auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerin özelliklerden biri değildir?

#2. I- Kişi II- Süreç III- Ürün IV- Güç V- Zorluk Yukarıdakilerden hangileri yaratıcılık teriminde öne çıkan unsurlardır?

#3. Hangi kuramcı yaratıcı kişileri dürtü, mantık, görev, haz, iş, oyun, bencillik gibi birbirine zıt özellikleri kişiliklerinde düzenli bir karışım halinde barındıran insanlar olarak tanımlamaktadır?

#4. Ahmet sınıf içinde arkadaşlarıyla yapılan ortak çalışmalara katılmakta isteksiz görünen, ancak tek başına iken üretken ve yaratıcı fikirler geliştirmeyi başaran bir çocuktur. Bu durumda Ahmet’te hangi zekâ türünün baskın olduğu düşünülebilir?

#5. Psikolojik düzey bireyin sahip olduğu bilinçaltı düzeyinden etkilenirken düşsel düzey bireyin ………… bilinçaltından beslenmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi SCAMPER tekniğinin içerisinde yer alan terimlerden biri değildir?

#7. Bireysel olarak fikir üretimi sonrasında grup üyelerinin çok sayıda farklı fikir üretip bu fikirlerin üzerine yeni eklemeler yapmaları tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Esra Öğretmen sınıfındaki çocuklarla öğretim programı içerisinde boya yapmak, kilden heykel yapımı, örgü örmek, tahta oymak ve dikiş dikmek gibi sanatsal ve devinişsel etkinliklere yer vererek akademik konuları da birlikte ele almayı amaçladığı bir uygulama yapmaktadır. Esra Öğretmenin uyguladığı eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. High/Scope programında çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan gözlem kaydının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. I. Yaratıcı çalışmalar aniden kendini göstermez. II. Özgünlük, kural dışılık, değişiklik ve orijinalliği barındırır. III. Yaratıcı bireyler öğrenmekten çekinir. IV. Yaratıcılıkta cesaretlendirme ve rehberlik etme gerekir. Yukarıda verilenlerden doğru olanlar aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

SONUÇ

-

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

 

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Soruları

1- 2013’te güncellenen okul öncesi eğitim programına göre aşağıdakilerden hangisi sınıf içi düzenleme konusunda önerilmemektedir?

A) Etkin katılım sağlama, becerileri destekleme ve bilgileri yapılandırmayı mümkün kılabileceköğrenme merkezleri oluşturulmalıdır.
B) Öğrenme merkezlerinin tasarımı son derece basit ve sade bir şekilde yapılmalıdır
C) Oluşturulan merkezin sınırları, uygun etkileşimlerin bir alandan diğer alana kolaylıklataşınabilmelidir.
D) Materyallerin yerleştirilmesine, kullanışlılığına ve çocuklar için erişilebilir olmasına dikkat edilmedir.
E) Materyal çeşitliliği sağlanmalı ve birbiriyle olan ilişkilerine göre yerleştirilmelidir.

Cevap : B) Öğrenme merkezlerinin tasarımı son derece basit ve sade bir şekilde yapılmalıdır

2- Bir okul öncesi eğitim kurumu estetik olarak çocukların desteklenmesine yönelik özel bir bahçe düzenlemesi yaptırmayı planlamaktadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkatealması gerekir?

A) Çok renkli bir ortam düzenlemesi
B) Doğal salıncak ve kaydıraklarla tefrişat
C) Beton ve temizlenebilir bir zemin
D) Bitkilerden oluşturulmuş figürler, ağaçlar ve heykeller ile peyzaj düzenlemesi
E) Dağınık şekilde yapılmış bir tasarım

Cevap : D) Bitkilerden oluşturulmuş figürler, ağaçlar ve heykeller ile peyzaj düzenlemesi

3- Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yaratıcılığı geliştirmek uygun olabilecek okul dışı mekânlardan değildir?

A) Tarih Müzesi
B) Otomobil Galerisi
C) Kütüphane
D) Göl kıyısı
E) Kolaj Sergisi .

Cevap : B) Otomobil Galerisi

4- Sanat merkezindeki materyaller belirli bir düzende yerleştirildikten sonra gereğinden fazla olanların en uygun biçimde saklanması için aşağıdakilerden hangisi önerilebilir?

A) Şeffaf kutular
B) Poşetler
C) Kavanozlar
D) Keseler
E) Bidonlar

Cevap : A) Şeffaf kutular

5- Aşağıdakilerden hangisi sanat merkezlerinde bulunabilecek ve birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyallerdendir?

A) Boyalar
B) Kağıtlar
C) Fırçalar
D) Yoğurma malzemeleri
E) Artık materyaller

Cevap : E) Artık materyaller

6- Çocukların sanat ve oyun etkinliklerinde çalışacakları sınıf içi alanı belirlerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeye gerek yoktur?

A) Ulaşılmak istenilen hedeflere uygun olması
B) Yeterli büyüklükte alan olması
C) Hareket edilebilecek özgürlük sağlanması
D) Ailelerin hoşuna gidecek özellikte döşemeye
E) Dinlenmeye yardımcı sessiz alanların olması

Cevap : D) Ailelerin hoşuna gidecek özellikte döşemeye

7- Bahçe düzenlenmesinde çocukların yaratıcı düşünceler üretmelerini desteklemeye yönelik neyapılmalıdır?

A) Tepecikler, çukurlar, kayalar, büyük ağaç kütükleri kullanılarak doğal bir doku oluşturmak
B) Plastik oturma grupları ve kamelya yerleştirmek
C) Ağaçları ve bitkileri rengarenk boyamak
D) Sınırlandırılmış alanlar ve yürüyüş parkurları oluşturmak
E) Çocuklar için maydanoz, nane ve soğan ekim alanları hazırlamak

Cevap : A) Tepecikler, çukurlar, kayalar, büyük ağaç kütükleri kullanılarak doğal bir doku oluşturmak

8- Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezinin tasarımında aşağıdakilerden hangi özelliğin dikkate alınmasına gerek yoktur?

A) Esneklik
B) Estetik
C) Erişilebilirlik
D) Kullanışlılık
E) Gereklilik

Cevap : E) Gereklilik

9- İyi düzenlenmiş, maliyeti düşük bir ortam için bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması
önerilmektedir?

A) Çocukları serbest bırakmak
B) Sınırlandırılmış alanların dışına çıkmamak
C) Doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak
D) Tüm zemini halı ile kaplamak
E) Sınıfı rengarenk boyayıp bol renkle döşemek

Cevap : C) Doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak

10- Yaratıcılık testleri aşağıdakilerden hangisini ölçmek için geliştirilmemiştir?

A) Farklı düşünme,
B) Durum ya da nesneler arasında bağlantı kurma,
C) Geniş sınıflandırmalar yapma
D) Birçok fikir üzerinde aynı anda çalışma
E) Doğru yanıta ulaşma hızı

Cevap : E) Doğru yanıta ulaşma hızı

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sınav soruları

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Soruları

11- Iraksak düşünmenin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Deneyim ve bilgiler arasında yeni ilişkiler kurma
B) Bilgiyle uyum sağlamak
C) Tek bir doğru cevaba ulaşmak
D) Kesin bilgiye güvenmek
E) Sorunları incelemek

Cevap : A) Deneyim ve bilgiler arasında yeni ilişkiler kurma

12- Aşağıdaki hangi seçenekte yaratıcılık testlerinin ana kullanım amaçları doğru şekilde verilmiştir?

A) Yaratıcılığı ölçme, süreci inceleme ve değerlendirme
B) Yaratıcı kişi tespiti, yaratıcılığın doğasını anlama ve rehberlik
C) Yaratıcılığın doğasını anlama, rehberlik ve ölçme
D) Yaratıcı kişi tespiti, değerlendirme ve inceleme
E) Rehberlik, ölçme ve değerlendirme

Cevap : B) Yaratıcı kişi tespiti, yaratıcılığın doğasını anlama ve rehberlik

13- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel olarak yaratıcılık ölçümünde ilişkilendirilen ölçümlerden değildir?

A) Yatkınlık
B) Ürün
C) Süreç
D) Birey
E) Çevre

Cevap : A) Yatkınlık

14- Bireylerin kendileri ve davranışları ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla insanların yaratıcılığı hakkında bilgi toplamayı hedefleyen ölçüm yöntemi hangisidir?

A) Ölçekler
B) Testler
C) Öz raporlama
D) Performans verisi
E) Sınavlar

Cevap : C) Öz raporlama

15- Yaratıcılığı ölçmenin neden önemli olduğunu açıklayan unsur aşağıdakilerden hangi seçenkte verilmiştir?

A) Standartlaşmış test kültürüne bağlı olarak belli bir zeka görüşüne odaklanılması
B) Yaratıcılığın gözlemlenmesi ya da değerlendirilmesi zor olan bir beceri olması
C) Yaratıcılığın bir başarı olduğu görüşünün yaygınlaşması
D) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması
E) Yaratıcılıkta ortaya konulan ürünlerin değerlendirilmesi için

Cevap : D) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması

16- Neden yaratıcılığı ölçmede farklı çeşitlilikte yaratıcılık ölçme araçlarına gereksinim duyulmaktadır?

A) Yaratıcılığın çok boyutlu olması nedeniyle
B) Yaratıcılığın normalde ölçülememesi nedeniyle
C) Çocuk ve yetişkinlerin yaratıcılığının farklı olması nedeniyle
D) Yaratıcılığın niceliksel olarak sınıflandırılabilmesi nedeniyle
E) Yaratıcılığı daha iyi ölçmeyi sağlamak nedeniyle

Cevap : A) Yaratıcılığın çok boyutlu olması nedeniyle

17- Eğitimde, yaratıcılığı ölçmek için geliştirilen araçlardan hangisinin kullanılacağına aşağıdakilerden hangi
duruma göre karar verilmelidir?

A) Çocukların gelişimsel düzeylerine ve ilgilerine uygun olmasına göre
B) Seçilen aracın kolay erişilebilir ve kolay uygulanabilir olmasına göre
C) Aracın güvenirliğine, geçerliğine ve değerlendirmenin hangi amaçla yapılacağına göre
D) Aracın birden fazla özellik barındırarak beş duyuya ve yönelik tasarlanmış olmasına göre
E) Ölçme aracının ucuz ve bol uyaranlı materyaller barındırmasına göre

Cevap : C) Aracın güvenirliğine, geçerliğine ve değerlendirmenin hangi amaçla yapılacağına göre

18- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı becerileri yüksek olan çocuklar için söylenemez?

A) Çoğu zaman kalıpların dışında kalırlar.
B) Farklılıklardan ve çeşitlilikten keyif alırlar.
C) Meraklı ve ilgi alanları yüksektir.
D) Sınıf kurallarına uymayı tercih ederler.
E) Standart eğitim yaklaşımlarında başarısız olabilirler.

Cevap : D) Sınıf kurallarına uymayı tercih ederler.

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sınav soruları

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -5

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!