auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları

Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. I. Yerçekimi kuvveti II. Manyetik kuvvet III. Sürtünme kuvveti Bir denizde rüzgâr yardımıyla hareket eden yelkenli üzerine yukarıda verilen kuvvetlerden hangisi veya hangileri etki eder?

Cevap : D) I ve III

#2. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi manyetik alan ve elektrik alanın birbiri ile etkileşimlerini tanımlayarak, elektromanyetizmanın temel ilkelerini keşfetmiştir?

Cevap : D) J.C. Maxwell

#3. x ekseni boyunca hareket eden bir parçacığın zamana göre hareket denklemi x(t) = 3t2 - 5t ifadesi ile verilmektedir. Parçacığın t = 3 s'de anlık ivmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 6 m/s2

#4. I. Yayıldığı ortam II. Kaynağın frekansı III. Kaynağın hareket Hareket eden bir kaynaktan çıkan elektromanyetik dalganın hızı, yukarıda verilen niceliklerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?

Cevap : C) Yalnız I

#5. Doğru şıkkı işaretleyiniz.

Cevap : C)

#6. Elektrik devresi elemanları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise, bu devreye kısa devre denir.

#7. Levhaları arasındaki uzaklık 3d ve her bir levhanın yüzey alanı 2A olan bir kondansatörün sığası C'dir. Bu kondansatörün levhaları arasına dielektrik katsayısı k=5 olan bir dielektrik malzeme konulduğunda, kondansatörün sığası kaç C olur?

Cevap : C) 5C

#8. Aşağıdakilerden hangisi termometrelerin çalışma prensiplerinin dayanacağı fiziksel bir özellik olamaz?

Cevap : D) Sıcaklık değiştikçe gazların hacminin değişmesi

#9. Yükleri 2q ve -3q olan iki noktasal yük arasındaki uzaklık r iken birbirlerini F kuvveti ile çekmektedirler. Bu yüklerin birbirlerini 6F kuvveti ile çekmeleri için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır?

Cevap : E)

#10. Yerden h kadar yükseklikteki bir noktadan, büyüklüğü v olan bir ilk hızla bırakılan m kütleli bir cismin yere çarpma hızı ne olur?

Cevap : B)

#11. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi merkezi esnek çarpışma yaptıktan sonra L cismi -2m/s hızla hareket ediyor. Buna göre, K cismi hangi hızla hareket eder?

Cevap : A) 3

#12. Doğru şıkkı işaretleyiniz.

Cevap : B) I ve II

#13. Sabit bir sıcaklıkta, 2 Litre hacimli kapalı bir kap içerisinde bir miktar gaz bulunmaktadır. Yoğunluğu 2200 kg/m3 olan ve gaz içerisinde askıda duran (dengede) bir cisme gazın uyguladığı kaldırma kuvveti kaç Newton'dur? (Yer çekimi ivmesini g=10 m/s2 olarak alınız.)

Cevap : E) 22

#14. Doğru şıkkı işaretleyiniz.

Cevap : B) 52 g

#15. Doğru şıkkı işaretleyiniz.

Cevap : D) I, II ve III

#16. 6 m uzunluğundaki bir demir kablonun direnci 3 m olarak ölçülmektedir. Bu demir kablonun kesit alanı kaç mm2 dir? (Demirin özdirenci 1x107 Q.m'dir.)

Cevap : A) 200

#17. I. Aynı boyuta sahip fiziksel nicelikler toplanabilir veya çıkarılabilir. II. Bir eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler aynı boyuta sahip olmak zorundadır. III. π sayısının boyutu vardır. Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : A) I ve II

#18. 50 °F sıcaklığındaki bir karışımın sıcaklığı 20 °C arttırılırsa, son sıcaklık kaç °C olur?

Cevap : E) 30

#19. Şekildeki gibi iki noktasal yük, koordinat sisteminin x-eksenine yerleştirilmiştir. Bu yük sisteminin P noktasında oluşturacağı elektriksel potansiyel aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 0

#20. Kapalı bir kap içerisinde 7 °C'de ve sabit basınçta bir miktar gaz bulunmaktadır. Gazın sıcaklığı 27 °C'ye yükseltildiğinde, hacmi 60 litre olarak ölçülmektedir. Buna göre; gazın ilk durumdaki hacmi kaç litredir?

Cevap : C) 56

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 1. SORU-min

A) Yalnız I
B) I, II ve IV
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

2. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 2. SORU-min

A) 56 g
B) 52 g
C) 49 g
D) 62 g
E) 37 g

Cevap : B) 52 g

3. Elektrik devresi elemanları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise, bu devreye kısa devre denir.
B) Bir elektrik devresinde ampermetre akım şiddetini ölçer.
C) Bir elektrik devresinde alıcılar elektrik enerjisini başka bir enerjiye çevirirler.
D) Avometreler gerilim, akım ve direnci ölçebilir.
E) Bir elektrik devresinde voltmetre potansiyel farkı ölçer.

Cevap : A) Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise, bu devreye kısa devre denir.

4. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 4. SORU-min
Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi merkezi esnek çarpışma yaptıktan sonra L cismi -2m/s hızla
hareket ediyor. Buna göre, K cismi hangi hızla hareket eder?

