auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Biyoloji

Temel Biyoloji 2022-2023 Vize Soruları

Temel Biyoloji 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : D) Siyanobakteri Hücresi

#2. Tohumsuz bitkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Kazık kök sistemi vardır.

#3. Hücre duvarı aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz?

Cevap : D) Maya hücresi

#4. Canlıların çıkarttıkları yüksek frekanslı ses dalgalarının engellere çarparak geri dönmesi ve böylece yönlerini belirlemelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Ekolokasyon

#5. DNA'nın yapısında meydana gelen aşağıdaki değişikliklerden hangisi bir nesilden diğerine aktarılır?

Cevap : E) Mutasyon

#6. Bazı ototroflar organik madde sentezlemek için gerekli enerjiyi güneş enerjisinden temin ederler. Bu canlılar daha özelde ne olarak adlandırılırlar?

Cevap : C) Fotoototrof

#7. Biyolojide "kalıtım birimi" aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Cevap : A) Gen

#8. Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlere örnek olarak verilebilir?

Cevap : D) Nişasta

#9. Aşağıdakilerden hangisi polimer yapısında olmayan makromoleküldür?

Cevap : C) Lipidler

#10. Aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin doğadaki "biyolojik çeşitliliğin" ortaya çıkmasında rolü yoktur?

Cevap : C) Tomurcuklanma

#11. Tür çeşitliliği açısından aşağıdaki örneklerden hangisi daha zengindir?

Cevap : B) Böcekler

#12. Aşağıdaki moleküllerden hangisi basit difüzyonla hücre zarından geçemez?

Cevap : B) K ⁺

#13. Aşağıdakilerden hangisi Ökarya domainine ait alemlerden biri değildir?

Cevap : B) Bakteriler

#14. Aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitlilik kategorileri doğru şekilde sıralanmıştır?

Cevap : A) Genetik Çeşitlilik, Tür Çeşitliliği, Ekosistem Çeşitliliği

#15. Aşağıdaki süreçlerden hangisi enerji üretimi için ilk basamakta glukoza ihtiyaç duyar?

Cevap : A) Glikoliz

#16. Monomer adı verilen küçük moleküllerin kovalent bağlanması ile oluşan büyük polimerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Makromolekül

#17. Dış ortamda meydana gelen değişikliklere karşı organizmanın iç ortamını belirli sınırlar içinde sabit tutan düzenleyici mekanizmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Homeostaz

#18. Felis domesticus (Evcil kedi) yapısal hiyerarşinin hangi seviyesine ait bir örnektir?

Cevap : C) Organizma

#19. Günümüzde tanımlanmış hayvan türleri incelendiğinde, tür sayısı ve dağılım bakımından en başarılı şube hangisidir?

Cevap : E) Eklembacaklılar (Arthropoda)

#20. Fermantasyon işlemi aşağıdaki hücrelerin hangisinde temel enerji üretimi için birincil rol alır?

Cevap : D) Bazı bakteriler ve maya hücreleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Biyoloji 2022-2023 Vize Soruları

1. Monomer adı verilen küçük moleküllerin kovalent bağlanması ile oluşan büyük polimerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makromolekül
B) Molekül
C) Element
D) Atom
E) Mikromolekül

Cevap : A) Makromolekül

2. Felis domesticus (Evcil kedi) yapısal hiyerarşinin hangi seviyesine ait bir örnektir?

A) Organ sistemi
B) Organ
C) Organizma
D) Doku
E) Hücre

Cevap : C) Organizma

3. Aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin doğadaki “biyolojik çeşitliliğin” ortaya çıkmasında rolü yoktur?

A) Mutasyon
B) Mayoz Bölünme
C) Tomurcuklanma
D) Rastgele Döllenme
E) Krossing-over

Cevap : C) Tomurcuklanma

4. Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlere örnek olarak verilebilir?

A) Kolesterol
B) Glukoz
C) Riboz
D) Nişasta
E) Albumin

Cevap : D) Nişasta

5. Aşağıdakilerden hangisi polimer yapısında olmayan makromoleküldür?

A) Proteinler
B) Aminoasitler
C) Lipidler
D) Nükleik asitler
E) Karbonhidratlar

Cevap : C) Lipidler

6. Hücre duvarı aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz?

A) Meristem hücresi
B) Bakteri hücresi
C) Mantar hücresi
D) Maya hücresi
E) Alg hücresi

Cevap : D) Maya hücresi

7. Tohumsuz bitkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gövde benzeri yapılarına tal adı verilir.
B) Gerçek tohum üretmeyen bitkilerdir.
C) Üremeleri sporlarla olur.
D) Sporlar, spor keseleri içinde yer alır.
E) Kazık kök sistemi vardır.

