auzefLaborant ve veteriner sağlıkSürü Sağlığı Yönetimi

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

#1. İneklerde, ideal olan ilk tohumlamada gebelik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) B-54

#2. Ektima hastalığında aşağıdakilerden hangisi kuzu ve oğlakların ölme sebebidir?

Cevap : D) Virüsün ağızda lezyonlar oluşturması sebebiyle hayvanların beslenememesi

#3. Genel olarak Dünya'da buzağı ölümleri yüzde kaçtır?

Cevap : E) %7

#4. İneklerde, ideal kuruda kalma süresi kaç gün olmalıdır?

Cevap : B) 60

#5. Buzağıların sütten kesilmesi için en az ne kadar yem tüketiyor olması gerekir?

Cevap : D) 800 gr

#6. Buzağılara doğumdan sonraki ilk saat içinde en az ne kadar kolostrum verilmelidir?

Cevap : B) 2 litre

#7. Pre dipping işlemini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sağımın başında kullanılan memeleri solüsyon daldırma işlemi

#8. İdeal olan her bir gebelik başına düşen tohumlama sayısı ineklerde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 1,9-2,4

#9. Topallik puanlamasında "Sırt çizgisi hem dururken hem de yürürken kamburdur. Adımlar bir ya da daha fazla bacakta kısadır." olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Orta topal

#10. Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı ekonomisi alanının incelediği konular arasında yer almaz?

Cevap : C) Hastalıkların çiftlikler arası yayılmasının incelenmesi

#11. Buzağılamadan hemen önce düvelerin enerji oranı yüksek bir rasyonla beslenmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Cevap : B) Güç doğum

#12. Sağmal bir inek sürüsünde ideal ortalama sütteki gün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : A) 180

#13. Sütten kesimden dokuzuncu aya kadar siyah alaca düvelerde günlük canlı ağırlık artışı gram olmalıdır?

Cevap : A) 700 gram

#14. Kuru dönemin başladığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Gebeliğin son 50 ile 60. günlerinde

#15. İneklerde sütün miktarını ve kalitesini düşüren meme bezlerinde mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen hastalığa ne ad verilir?

Cevap : A) Mastitis

#16. Sütten kesilen buzağıların alındığı grup bölmelerinde hayvan başına düşen alan minimum kaç metrekare olmalıdır?

Cevap : C) 2.5

#17. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iç-dış parazit uygulamaları ne zaman yapılmalıdır?

Cevap : D) Meraya çıkmadan önce ve meraya çıktıktan sonra

#18. Topal bir inek tedavi edildikten sonra süt verimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Sağlıklı dönemdeki ile aynı düzeyde süt verimine ulaşır.

#19. I. Sağım başlıklarının takılması II. Memenin temiz bir bezle silinmesi III. Son Daldırma (Teat deeping) uygulanması IV. Ön sağım yapılması V. Sağım başlıklarının çıkarılması Sağımla ilgili yukarıda verilenlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) II-IV-I-V-III

#20. Besi sığırlarının günlük tüketmesi gereken ortalama su miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 50 litre

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

1. İneklerde, ideal olan ilk tohumlamada gebelik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %30-41
B) %42-54
C) %20-29
D) %55-66
E) %67-78

Cevap : B) %42-54

2. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iç-dış parazit uygulamaları ne zaman yapılmalıdır?

A) Her ay
B) Yirmi günde bir
C) Her hafta
D) Meraya çıkmadan önce ve meraya çıktıktan sonra
E) Onbeş günde bir

Cevap : D) Meraya çıkmadan önce ve meraya çıktıktan sonra

3. İdeal olan her bir gebelik başına düşen tohumlama sayısı ineklerde aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,4-0,7
B) 1,3-1,8
C) 0,8-1,2
D) 2,5-3,0
E) 1,9-2,4

Cevap : E) 1,9-2,4

4. Sütten kesimden dokuzuncu aya kadar siyah alaca düvelerde günlük canlı ağırlık artışı gram olmalıdır?

A) 700 gram
B) 400 gram
C) 300 gram
D) 500 gram
E) 600 gram

Cevap : A) 700 gram

5. I. Sağım başlıklarının takılması
II. Memenin temiz bir bezle silinmesi
III. Son Daldırma (Teat deeping) uygulanması
IV. Ön sağım yapılması
V. Sağım başlıklarının çıkarılması
Sağımla ilgili yukarıda verilenlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-IV-I-V-III
B) V-IV-II-I-III
C) IV-II-V-I-III
D) I-III-V-II-IV
E) III-V-I-IV-II

Cevap : A) II-IV-I-V-III

6. Pre dipping işlemini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağım sonunda kullanılan memeleri solüsyona daldırma işlemi
B) Mastitis aşısı
C) Sürü yönetim programi
D) Mastitis tedavisinde kullanılan antibiyotik
E) Sağımın başında kullanılan memeleri solüsyon daldırma işlemi

Cevap : E) Sağımın başında kullanılan memeleri solüsyon daldırma işlemi

7. İneklerde, ideal kuruda kalma süresi kaç gün olmalıdır?

