Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite -14

Bütünleyici İlkeler

#1. Atatürkçülüğün laiklik ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymaz?

Cevap : d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur.

#2. Türkiye’de Laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

#3. Atatürkçülükle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz?

Cevap : b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

#4. Atatürk Yeni Türk Devleti’nde inkılaplarını gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini temel hedef göstermiştir?

Cevap : e) Çağdaşlaşma

#5. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde Halkçılık ilkesinin gerektirdiği unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Sınıf ayrımı


#6. Atatürkçü Düşünce Sisteminin temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacılık ve sömürgecilik

#7. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik temel ilkesini bütünler?

Cevap : b) Millî egemenlik ilkesi

#8. I. Bir milletin hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir. III. Devletin dış politikasının temel ilkelerindendir. IV. Yönetim ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir?

Cevap : c) Tam bağımsızlık

#9. “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz.” Atatürk’ün bu ifadesi hangi bütünleyici ilke ile ilgilidir?

Cevap : a) Millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

#10. Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere …………….. ilkeler denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) Bütünleyici


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bütünleyici İlkeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bütünleyici İlkeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bütünleyici İlkeler

Bütünleyici İlkeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -14

Bütünleyici İlkeler

1. Türkiye’de Laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) I. Türkiye İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
b) Tekâlif-i Millîye kararlarının ilanı
c) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
e) Planlı ekonomiye geçilmesi

Cevap : d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

2. Atatürk Yeni Türk Devleti’nde inkılaplarını gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini temel hedef göstermiştir?

a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Laiklik
d) Milliyetçilik
e) Çağdaşlaşma

Cevap : e) Çağdaşlaşma

3. Atatürkçülüğün laiklik ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymaz?

a) Her Türk vatandaşı dinini seçmekte özgürdür.
b) Hiç kimse din değiştirmeye zorlanamaz.
c) Hiç kimsenin ibadetine dokunulamaz.
d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur.
e) Devletin resmî dini yoktur.

Cevap : d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur.

4. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde Halkçılık ilkesinin gerektirdiği unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Sınıf ayrımı
b) Kanun önünde eşitlik
c) Sosyal dayanışma
d) Ayrıcalıklara karşı olma
e) Siyasî demokrasi

Cevap : a) Sınıf ayrımı

5. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik temel ilkesini bütünler?

a) Millî birlik ve beraberlik ilkesi
b) Millî egemenlik ilkesi
c) Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi
d) Tam bağımsızlık ilkesi
e) Akılcılık ve bilimsellik ilkesi

Cevap : b) Millî egemenlik ilkesi

6. “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz.” Atatürk’ün bu ifadesi hangi bütünleyici ilke ile ilgilidir?

a) Millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü
b) Millî egemenlik
c) Barışçılık
d) Bilimsellik
e) Çağdaşlık

Cevap : a) Millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

7.
I. Bir milletin hür şekilde yaşamasını ifade eder.
II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir.
III. Devletin dış politikasının temel ilkelerindendir.
IV. Yönetim ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir.

Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir?

a) Millî egemenlik
b) Bilimsellik ve akılcılık
c) Tam bağımsızlık
d) Yurtta sulh, cihanda sulh
e) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

Cevap : c) Tam bağımsızlık

8. Atatürkçü Düşünce Sisteminin temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Yayılmacılık ve sömürgecilik
b) Hâkimiyetin millete ait oluşu
c) Millî tarih ve millî dil
d) Akılcılık ve bilimsellik
e) Millî birlik ve beraberlik anlayışı

Cevap : a) Yayılmacılık ve sömürgecilik

9. Atatürkçülükle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz?

a) Ülkenin bağımsızlığını koruma
b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
c) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
d) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma
e) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma

Cevap : b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

10.
Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere …………….. ilkeler denir.

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Bilimsel
b) İnsancıl
c) Bütünleyici
d) Barışçı
e) Akılcı

Cevap : c) Bütünleyici

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!