auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih 2022-2023 Bütünleme Soruları

Siyasi Tarih 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdaki isimlerden hangisi Bağlantısızlar Hareketi liderleri arasında yer almaz?

Cevap : C) İran lideri Musaddık

#2. Aşağıdakilerden hangisi George Kennan’ın “Uzun Telgraf”ta SSCB’ye ilişkin olarak ileri sürdüğü iddialardan birisi değildir?

Cevap : D) Baltık Denizi’nden Adriyatik Denizi’ne Avrupa’ya bir demir perde çekmiştir.

#3. Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Saldırmazlık Paktı’ndan sonra hangi ülke paylaşılma konusu olarak değerlendirilmiştir?

Cevap : E) Polonya

#4. Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansı’nda ele alınan konulardan biri değildir?

Cevap : C) Sömürgelerin durumu

#5. Balkan Savaşları öncesinde aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda gerginliğin artmasının nedenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Fas Krizinde Almanya ile Fransa’nın karşı karşıya gelmesi

#6. Aşağıdakilerden hangisi 10 Şubat 1947’de Müttefikler ile barış antlaşması imzalayan beş devletten biridir?

Cevap : E) İtalya

#7. İtalyan siyasal birliğinin kurulmasının önündeki en büyük engel hangi devletti?

Cevap : B) Avusturya

#8. Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansında alınan kararlardan biri değildir?

Cevap : A) Savaşa devam eden Japonya’ya atom bombası atılması

#9. Aşağıdakilerden hangisi ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaş yılları boyunca sıcak çatışmaya en çok yaklaştıkları olaydır?

Cevap : C) Küba Krizi

#10. Doğu Bloğu ülkelerinin Sovyetler Birliği’nden bağımsızlaşması sürecini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sinatra Doktrini

#11. ABD’nin izolasyonizm (yalnızcılık) politikası hangi olayla başlamıştır?

Cevap : C) Monroe Doktrini’nin ilan edilmesiyle

#12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağdat Paktı’na üye olmamıştır?

Cevap : E) Suriye

#13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurucu ülkeleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Avusturya

#14. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un dış politika açılımlarından biridir?

Cevap : D) START-I Antlaşması’nın imzalanması

#15. Aşağıdakilerden hangisi, 1904’te İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Entente Cordiale’ın (Samimi Anlaşma) sonuçlarından biri değildir?

Cevap : D) Osmanlı İmparatorluğu’nun balkanlardaki toprakları paylaşıldı.

#16. Aşağıdaki sosyalist ülkelerden hangisi Stalin ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu’ndan (Kominform) çıkartılmıştır?

Cevap : A) Yugoslavya

#17. Robespierre liderliğinde Jakobenlerin iktidarı ele geçirdiği 1793-94 dönemi nasıl adlandırılmaktadır?

Cevap : A) Terör Dönemi

#18. Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

Cevap : B) İtalya’nın ateşkes antlaşması imzalaması

#19. Kapp Darbesi neden başarıya ulaşamamıştır?

Cevap : E) Berlin’deki işçi ve memurlar beş gün genel grev yapmıştır.

#20. Körfez Krizi’ni başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi Tarih 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi 10 Şubat 1947’de Müttefikler ile barış antlaşması imzalayan beş devletten biridir?

A) Yugoslavya
B) Avusturya
C) Almanya
D) Yunanistan
E) İtalya

Cevap : E) İtalya

2. İtalyan siyasal birliğinin kurulmasının önündeki en büyük engel hangi devletti?

A) İngiltere
B) Avusturya
C) Rusya
D) Osmanlı İmparatorluğu
E) Prusya

Cevap : B) Avusturya

3. Kapp Darbesi neden başarıya ulaşamamıştır?

A) Halk Weimer Anayasası’nı savunmuştur.
B) Büyük sermaye çevreleri darbeye destek vermemiştir.
C) Ordu darbe girişimini engellemiştir.
D) Partiler darbe karşısında birleşmiştir.
E) Berlin’deki işçi ve memurlar beş gün genel grev yapmıştır.

Cevap : E) Berlin’deki işçi ve memurlar beş gün genel grev yapmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi, 1904’te İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Entente Cordiale’ın (Samimi Anlaşma) sonuçlarından biri değildir?

A) Fransa İngiltere’nin Mısır’a yerleşmesini kabul etti.
B) Üçlü İtilaf anlaşması yolunda önemli bir adım atıldı.
C) İngiltere ve Fransa arasındaki sömürge rekabetinden doğan sorunlar çözüldü.
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun balkanlardaki toprakları paylaşıldı.
E) İngiltere Fransa’nın Fas’a yerleşmesini kabul etti.

Cevap : D) Osmanlı İmparatorluğu’nun balkanlardaki toprakları paylaşıldı.

5. Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Saldırmazlık Paktı’ndan sonra hangi ülke paylaşılma konusu olarak değerlendirilmiştir?

A) Macaristan
B) Romanya
C) Yunanistan
D) Çekoslovakya
E) Polonya

Cevap : E) Polonya

6. Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansı’nda ele alınan konulardan biri değildir?

A) Almanya-Polonya sınırı
B) Boğazların statüsü
C) Sömürgelerin durumu
D) Polonya’nın geleceği
E) Almanya’nın geleceği

Cevap : C) Sömürgelerin durumu

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağdat Paktı’na üye olmamıştır?