A) 40
B) 60
C) 20
D) 30
E) 90

Cevap : B) 60

8. Besi sığırlarının günlük tüketmesi gereken ortalama su miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 litre
B) 18 litre
C) 90 litre
D) 100 litre
E) 50 litre

Cevap : E) 50 litre

9. Topal bir inek tedavi edildikten sonra süt verimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Topal ineklerin tedavi sonrası süt veriminde %10’luk azalma olur.
B) Topal inekler tedavi edildikten sonra sürüden çıkartılırlar.
C) Topal inek tedavi edildikten sonra tekrar süt alınamaz.
D) Sağlıklı dönemdeki ile aynı düzeyde süt verimine ulaşır.
E) Sağlıklı dönemdeki süt verimi seviyesine tekrar ulaşamaz.

Cevap : D) Sağlıklı dönemdeki ile aynı düzeyde süt verimine ulaşır.

10. Buzağılara doğumdan sonraki ilk saat içinde en az ne kadar kolostrum verilmelidir?

A) 4 litre
B) 2 litre
C) 1 litre
D) 1,5 litre
E) 0,5 litre

Cevap : B) 2 litre

11. Genel olarak Dünya’da buzağı ölümleri yüzde kaçtır?

A) %6
B) %5
C) %9
D) %8
E) %7

Cevap : E) %7

12. Sağmal bir inek sürüsünde ideal ortalama sütteki gün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 180
B) 240
C) 220
D) 260
E) 280

Cevap : A) 180

13. Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı ekonomisi alanının incelediği konular arasında yer almaz?

A) Hastalıkların neden olduğu ekonomik kayıpların değerlendirilmesi
B) Fayda etkinlik analizinin değerlendirilmesi
C) Hastalıkların çiftlikler arası yayılmasının incelenmesi
D) Fayda maliyet analizinin değerlendirilmesi
E) En düşük maliyetli hastalık koruma stratejilerinin değerlendirilmesi

Cevap : C) Hastalıkların çiftlikler arası yayılmasının incelenmesi

14. Topallik puanlamasında “Sırt çizgisi hem dururken hem de yürürken kamburdur. Adımlar bir ya da daha fazla bacakta kısadır.” olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal
B) Şiddetli topal
C) Orta topal
D) Topal
E) Piyeten

Cevap : C) Orta topal

15. Buzağılamadan hemen önce düvelerin enerji oranı yüksek bir rasyonla beslenmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Mastitis
B) Güç doğum
C) Düşük ağırlıklı buzağı doğumu
D) Ölü doğum
E) Yüksek süt verimi

Cevap : B) Güç doğum

16. İneklerde sütün miktarını ve kalitesini düşüren meme bezlerinde mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen hastalığa ne ad verilir?

A) Mastitis
B) Retensiyo sekundinarum
C) Metritis
D) Laminitis
E) Dermatit

Cevap : A) Mastitis

17. Buzağıların sütten kesilmesi için en az ne kadar yem tüketiyor olması gerekir?

A) 700 gr
B) 1100 gr
C) 500 gr
D) 800 gr
E) 600 gr

Cevap : D) 800 gr

18. Sütten kesilen buzağıların alındığı grup bölmelerinde hayvan başına düşen alan minimum kaç metrekare olmalıdır?

A) 3
B) 1.5
C) 2.5
D) 3.5
E) 2

Cevap : C) 2.5

19. Ektima hastalığında aşağıdakilerden hangisi kuzu ve oğlakların ölme sebebidir?

A) Virüsün sinir sistemini etkilemesi
B) Virüsün üniner sistemi etkilemesi
C) Virüsün dolaşım sistemini etkilemesi
D) Virüsün ağızda lezyonlar oluşturması sebebiyle hayvanların beslenememesi
E) Virüsün solunum sistemini etkilemesi

Cevap : D) Virüsün ağızda lezyonlar oluşturması sebebiyle hayvanların beslenememesi

20. Kuru dönemin başladığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gebeliğin son 75 ile 105. günlerinde
B) Gebeliğin son 80 ile 90. günlerinde
C) Gebeliğin son 50 ile 60. günlerinde
D) Gebeliğin son 60 ile 80. günlerinde
E) Gebeliğin son 90 ile 100. günlerinde

Cevap : C) Gebeliğin son 50 ile 60. günlerinde

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!