Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -12

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

#1. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

Cevap : e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

#2. Türkiye hangi partinin iktidarında NATO’ya üye olmuştur?

Cevap : b) Demokrat Parti

#3. 1946 seçimlerinden sonra kurulan CHP hükümetinin başbakanı aşağıdaki siyasetçilerden hangisidir?

Cevap : a) Recep Peker

#4. “Dörtlü Takrir” diye bilinen önergede imzası bulunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Kazım Karabekir

#5. Türkiye’nin 1945’te çok partili hayata geçiş sürecinde Celal Bayar ve arkadaşlarının fikren ve fiilen destekledikleri için gazete ve matbaaları baskına uğrayan Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Tan Gazetesi


#6. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

Cevap : e) Demokratikleşme süreci

#7. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel

#8. Türkiye'nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) 1950

#9. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Celal Bayar

#10. 1960 darbesi sonucunda kurulan Kurucu Meclis’te temsil edilen gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Demokrat Parti üyeleri


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -12

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

1. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Milli Birlik Komitesi-Alparslan Türkeş
b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel
c) Milli Birlik Komitesi-Celal Bayar
d) Tahkikat Komisyonu-Alparslan Türkeş
e) Milli Güvenlik Konseyi -Kenan Evren

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel

2. 1946 seçimlerinden sonra kurulan CHP hükümetinin başbakanı aşağıdaki siyasetçilerden hangisidir?

a) Recep Peker
b) İsmet İnönü
c) Hasan Saka
d) Celâl Bayar
e) Nuri Demirağ

Cevap : a) Recep Peker

3. Türkiye’nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1946
b) 1950
c) 1957
d) 1961
e) 1965

Cevap : b) 1950

4. 1960 darbesi sonucunda kurulan Kurucu Meclis’te temsil edilen gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Barolar
b) Gençlik örgütleri
c) Demokrat Parti üyeleri
d) Basın dernekleri
e) Yargı organları

Cevap : c) Demokrat Parti üyeleri

5. Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

a) Parlamentarizm
b) Millî Şef Dönemi
c) Sivilleşme süreci
d) Tek parti anlayışının sürdürülmesi
e) Demokratikleşme süreci

Cevap : e) Demokratikleşme süreci

6. Türkiye hangi partinin iktidarında NATO’ya üye olmuştur?

a) İttihat ve Terakki Partisi
b) Demokrat Parti
c) Anavatan Partisi
d) Adalet Partisi
e) Cumhuriyet Halk Partisi

Cevap : b) Demokrat Parti

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adnan Menderes
b) Fuat Köprülü
c) Refik Saydam
d) Celal Bayar
e) Cevdet Sunay

Cevap : d) Celal Bayar

8. “Dörtlü Takrir” diye bilinen önergede imzası bulunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Adnan Menderes
b) Refik Koraltan
c) Celal Bayar
d) Fuat Köprülü
e) Kazım Karabekir

Cevap : e) Kazım Karabekir

9. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

a) II. Dünya Savaşı’nı demokratik devletlerin kazanması
b) Demokratik yönetimin Atatürk ilkeleri gereği sayılması
c) Ekonomik sorunlar karşında halkın yeni yönetimler isteği
d) Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

Cevap : e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

10. Türkiye’nin 1945’te çok partili hayata geçiş sürecinde Celal Bayar ve arkadaşlarının fikren ve fiilen destekledikleri için gazete ve matbaaları baskına uğrayan Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabah Gazetesi
b) Tan Gazetesi
c) İrade-i Milliye Gazetesi
d) Cumhuriyet Gazetesi
e) Zafer Gazetesi

Cevap : b) Tan Gazetesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!