Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -6

#1. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

Cevap : e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

#2. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Celal Bayar

#3. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

Cevap : d) 1937

#4. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

#5. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) IMF’e üye olmak


#6. İzmir'de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi'nin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.

#7. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

#8. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

#9. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

#10. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) 1924 Anayasası


#11. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

#12. Türkiye'nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) 1950

#13. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

Cevap : e) Demokratikleşme süreci

#14. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

Cevap : a) 1876

#15. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Mecelle


#16. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır?

Cevap : b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde

#17. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel

#18. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?

Cevap : c) Aşar vergisinin kaldırılmas

#19. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

#20. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -6

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -6

 

 

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -6

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -6

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi
b) Medreselerin ıslahı ile ilgili çıkarılan kanun
c) Üniversite ile ilgili kanun
d) İlköğretimin mecburi olması
e) Sanat okullarına verilen isim

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

2. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 20 Nisan 1924
b) 17 Şubat 1927
c) 1 Kasım 1928
d) 1 Haziran 1929
e) 26 Aralık 1929

Cevap : c) 1 Kasım 1928

3. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

a) Latin alfabesi
b) Arap alfabesi
c) Sogd alfabesi
d) Japon alfabesi
e) Kiril alfabesi

Cevap : d) Japon alfabesi

4.
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması,
II. Toprak reformunun yapılması,
III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : b) Yalnız II

5. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ülkede var olan bütün eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanması
b) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
c) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması
d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi
e) Okuma, yazma ve öğrenmenin kolaylaştırılması

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

7. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

a) Laiklik
b) Çağdaşlık
c) Millilik
d) Bilimsellik
e) Birlik

Cevap : e) Birlik

8. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

9. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarih Kongresi
b) Dil Kongresi
c) İktisat Kongresi
d) Maarif Kongresi
e) Sağlık Kongresi

Cevap : d) Maarif Kongresi

10.

I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Millet Mektepleri’nin açılması
III. Üniversite reformunun hazırlanması

Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) I,II,III
b) I,III,II
c) III,II,I
d) III,I,II
e) II,I,III

Cevap : a) I,II,III

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!