Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -13

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

#1. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

Cevap : c) Cumhuriyetçilik ilkesinin

#2. “Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi benimsemesidir.” Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri arasında sayılmaz?

Cevap : e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

#3. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek

#4. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke şağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Halkçılık

#5. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?

Cevap : e) 1937


#6. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

Cevap : d) İnkılapçılık

#7. “Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir.” görüşü aşağıda verilen hangi iki ilkeye uygundur?

Cevap : b) Milliyetçilik-Halkçılık

#8. İnanç özgürlüğünü güvence altına alma amacını aşağıdaki ilkelerden hangisi taşımaktadır?

Cevap : c) Laiklik

#9. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

Cevap : d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik

#10. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -13

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.
b) Her Cumhuriyet demokratik değildir.
c) Cumhuriyet rejiminde mutlaka seçim vardır.
d) En gelişmiş toplum düzenine millet denir.
e) Cumhuriyet rejiminde egemenlik milletindir.

Cevap : a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.

2. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

a) Milliyetçilik
b) Devletçilik
c) Halkçılık
d) İnkılapçılık
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : d) İnkılapçılık

3. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?

a) 1921
b) 1924
c) 1928
d) 1935
e) 1937

Cevap : e) 1937

4. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Irk birliği
b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek
c) Siyasi birlik
d) Vatan birliği
e) Din birliği

Cevap : b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek

5. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

a) Halkçılık ilkesinin
b) Laiklik ilkesinin
c) Cumhuriyetçilik ilkesinin
d) Milliyetçilik ilkesinin
e) İnkılapçılık ilkesinin

Cevap : c) Cumhuriyetçilik ilkesinin

6. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

a) Devletçilik ve Laiklik
b) İnkılapçılık ve Laiklik
c) Devletçilik ve İnkılapçılık
d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik
e) Laiklik ve Milliyetçilik

Cevap : d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik

7. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke şağıdakilerden hangisidir?

a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Laiklik

Cevap : a) Halkçılık

8. “Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir.” görüşü aşağıda verilen hangi iki ilkeye uygundur?

a) İnkılapçılık-Laiklik
b) Milliyetçilik-Halkçılık
c) Laiklik-Halkçılık
d) Devletçilik-Laiklik
e) Devletçilik-İnkılapçılık

Cevap : b) Milliyetçilik-Halkçılık

9. “Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi benimsemesidir.”
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri arasında sayılmaz?

a) Millet egemenliğine dayanması
b) Çağa en uygun bir sistem olması
c) Demokrasinin en gelişmiş şekli olması
d) Milli iradeyi her şeyden üstün tutması
e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

Cevap : e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

10. İnanç özgürlüğünü güvence altına alma amacını aşağıdaki ilkelerden hangisi taşımaktadır?

a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Laiklik
d) Cumhuriyetçilik
e) Milliyetçilik

Cevap : c) Laiklik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!