A) +3
B) +6
C) +2
D) -2
E) -3

Cevap : A) +3

5. Sabit bir sıcaklıkta, 2 Litre hacimli kapalı bir kap içerisinde bir miktar gaz bulunmaktadır. Yoğunluğu 2200 kg/m3 olan ve gaz içerisinde askıda duran (dengede) bir cisme gazın uyguladığı kaldırma kuvveti kaç Newton’dur? (Yer çekimi ivmesini g=10 m/s2 olarak alınız.)

A) 11
B) 44
C) 10
D) 220
E) 22

Cevap : E) 22

6. 6 m uzunluğundaki bir demir kablonun direnci 3 m olarak ölçülmektedir. Bu demir kablonun kesit alanı kaç mm2 dir? (Demirin özdirenci 1×107 Q.m’dir.)

A) 200
B) 100
C) 280
D) 300
E) 180

Cevap : A) 200

7. I. Aynı boyuta sahip fiziksel nicelikler toplanabilir veya çıkarılabilir.
II. Bir eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler aynı boyuta sahip olmak zorundadır.
III. π sayısının boyutu vardır.
Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve II

8. Kapalı bir kap içerisinde 7 °C’de ve sabit basınçta bir miktar gaz bulunmaktadır. Gazın sıcaklığı 27 °C’ye yükseltildiğinde, hacmi 60 litre olarak ölçülmektedir. Buna göre; gazın ilk durumdaki hacmi kaç litredir?

A) 30
B) 64
C) 56
D) 24
E) 35

Cevap : C) 56

9. x ekseni boyunca hareket eden bir parçacığın zamana göre hareket denklemi x(t) = 3t2 – 5t ifadesi ile verilmektedir. Parçacığın t = 3 s’de anlık ivmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 m/s2
B) 6 m/s2
C) 15 m/s2
D) 18 m/s2
E) 12 m/s2

Cevap : B) 6 m/s2

10. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi manyetik alan ve elektrik alanın birbiri ile etkileşimlerini tanımlayarak, elektromanyetizmanın temel ilkelerini keşfetmiştir?

A) C.A. Doppler
B) C. Huygens
C) C.A. Coulomb
D) J.C. Maxwell
E) W. Heisenberg

Cevap : D) J.C. Maxwell

11. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 11. SORU-min

A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : B) I ve II

12. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU-min

A) Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU A-min

B) Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU B-min

C) Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU C-min

D) Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU D-min

E) Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU E-min

Cevap : C)

13. I. Yerçekimi kuvveti
II. Manyetik kuvvet
III. Sürtünme kuvveti

Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 13. SORU-min
Bir denizde rüzgâr yardımıyla hareket eden yelkenli üzerine yukarıda verilen kuvvetlerden hangisi veya
hangileri etki eder?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve III
E) Yalnız II

Cevap : D) I ve III

14. Yerden h kadar yükseklikteki bir noktadan, büyüklüğü v olan bir ilk hızla bırakılan m kütleli bir cismin yere çarpma hızı ne olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Cevap : B)

15. Levhaları arasındaki uzaklık 3d ve her bir levhanın yüzey alanı 2A olan bir kondansatörün sığası C’dir. Bu kondansatörün levhaları arasına dielektrik katsayısı k=5 olan bir dielektrik malzeme konulduğunda, kondansatörün sığası kaç C olur?

A) 3C
B) 2C
C) 5C
D) 6C
E) 8C

Cevap : C) 5C

16. Aşağıdakilerden hangisi termometrelerin çalışma prensiplerinin dayanacağı fiziksel bir özellik olamaz?

A) Farklı cins iki metalin birbirine temasıyla ortaya çıkan potansiyel farkının sıcaklık değişimiyle değişmesi
B) Bir cismin yaydığı elektromanyetik radyasyonun dalga boyu ve sıcaklığı arasındaki ilişki
C) Sıvıların sıcaklık arttıkça genleşmesi, azaldıkça büzülmesi
D) Sıcaklık değiştikçe gazların hacminin değişmesi
E) Metallerin sıcaklığı değiştikçe elektrik akımına gösterdikleri direncin değişmesi

Cevap : D) Sıcaklık değiştikçe gazların hacminin değişmesi

17. I. Yayıldığı ortam
II. Kaynağın frekansı
III. Kaynağın hareket
Hareket eden bir kaynaktan çıkan elektromanyetik dalganın hızı, yukarıda verilen niceliklerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız I

18. Yükleri 2q ve -3q olan iki noktasal yük arasındaki uzaklık r iken birbirlerini F kuvveti ile çekmektedirler. Bu yüklerin birbirlerini 6F kuvveti ile çekmeleri için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Cevap : E)

19. 50 °F sıcaklığındaki bir karışımın sıcaklığı 20 °C arttırılırsa, son sıcaklık kaç °C olur?

A) 10
B) 40
C) 50
D) 20
E) 30

Cevap : E) 30

20. Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları 20. SORU-min
Şekildeki gibi iki noktasal yük, koordinat sisteminin x-eksenine yerleştirilmiştir. Bu yük sisteminin P noktasında oluşturacağı elektriksel potansiyel aşağıdakilerden hangisidir?

A) -kq/r
B) kq/r
C) 5kq/2r
D) -3kq/2r
E) 0

Cevap : E) 0

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

Temel Fizik 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!