9. I. Hatay II. Batum III. Musul 1Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır?

Cevap : c) Yalnız III

#10. I. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye'nin denetimine bırakılması III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri, Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

Cevap : d) I ve II


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -9

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

1.

I. Hatay

II. Batum

III. Musul

1Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : c) Yalnız III

2.
I. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi
II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine bırakılması
III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri,
Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : d) I ve II

3. Atatürk Dönemi’nde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Arnavutluk
d) Yugoslavya
e) Makedonya

Cevap : b) Yunanistan

4. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi
b) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den izin almak durumunda olması
c) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşaması
d) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
e) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi

Cevap : a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi

5. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

a) Milletler Cemiyeti’ne olan güvensizlik durumu
b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi
c) Rusya’nın Balkanlara yönelik tarihi politikalarını sürdürmesi
d) Bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği çabaları
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel liderlik politikaları

Cevap : b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi

6. İngiltere, Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan hangilerini desteklemiştir?

a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı
b) Çerkez Ethem Ayaklanması’nı-Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nı
c) Menemen Olayı’nı-Ermeni Ayaklanması’nı
d) Saltanatın Kaldırılması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı
e) Varlık Vergisi’ni-Süryani Ayaklanması’nı

Cevap : a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı

7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?

a) Sovyetler Birliği
b) İtalya
c) İngiltere
d) Japonya
e) Fransa

Cevap : b) İtalya

8.
I. Balkan Paktı’nın kurulması
II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma
III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
IV. Sadabat Paktı’na katılması
V. Hatay’ın Anavatana katılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilememiştir?

a) Yalnız I
b) II ve V
c) Yalnız III
d) III, IV, V
e) Yalnız V

Cevap : e) Yalnız V

9. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidi?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Cumhuriyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

10. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yurtta sulh cihanda sulh
b) İnsan haklarını korumak
c) Bağımsızlık
d) Sömürgecilik
e) Uluslararası eşitlik

Cevap : d) Sömürgecilik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!