Cevap : E) Kazık kök sistemi vardır.

8. Canlıların çıkarttıkları yüksek frekanslı ses dalgalarının engellere çarparak geri dönmesi ve böylece yönlerini belirlemelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilateral Simetri
B) Ekolokasyon
C) Adaptasyon
D) Kromatofor
E) Metamorfoz

Cevap : B) Ekolokasyon

9. Tür çeşitliliği açısından aşağıdaki örneklerden hangisi daha zengindir?

A) Kuşlar
B) Böcekler
C) Balıklar
D) Memeliler
E) Bitkiler

Cevap : B) Böcekler

10. DNA’nın yapısında meydana gelen aşağıdaki değişikliklerden hangisi bir nesilden diğerine aktarılır?

A) Modifikasyon
B) Fermentasyon
C) Adaptasyon
D) Seleksiyon
E) Mutasyon

Cevap : E) Mutasyon

11. Aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitlilik kategorileri doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Genetik Çeşitlilik, Tür Çeşitliliği, Ekosistem Çeşitliliği
B) Ekosistem Çeşitliliği, Genetik Çeşitlilik, Tür Çeşitliliği
C) Genetik Çeşitlilik, Ekosistem Çeşitliliği, Tür Çeşitliliği
D) Ekosistem Çeşitliliği, Tür Çeşitliliği, Genetik Çeşitlilik
E) Tür Çeşitliliği, Cansız Çeşitliliği, Genetik Çeşitlilik

Cevap : A) Genetik Çeşitlilik, Tür Çeşitliliği, Ekosistem Çeşitliliği

12. Bazı ototroflar organik madde sentezlemek için gerekli enerjiyi güneş enerjisinden temin ederler. Bu canlılar daha özelde ne olarak adlandırılırlar?

A) Kemoototrof
B) Bitkiler
C) Fotoototrof
D) Heterotrof
E) Hayvanlar

Cevap : C) Fotoototrof

13. Aşağıdaki moleküllerden hangisi basit difüzyonla hücre zarından geçemez?

A) CO₂
B) K ⁺
C) 0₂
D) E vitamini
E) Glukoz

Cevap : B) K ⁺

14. Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Meristem Hücresi
B) Kalp Kası Hücresi
C) Maya Hücresi
D) Siyanobakteri Hücresi
E) Mantar Hücresi

Cevap : D) Siyanobakteri Hücresi

15. Aşağıdaki süreçlerden hangisi enerji üretimi için ilk basamakta glukoza ihtiyaç duyar?

A) Glikoliz
B) Protein sentezi
C) Sitrik asit döngüsü
D) Hücresel solunum
E) Oksidatif fosforilasyon

Cevap : A) Glikoliz

16. Fermantasyon işlemi aşağıdaki hücrelerin hangisinde temel enerji üretimi için birincil rol alır?

A) Kas hücreleri
B) Yeşil bitki hücreleri
C) Epitel hücreleri
D) Bazı bakteriler ve maya hücreleri
E) Sinir hücreleri

Cevap : D) Bazı bakteriler ve maya hücreleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Ökarya domainine ait alemlerden biri değildir?

A) Protista
B) Bakteriler
C) Mantarlar
D) Hayvanlar
E) Bitkiler

Cevap : B) Bakteriler

18. Biyolojide “kalıtım birimi” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Gen
B) Lokus
C) Gamet
D) Üreme
E) Döllenme

Cevap : A) Gen

19. Günümüzde tanımlanmış hayvan türleri incelendiğinde, tür sayısı ve dağılım bakımından en başarılı şube hangisidir?

A) Yassı Kurtlar (Platyhelminthes)
B) Yuvarlak Solucanlar (Nematoda)
C) Yumuşakçalar (Mollusca)
D) Halkalı Kurtlar (Annelida)
E) Eklembacaklılar (Arthropoda)

Cevap : E) Eklembacaklılar (Arthropoda)

20. Dış ortamda meydana gelen değişikliklere karşı organizmanın iç ortamını belirli sınırlar içinde sabit tutan düzenleyici mekanizmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Populasyon
B) Adaptasyon
C) Mutasyon
D) Gelişme
E) Homeostaz

Cevap : E) Homeostaz

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Temel Biyoloji 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!