Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -10

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

#1. “Mason Dernekleri” hangi dönemde kapatılmıştır?

Cevap : b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde

#2. Köy Enstitüleri’nin kurulmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hasan Ali Yücel

#3. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara önlem niteliği taşımaz?

Cevap : b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.

#4. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1938-1950 yılları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

Cevap : e) İsmet İnönü

#5. Atatürk’ün ölümünden sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Türk Ocakları kapatılmıştır.


#6. 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya gelen İngiliz Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Winston Churchill

#7. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu oluşturma girişiminde bulunmak üzere 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca çıkarılan dergi hangisidir?

Cevap : c) Kadro

#8. II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiye'yi örnek aldıkları görülmüştür. Türkiye'nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Cevap : e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

#9. “Üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hasıl olunca bazı malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli yetkileri kapsayan kanun, 19 Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya konulmuştur.” Bu kanun veya karar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Milli Korunma Kanunu

#10. Türkiye, Atatürk Dönemi'nde, iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunmuş; ancak bazı sebeplerden dolayı bu durum gerçekleşmemiştir. Türkiye, aşağıda verilen hangi tarihte ilk kez çok partili hayata geçmiştir?

Cevap : b) 1945


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -10

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

1.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiye’yi örnek aldıkları görülmüştür.

Türkiye’nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Yurtta ve dünyada barışı korumaya çalışması
b) Başka ulusların haklarına saygılı olması
c) Orta Doğu’da güç dengesini koruması
d) Batı demokrasi ilkelerini benimsemesi
e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

Cevap : e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

2. Köy Enstitüleri’nin kurulmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdülhalik Renda
b) Şükrü Kaya
c) Hasan Ali Yücel
d) Tevfik Rüştü Aras
e) Şemsettin Günaltay

Cevap : c) Hasan Ali Yücel

3. 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya gelen İngiliz Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Winston Churchill
b) Benjamin Disraeli
c) William Ewart Gladstone
d) David Lloyd George
e) Stanley Baldwin

Cevap : a) Winston Churchill

4. Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara önlem niteliği taşımaz?

a) Millî Korunma Kanunu’nu çıkarmıştır.
b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.
c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmiştir.
d) Bazı ürünlerden alınan vergi oranım düşürülmüştür.
e) Temel gıda maddelerinin tasarruflu bir şekilde tüketilmesini sağlamıştır.

Cevap : b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.

5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde, iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunmuş; ancak bazı sebeplerden dolayı bu durum gerçekleşmemiştir.

Türkiye, aşağıda verilen hangi tarihte ilk kez çok partili hayata geçmiştir?

a) 1939
b) 1945
c) 1950
d) 1955
e) 1960

Cevap : b) 1945

6. Atatürk’ün ölümünden sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmiştir.
b) İlk hükümeti Celal Bayar kurmuştur.
c) İlk CHP kurultayında Atatürk “Ebedi Şef”, İnönü “Milli Şef “ ilan edilmiştir.
d) Türk Ocakları kapatılmıştır.
e) Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Cahit gibi küskünlerin CHP’ye katılmaları ve milletvekili seçilmeleri sağlanmıştır.

Cevap : d) Türk Ocakları kapatılmıştır.

7. “Mason Dernekleri” hangi dönemde kapatılmıştır?

a) Celal Bayar Dönemi’nde
b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde
c) Bülent Ecevit Dönemi’nde
d) Turgut Özal Dönemi’nde
e) İsmet İnönü Dönemi’nde

Cevap : b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde

8. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu oluşturma girişiminde bulunmak üzere 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca çıkarılan dergi hangisidir?

a) Darulfünun
b) Belleten
c) Kadro
d) Milli Mecmua
e) Ülkü

Cevap : c) Kadro

9. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1938-1950 yılları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

a) Celal Bayar
b) Adnan Menderes
c) Fethi Okyar
d) Cemal Gürsel
e) İsmet İnönü

Cevap : e) İsmet İnönü

10. “Üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hasıl olunca bazı malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli yetkileri kapsayan kanun, 19 Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya
konulmuştur.” Bu kanun veya karar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli Korunma Kanunu
b) Milli İktisat Kanunu
c) Müstakil Grup Kararı
d) Toprak Reformu
e) Yerli Malı Kullanma Kanunu

Cevap : a) Milli Korunma Kanunu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!