Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -3

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -3

Eğitimin Psikolojik Temelleri

#1. Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri süren ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?

Cevap : e. Locke

#2. Eğitim psikolojisini en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin doğrudan ilgilendiği konulardan biridir?

Cevap : a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek

#4. I. Etkili liderlik II. Disiplin III. Sınıf atmosferi IV. Güdüleme Yukarıdakilerden hangileri sınıf yönetiminin boyutlarını oluşturur?

Cevap : e. I, II ve III

#5. Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?

Cevap : c. Herbart

#6. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi eğitim psikolojisinin kurucusu olarak bilinir?

Cevap : c. Thorndike

#7. Eğitim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

Cevap : a. Eğitim Psikolojisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin kapsamında yer almaz?

Cevap : d. Ruh sağlığı

#9. Öğrencilerin davranış sorunları ile baş edebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?

Cevap : b. Sınıf yönetimi

#10. Yaşamı boyunca bireyde gözlenen nicel ve nitel değişmeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Gelişim Psikolojisi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -3

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Aöf Çocuk Gelişimi Vize Soruları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -3

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Aöf Çocuk Gelişimi Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Eğitimin Psikolojik Temelleri

• Eğitim
• Psikoloji
• Eğitim psikolojisi
• Gelişim psikolojisi
• Öğrenme psikolojisi
• Sınıf yönetimi

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -3

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Ünite -3Eğitimin Psikolojik Temelleri

1. Eğitim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

a. Eğitim Psikolojisi
b. Sosyal Psikoloji
c. Kişilik Psikolojisi
d. Deneysel Psikoloji
e. Danışmanlık Psikolojisi

Cevap : a. Eğitim Psikolojisi

2. Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri süren ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?

a. Pestalozzi
b. J. J. Rousseau
c. Herbart
d. William James
e. Locke

Cevap : e. Locke

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin doğrudan ilgilendiği konulardan biridir?

a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek
b. Bireyin meslek seçimi ve mesleğe yöneltilmesini kolaylaştıracak yolları araştırmak
c. Bireyin duygusal sorunlarını tanılamak
d. Bireyin küme içindeki davranışlarını incelemek
e. Öğrenme ürünlerinin nesnel (objektif) yollarla ölçülmesini sağlamak

Cevap : a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek

4. Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?

a. Thorndike
b. William James
c. Herbart
d. Pestalozzi
e. Wilhem Wunt

Cevap : c. Herbart

5. Öğrencilerin davranış sorunları ile baş edebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?

a. Öğretim stratejileri
b. Sınıf yönetimi
c. Alan bilgisi
d. Öğretme durumları
e. Öğretme modelleri

Cevap : b. Sınıf yönetimi

6. I. Etkili liderlik
II. Disiplin
III. Sınıf atmosferi
IV. Güdüleme
Yukarıdakilerden hangileri sınıf yönetiminin boyutlarını oluşturur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III

Cevap : e. I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin kapsamında yer almaz?

a. Gelişim ilkeleri
b. Öğrenme ilkeleri
c. Öğrenme ortamları
d. Ruh sağlığı
e. Sınıf yönetimi

Cevap : d. Ruh sağlığı

8. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi eğitim psikolojisinin kurucusu olarak bilinir?

a. Locke
b. Herbart
c. Thorndike
d. Pestolazzi
e. Rousseau

Cevap : c. Thorndike

9. Eğitim psikolojisini en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Klinik psikolojinin bir alt dalıdır.
b. Psikolojinin bulgularının sınıftaki uygulamasıdır.
c. Gelişim ve öğrenme psikolojisinin toplamıdır.
d. Eğitimin bir alt dalıdır.
e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

Cevap : e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

10. Yaşamı boyunca bireyde gözlenen nicel ve nitel değişmeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

a. Öğrenme Psikolojisi
b. Gelişim Psikolojisi
c. Sosyal Psikoloji
d. Akademik Psikoloji
e. Sağlık Psikolojisi

Cevap : b. Gelişim Psikolojisi

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: