auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

#1. Bir çocuğun yüksek bir yerdeki oyuncağına ulaşmak için bir blok parçasını basamak olarak kullanması hangi yaratıcılık bileşeni ile açıklanabilir?

#2. Aşağıdaki kuramlardan hangisi yaratıcılık konusuna değinmemiştir?

#3. Gestalt kuramı yaratıcılık terimi yerine hangi kavramı kullanmaktadır?

#4. Maslow’a göre yaratıcı kişiler birbirine zıt özellikleri kişiliklerinde düzenli bir karışım halinde barındıran insanlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerde bulunmamaktadır?

#5. Günümüzde yaratıcılıkta beynin hangi lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır ?

#6. Bir grup çocuk okul bahçesinde hangi oyunu oynayacaklarına karar veremeyince yaşadıkları soruna ilişkin çözüm düşünürken öğretmenleri sahip oldukları imkan ve süreyi düşünerek kâğıtlara oyun isimleri ve materyalleri yazarak bunlar arasından uygun olanı seçmelerini önerir. Temelde anahtar kelimeler kullanarak yaratıcı çözümler hakkında ipuçları verip çözümü bulmayı kolaylaştıran teknik olarak tanımlanabilecek bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

#7. İlk fikir yazımı ve katılımlı yazışma süreçleri hangi teknikte yer alır?

#8. İnsan yaşamını yedişer yıllık evreler halinde ele alan eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Hangi alternatif eğitimsel yaklaşımının temelinde etkin öğrenme anlayışı yatmaktadır?

#10. Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar nasıl adlandırılır?

SONUÇ

-

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Soruları

1- I. Karalama
II. Transparanlık
III. Şematiklik
IV. Gerçeklik
V. Sembolizm
Yukarıda karışık biçimde verilen çizim aşamalar hangi seçenekte doğru sırada verilmiştir?

A) I,III, II, V, IV
B) II, I, III, V, IV
C) IV, I, II, III, V
D) I, V, III, II, IV
E) V, II, III, IV, I

Cevap : D) I, V, III, II, IV

2- Görsel algı hangi yaşlar arasında gelişmektedir?

A) 0-2
B) 2-5
C) 3-7
D) 4-10
E) 0-6

Cevap : C) 3-7

3- Aşağıdakilerden hangisi çizim dönemlerinden biri değildir?

A) Karalama Dönemi
B) Mandala dönemi
C) Sembolizm/Temel Biçimler Dönemi
D) İnsan Şekilleri ve Şematikliğin Başlaması
E) Nedensellik Dönemi

Cevap : B) Mandala dönemi

4- Karalama dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi açıklama yanlıştır?

A) Yaklaşık on sekiz ay civarında değişik şekillerde karalamalar görülür.
B) Çocuk bu dönemde sadece kol hareketinden zevk aldığı için karalar.
C) Yatay hareket kontrolü ve el-göz koordinasyonun gelişmesiyle sonlanır.
D) İlk başlardaki karalamalar genellikle dikey darbeler şeklindedir.
E) Bu dönem iki yaş civarında doruğa ulaşıp üç yaşa kadar sürebilir.

Cevap : E) Bu dönem iki yaş civarında doruğa ulaşıp üç yaşa kadar sürebilir.

5- Mandalaların ortaya çıktığı çizim dönemi hangisidir?

A) Sembolizm/Temel Biçimler Dönemi
B) Karalama dönemi
C) Şematizm dönemi
D) Nedensellik dönemi
E) Gerçeklik dönemi

Cevap : A) Sembolizm/Temel Biçimler Dönemi

6- Kafadan bacaklı insan figürleri hangi yaş ve dönemde görülmektedir?

A) 1 yaş- kalem tutma
B) 2 yaş-karalama
C) 7 yaş-gerçeklik
D) 4 yaş-şematikliğin başlaması
E) 12 yaş-nedensellik

Cevap : D) 4 yaş-şematikliğin başlaması

7- Çizimdeki evin içindeki eşyaların ya da insanın iç organlarının gösterilmesi ………… döneminin özelliğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Karalama
B) Transparanlık
C) Mandala
D) Soyutluk
E) Somutluk

Cevap : B) Transparanlık

8- İnsan figürü çiziminde ağız çevresinde gölgelenme yapılması hangi engel durumunun özelliği sayılabilir?

