Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -7

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -7

Eğitimin Tarihsel Temelleri

#1. Osmanlı Devleti’nde Hristiyan çocuklarının yeniçeri yetiştirilmek üzere eğitildiği eğitim kurumlarına ne ad verilirdi?

Cevap : e. Acemioğlan kışlası

#2. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1946 yılları arasında görüşlerinden yararlanılan yabancı uzmanlardan biri değildir?

Cevap : b. Frobel

#3. Çocuğun özgür bir ortamda başkalarından yardım almaksızın kendi kendine bir şeyler yapabilmesi, ne yaptığını kavraması ve kendi başına çalışması gerektiğini ileri süren eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Montessori

#4. Aşağıdakilerden hangisi, Köy Enstitülerinin açılma gerekçelerinden biri değildir?

Cevap : c. Eğitimde bilimselliği gerçekleştirme

#5. Selçuklu Devleti zamanında kurulan, daha sonra Osmanlı Devleti’ne aktarılan eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Medreseler

#6. Çocukların güçlü ve iyi birer asker olmalarının sağlanması onlara, toplumun benimsediği davranışların kazandırılması amacını güden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Hunlar

#7. Sosyal gerçeğin ve toplumun kesintisiz oluşumunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Cevap : d. Tarih

#8. Selçuklular döneminde, şehzade ve sultanlara danışmanlık yapan ve onlara eğitim veren kişilere ne ad verilirdi?

Cevap : d. Atabek

#9. Roma eğitiminin temel özelliği nedir?

Cevap : b. Söylevlere ağırlık vermesi

#10. Cumhuriyet döneminde yeni Türk harflerinin kabulü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap : e. Yeni bir kültür uyarlamasının

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite – 7

Eğitimin Tarihsel Temelleri

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite – 7

Eğitimin Tarihsel Temelleri

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitimin Tarihsel Temelleri

Eğitimin Tarihsel Temelleri

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -7

Eğitimin Tarihsel Temelleri

• Tarih
• Eğitim tarihi
• Pedagoji
• Medrese
• Küttap
• Sıbyan Mektebi
• Ahilik
• Enderun Mektebi
• Acemioğlanlar Kışlası
• Rüşdiye
• İdadi
• Sultani
• Hendesehane
• Mühendishane-i Bahr-i Humayun
• Tıphane-i Amire
• Mekteb-i Harbiye
• Maarif Kongresi
• Heyeti İlmiye
• Milli Eğitim Şûrası
• Kalkınma planı
• Öğretimde toplulaştırma

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Ünite -7

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -7

Eğitimin Tarihsel Temelleri

1. Sosyal gerçeğin ve toplumun kesintisiz oluşumunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

a. Sosyal Bilimler
b. Sosyoloji
c. Davranış Bilimleri
d. Tarih
e. Sosyal Bilgiler

Cevap : d. Tarih

2. Roma eğitiminin temel özelliği nedir?

a. Bireyin refahını temel alması
b. Söylevlere ağırlık vermesi
c. Eğitimin merkezine Tanrı’yı yerleştirmesi
d. İnsancı eğitimi savunması
e. Eğitimde deneyimleri öne çıkarması

Cevap : b. Söylevlere ağırlık vermesi

3. Çocuğun özgür bir ortamda başkalarından yardım almaksızın kendi kendine bir şeyler yapabilmesi, ne yaptığını kavraması ve kendi başına çalışması gerektiğini ileri süren eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Rousseau
b. Decroly
c. Montessori
d. Frobel
e. Pestolozzi

Cevap : c. Montessori

4. Çocukların güçlü ve iyi birer asker olmalarının sağlanması onlara, toplumun benimsediği davranışların kazandırılması amacını güden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hunlar
b. Göktürkler
c. Uygurlar
d. Selçuklu Devleti
e. Osmanlı Devleti

Cevap : a. Hunlar

5. Selçuklular döneminde, şehzade ve sultanlara danışmanlık yapan ve onlara eğitim veren kişilere ne ad verilirdi?

a. Kam
b. Pir
c. Muallim
d. Atabek
e. Şeyh

Cevap : d. Atabek

6. Selçuklu Devleti zamanında kurulan, daha sonra Osmanlı Devleti’ne aktarılan eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sıbyan mektepleri
b. Küttaplar
c. Medreseler
d. Acemioğlan kışlaları
e. Enderun mektebi

Cevap : c. Medreseler

7. Osmanlı Devleti’nde Hristiyan çocuklarının yeniçeri yetiştirilmek üzere eğitildiği eğitim kurumlarına ne ad verilirdi?

a. Sıbyan okulları
b. Küttaplar
c. Medreseler
d. Hendesehane
e. Acemioğlan kışlası

Cevap : e. Acemioğlan kışlası

8. Cumhuriyet döneminde yeni Türk harflerinin kabulü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a. Batı’ya yönelmenin
b. Toplumdaki okur-yazarlığı artırma çabasının
c. Eğitim kurumlarını sayıca artırma girişiminin
d. Eğitimde yenilik yaratma isteğinin
e. Yeni bir kültür uyarlamasının

Cevap : e. Yeni bir kültür uyarlamasının

9. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1946 yılları arasında görüşlerinden yararlanılan yabancı uzmanlardan biri değildir?

a. John Dewey
b. Frobel
c. A. Malche
d. Kühne
e. Omar Buyse

Cevap : b. Frobel

10. Aşağıdakilerden hangisi, Köy Enstitülerinin açılma gerekçelerinden biri değildir?

a. Eğitimde sayısal sorunların baskısını azaltma
b. Kalkınmayı köyden başlatma
c. Eğitimde bilimselliği gerçekleştirme
d. Okur-yazar oranını artırma
e. Köye liderlik yapacak öğretmeni yetiştirme

Cevap : c. Eğitimde bilimselliği gerçekleştirme

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!