A) Türkiye
B) Irak
C) İngiltere
D) İran
E) Suriye

Cevap : E) Suriye

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurucu ülkeleri arasında yer almaz?

A) Fransa
B) Lüksemburg
C) Belçika
D) Avusturya
E) İtalya

Cevap : D) Avusturya

9. Aşağıdakilerden hangisi ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaş yılları boyunca sıcak çatışmaya en çok yaklaştıkları olaydır?

A) U-2 Olayı
B) Domuzlar Körfezi çıkarması
C) Küba Krizi
D) Sputnik uydusunun yörüngeye oturması
E) NATO’nun Kitlesel Karşılık stratejisinin değiştirilmesi

Cevap : C) Küba Krizi

10. Balkan Savaşları öncesinde aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda gerginliğin artmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
B) Fas Krizinde Almanya ile Fransa’nın karşı karşıya gelmesi
C) Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi
D) Rusya’nın Panslavist politikaları
E) Yeni kurulan Balkan devletlerinin irredentist politikaları

Cevap : B) Fas Krizinde Almanya ile Fransa’nın karşı karşıya gelmesi

11. Körfez Krizi’ni başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ültimatom vermesi
B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
C) Irak’ın İsrail’e füze saldırısı düzenlemesi
D) BM tarafından Irak’a yönelik ambargo kararı alınması
E) Irak’ta ayaklanan Şiilere kimyasal silah kullanılması

Cevap : B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi

12. Aşağıdaki isimlerden hangisi Bağlantısızlar Hareketi liderleri arasında yer almaz?

A) Yugoslavya lideri Tito
B) Hindistan lideri Nehru
C) İran lideri Musaddık
D) Mısır lideri Nasır
E) Endonezya lideri Sukarno

Cevap : C) İran lideri Musaddık

13. ABD’nin izolasyonizm (yalnızcılık) politikası hangi olayla başlamıştır?

A) İngiltere’nin sömürgecilik politikalarıyla
B) Köleliğin yaygınlaşmasıyla
C) Monroe Doktrini’nin ilan edilmesiyle
D) ABD Anayasası’nın kabul edilmesiyle
E) ABD’nin federal yapıyı benimsemesiyle

Cevap : C) Monroe Doktrini’nin ilan edilmesiyle

14. Doğu Bloğu ülkelerinin Sovyetler Birliği’nden bağımsızlaşması sürecini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinatra Doktrini
B) Stalin Doktrini
C) Gorbaçov Doktrini
D) Brejnev Doktrini
E) Andropov Doktirini

Cevap : A) Sinatra Doktrini

15. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un dış politika açılımlarından biridir?

A) Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin bozulması
B) Doğu Avrupa’ya orta menzilli füze yerleştirilmesi
C) Afganistan’ın işgal edilmesi
D) START-I Antlaşması’nın imzalanması
E) SSCB’nin İsrail’i tanıması

Cevap : D) START-I Antlaşması’nın imzalanması

16. Aşağıdakilerden hangisi George Kennan’ın “Uzun Telgraf”ta SSCB’ye ilişkin olarak ileri sürdüğü
iddialardan birisi değildir?

A) Batı ülkelerindeki Marksistleri müttefik olarak görmektedir.
B) Geleneksel Rus milliyetçiliğine dayanan bir genişleme siyaseti izlemektedir.
C) Sovyetler Birliği kendisini kapitalizmle ebedî bir savaş içinde görmektedir.
D) Baltık Denizi’nden Adriyatik Denizi’ne Avrupa’ya bir demir perde çekmiştir.
E) Doğu Avrupa ülkelerindeki muhalif unsurları sindirmektedir.

Cevap : D) Baltık Denizi’nden Adriyatik Denizi’ne Avrupa’ya bir demir perde çekmiştir.

17. Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansında alınan kararlardan biri değildir?

A) Savaşa devam eden Japonya’ya atom bombası atılması
B) Almanya’nın Nazilerden tamamen arındırılması
C) Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılması
D) Barış düzenlemeleri için ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği, Çin ve Fransa’nın bir konsey kurması
E) Savaş suçlularının yargılanması

Cevap : A) Savaşa devam eden Japonya’ya atom bombası atılması

18. Aşağıdaki sosyalist ülkelerden hangisi Stalin ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu’ndan (Kominform) çıkartılmıştır?

A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
C) Romanya
D) Bulgaristan
E) Polonya

Cevap : A) Yugoslavya

19. Robespierre liderliğinde Jakobenlerin iktidarı ele geçirdiği 1793-94 dönemi nasıl adlandırılmaktadır?

A) Terör Dönemi
B) Konsüllük Dönemi
C) İmparatorluk Dönemi
D) Direktuvar Dönemi
E) Ulusal Meclis Dönemi

Cevap : A) Terör Dönemi

20. Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

A) Yalta Konferansı
B) İtalya’nın ateşkes antlaşması imzalaması
C) Mussolini’nin idam edilmesi
D) Normandiya çıkartması
E) Stalin’in Tahran’da Roosevelt ve Churchill ile buluşması

Cevap : B) İtalya’nın ateşkes antlaşması imzalaması

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyasi Tarih 2022 Final Soruları Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!