A) İşitme engeli
B) Görme engeli
C) Fiziksel engel
D) Zihinsel engel
E) Öğrenme bozukluğu

Cevap : A) İşitme engeli

9- Enerji, ışık ve olumlu duygular hangi renk ile ilişkilendirilir?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Yeşil
E) Mor

Cevap : B) Sarı

10- Sanat eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sanat eğitimi esnek ve aykırı/yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
B) Sanat eğitimi farklı disiplinlerle bütünleştirilmelidir.
C) Çocuğa özgürlük tanınarak ihtiyacı kadar süre tanınmalıdır.
D) Süreçten ziyade deneyim sonunda ortaya çıkan ürüne odaklanılmalıdır.
E) Sanat deneyimleri ile çocuklar kendilerini ifade etme fırsatı yakalarlar.

Cevap : D) Süreçten ziyade deneyim sonunda ortaya çıkan ürüne odaklanılmalıdır.

Auzef Çcuk Gelişimi Bahar Dönemi Soruları

Öğrenci Dosru Lolonolo

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

11- Aşağıdakilerden hangisi sanat eğitiminin en temel amaçlarından biri değildir?

A) Keşfetme
B) Etkin katılım
C) Yaratıcılık
D) Ürün oluşturma
E) Grup bilinci geliştirme

Cevap : E) Grup bilinci geliştirme

12- Sanat etkinliklerinin uygulanması sürecinde hangi hususlara dikkat edilmelidir?

A) Zaman ve materyal
B) Zaman, mekan, yöntem
C) Süreç, mekan, materyal
D) Zaman, yöntem, teknik
E) Materyal ve teknik

Cevap : B) Zaman, mekan, yöntem

13- I. Çocukların kendilerini ifade etmelerine izin verilmeli,
II. Sanatsal süreç ve ürüne önem verilmeli
III. Yaratıcılığı desteklemek için açık uçlu olmalı,
IV. Pahalı sanat malzemelerini içermeli
V. Motive edici ve başarma duygusunu besleyici olmalı
Eğitimcilerin erken çocukluk döneminde sanat planlamalarında yukarıdaki özelliklerden hangilerini dikkate almaları önerilmektedir?

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, II ve IV
D) I,III ve V
E) Hepsi

Cevap : D) I,III ve V

14- Burcu öğretmen planladığı sanat etkinliğini fen etkinliği ile bütünleştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirebilir?

A) Çeşitli renklerde yaprak, çiçek ve bitkiler toplatıp bunları ezerek renkleri çıkarttırabilir.
B) Gece-gündüz deneyi yaptırabilir.
C) Resimli sayı grafiği oluşturabilir.
D) Müzikli bir öykü eşliğinde resim yaptırabilir.
E) Kurbağaların yaşam öyküsünü anlatabilir.

Cevap : A) Çeşitli renklerde yaprak, çiçek ve bitkiler toplatıp bunları ezerek renkleri çıkarttırabilir.

15- Sanat çalışmaları, bireyin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesine, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesine ve iletişim konusunda sorunları olabilen çocuklar için de önemli bir araç olarak değerlendirildiğinde sanata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilebilir?

A) Renkleri öğretici özelliği olması
B) Duyguları bütünleştiriciliği
C) Yansıtıcı bir iletişim aracı olması
D) Eleştirel bakışı kazandırması
E) Karar verme becerisini desteklemesi

Cevap : C) Yansıtıcı bir iletişim aracı olması

16- Çocuklar resim yapmaya başladıklarında ilk olarak önemli olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göze hoş görünen resim yapmak
B) Motor performanslarını denemek
C) Çevrede gördüklerini aktarmak
D) Çevreye çeşitli mesajlar vermek
E) Estetik değerlerini yansıtmak

Cevap : B) Motor performanslarını denemek

17- Bir bebeğin ilk sanatsal deneyimi nasıl başlar?

A) Doğduğu andan itibaren
B) Bebek ile çeşitli görsel ürün incelemeleri yapıldığında
C) Bebeğin eline aldığı pastel boya ile bir yüzeyde iz bıraktığını fark ettiğinde
D) Anne ve babasının kendisine tuval ve boya aldığı zaman
E) Bebeğe renkler öğretilip bunlarla karışımlar yapabileceğini gösterildiği zaman

Cevap : C) Bebeğin eline aldığı pastel boya ile bir yüzeyde iz bıraktığını fark ettiğinde

18- Hangisi disiplin temelli sanat eğitimini tanımlamaktadır?

A) Sanatın var olan eğitim programıyla bütünleştirilmesidir
B) Sanatın çok boyutlu kullanılmasıdır.
C) Çocukların sert olarak disipline edilmesidir
D) Müzik ve bale ile sanatın bir arada kullanımıdır
E) Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimidir

Cevap : E) Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimidir

Auzef Çcuk Gelişimi Bahar Dönemi Soruları

Öğrenci Dosru Lolonolo

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!