Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE209U Aile Eğitimi

ÇGE209U Aile Eğitimi Ünite -3

ÇGE209U Aile Eğitimi Ünite -3

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim

#1. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerle işbirliğine yönelik yükümlülüklerinden biri değildir?

Cevap : C. Aile hayatında yaşanan durumlara asla karışmadan görmezden gelmek

#2. “Tarafların inanışları, düşünceleri ve farklılıkları eşit derecede önemlidir ve çözümün bir parçasıdır” ifadesi kültürel karşılıklılık kavramının hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : D Ailelerin ve profesyonellerin güçlendirilmesini sağlaması

#3. “Kişiler kendi düşünce ve davranışlarına rehberlik eden önyargılarının farkına varmadan, başkalarının kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştiremezler” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : A. Kültürel karşılıklılık

#4. Aşağıdakilerden hangisi “yansıtmacı profesyonel” kavramının karşılığıdır?

Cevap : D. Uygulamalarını gözden geçirerek, neyi neden yaptığını düşünen ve kendini değerlendiren

#5. Aşağıdakilerden hangisi ailelerle olası iletişim problemlerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

Cevap : A. İletişim tekniklerini belirlemek ve bunlara ailelerin uymalarını istemek

#6. Aşağıdakilerden hangisi ailelerle profesyonel ilişki modellerinden biri değildir?

Cevap : C. Aile sistemleri

#7. Aşağıdakilerden hangisi bireysel olarak uygulanan sözlü iletişim tekniğidir?

Cevap : D. Veli görüşmesi

#8. Aşağıdakilerden hangisi ailelerle profesyonel ilişkilerin etkili bir şekilde gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri değildir?

Cevap : B. Ailelerin yetersiz eğitiminin olması

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin mesleki yeterliğe sahip olduğunun göstergelerinden biri değildir?

Cevap : A. Sahip olduğu ahlaki değerleri uygulamak

#10. Aşağıdakilerden hangisi ailelerin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

Cevap : B. Evde çocuklara okuma-yazma öğreterek çocuğu okula hazırlamaya katkıda bulunmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE209U Aile Eğitimi

Ünite -3

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim

ÇGE209U Aile Eğitimi

Ünite -3

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim , AUZEF sınav soruları nereden çıkıyor?

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim

ÇGE209U Aile Eğitimi

Ünite -3

Ailelerle Profesyonel İlişkiler ve İletişim

1 Aşağıdakilerden hangisi ailelerle profesyonel ilişki modellerinden biri değildir?

A. Aile rehberliği
B. Aile katılımı
C. Aile sistemleri
D. Aile merkezli hizmetler
E Ortak yetkilendirme

Cevap : C. Aile sistemleri

2 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin mesleki yeterliğe sahip olduğunun göstergelerinden biri değildir?

A. Sahip olduğu ahlaki değerleri uygulamak
B. Bilimsel temellere dayalı yöntemler uygulamak
C. Kaliteli eğitim sağlamak
D. Öğrencileri için yüksek hedefler gütmek
E. Bireysel farklılıklara hitap etmek

Cevap : A. Sahip olduğu ahlaki değerleri uygulamak

3 “Kişiler kendi düşünce ve davranışlarına rehberlik eden önyargılarının farkına varmadan, başkalarının kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştiremezler” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A. Kültürel karşılıklılık
B. Bireysel beklentiler
C. Sosyal gelişim
D. Profesyonel uyuşmazlık
E. Mesleki duyarlılık

Cevap : A. Kültürel karşılıklılık

4 “Tarafların inanışları, düşünceleri ve farklılıkları eşit derecede önemlidir ve çözümün bir parçasıdır” ifadesi kültürel karşılıklılık kavramının hangi özelliği ile ilgilidir?

A. Bireyin kendi öz-farkındalığını geliştirmesi
B. Farklılıklara yönelik farkındalık geliştirmeyi hedeflemesi
C. Evrensel uygulanabilirliği olması
D. Basmakalıp çözümlerden kaçınılması
E. Ailelerin ve profesyonellerin güçlendirilmesini sağlaması

Cevap : E. Ailelerin ve profesyonellerin güçlendirilmesini sağlaması

5 Aşağıdakilerden hangisi ailelerle profesyonel ilişkilerin etkili bir şekilde gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri değildir?

A. Çalışanların yetersiz eğitiminin olması
B. Ailelerin yetersiz eğitiminin olması
C. Ailelerle yaşanan kültürel uyuşmazlıklar
D. Ailelerin eğitilmesi gerektiğine dair düşünce
E. İşbirliği yerine tarafların güç mücadelesine düşmesi

Cevap : B. Ailelerin yetersiz eğitiminin olması

6 Aşağıdakilerden hangisi ailelerle olası iletişim problemlerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

A. İletişim tekniklerini belirlemek ve bunlara ailelerin uymalarını istemek
B. Ailelere hangi iletişim tekniğini tercih ettiklerini sormak
C. Farklı görüşleri tartışmaya gönüllülük göstermek
D. Ani yargılara varmaktan, karar vermekten ve hareket etmekten kaçınmak
E. Ailelerin bir çevirmene veya evrakların çevirisine ihtiyaçları olup olmadığını belirlemek

Cevap : A. İletişim tekniklerini belirlemek ve bunlara ailelerin uymalarını istemek

7 Aşağıdakilerden hangisi bireysel olarak uygulanan sözlü iletişim tekniğidir?

A. Veli toplantısı
B. Aile görüşmesi
C. Odak grup
D. Veli görüşmesi
E. Konferans/Seminer

Cevap : D. Veli görüşmesi

8 Aşağıdakilerden hangisi ailelerin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

A. Çocukların sordukları bütün soruları, onları korkutmadan, doğru biçimde cevaplamak
B. Evde çocuklara okuma-yazma öğreterek çocuğu okula hazırlamaya katkıda bulunmak
C. Çocukları diğer çocuklarla kıyaslamamak
D. Okulun aile katılım programlarını özenle takip etmek
E. Okul seçimi konusundaki kaygıları çocuğun yanında konuşmamak

Cevap : B. Evde çocuklara okuma-yazma öğreterek çocuğu okula hazırlamaya katkıda bulunmak

9 Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerle işbirliğine yönelik yükümlülüklerinden biri değildir?

A. Ailelere karşı önyargılı davranmamak
B. Kendi haklarından haberdar değillerse ailelerde ve çocukta haklarının farkındalığını oluşturmak
C. Aile hayatında yaşanan durumlara asla karışmadan görmezden gelmek
D. Aileleri işbirliğine ve sorumlulukları paylaşmaya teşvik etmek
E. Ailelerle işbirliği için gerekli planlama ve hazırlıkları yapmak

Cevap : C. Aile hayatında yaşanan durumlara asla karışmadan görmezden gelmek

10 Aşağıdakilerden hangisi “yansıtmacı profesyonel” kavramının karşılığıdır?

A. Çocukla ilgili bilgileri ailelerle paylaşan
B. Etkili sorular sorarak süreçlere rehberlik eden
C. Aileleri etkili bir şekilde dinleyen
D. Uygulamalarını gözden geçirerek, neyi neden yaptığını düşünen ve kendini değerlendiren
E. Sosyokültürel farklılıklara saygı duyan, bu farklılıkları anlayan ve olumlu tepkiler veren

Cevap : D. Uygulamalarını gözden geçirerek, neyi neden yaptığını düşünen ve kendini değerlendiren

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları
ÇGE209U Aile Eğitimi Sınav Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

 

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

AUZEF sınav soruları nereden çıkıyor?

Editor

Editör

error: Content is protected !!