auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

#1. Fikirleri ardı ardına sıralamak hangi yaratıcılık bileşenidir?

#2. Englebright Fox ve Schirrmacher’e göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık kavramının tanımlarından biri değildir?

#3. I. Kuluçka aşaması II. Hazırlık aşaması III. Gerçekleme-doğrulama IV. Aydınlanma Hermann’a göre yukarıda karışık biçimde verilen yaratıcılık süreci aşamaları hangi seçenekte doğru biçimde verilmiştir ?

#4. Problemin zihinde dinlenmeye ve geri planda zihnin incelemesine bırakıldığı yaratıcılık süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı sorun çözme aşamalarından biri değildir ?

#6. Engel durumunu açıklığa kavuşturma ve durumu yansıtacak asıl sorunun tespit edildiği aşama hangi yaratıcı sorun çözme aşamasıdır ?

#7. Beyin fırtınası tekniği en ideal olarak kaç kişilik gruplarla uygulanır?

#8. High/Scope programında çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan gözlem kaydının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Waldorf uygulamalarında sınıf içinde bir doğa masası kurularak bu masa üzerinde mevsimsel nesnelerin yerleştirilmesinin amacı sanat eğitiminde aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

#10. I. Yaratıcı çalışmalar aniden kendini göstermez. II. Özgünlük, kural dışılık, değişiklik ve orijinalliği barındırır. III. Yaratıcı bireyler öğrenmekten çekinir. IV. Yaratıcılıkta cesaretlendirme ve rehberlik etme gerekir. Yukarıda verilenlerden doğru olanlar aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

SONUÇ

-

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Sına Soruları

Fikirleri ardı ardına sıralamak hangi yaratıcılık bileşenidir?

a) Derinleştirme
b) Orijinallik
c) Akıcılık
d) Esneklik
e) Detaycılık

Cevap : c) Akıcılık

Englebright Fox ve Schirrmacher’e göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık kavramının tanımlarından biri değildir?

a) Değişik bakış açılarıyla bakabilme yeteneği
b) Verilen bilginin ötesine geçebilme ve sınırların dışına çıkabilme
c) Geleneksel yolların dışında düşünme
d) Bir düşünce veya ürünü yoktan var etme
e) Birbiriyle ilgisiz olan şeyleri yeni bir şey yaratmak için bir araya getirme

Cevap : d) Bir düşünce veya ürünü yoktan var etme

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerin özelliklerden biri değildir?

a) Kendine güven
b) Yüksek bir enerji ve macera tutkusu
c) Israrcılık
d) Yaşamı sürekli heyecanlı ve anlamlı bir deneyim olarak görme
e) Sessiz ve sakin ruh hali

Cevap : e) Sessiz ve sakin ruh hali

Toplumda iz bırakan, kendisinden sonra gelenlere yol gösteren, çağrışımlar yapan tanınmış kişilerin yaratıcılık becerileri hangi yaratıclık derecesi kapsamına girer?

a) Büyük yaratıcılık
b) Gündelik yaratıcılık
c) Pratik yaratıcılık
d) Küçük yaratıcılık
e) Özel yaratıcılık

Cevap : a) Büyük yaratıcılık

Bireylerin öğrenme süreci içinde yeni bilgilere eski bilgilerini yaratıcı bir biçimde harmanlayarak ulaşması hangi tür yaratıclık ile tanımlanır?

a) Maksi yaratıcılık
b) Midi yaratıcılık
c) Karma yaratıcılık
d) Günlük yaratıcılık
e) Mini yaratıcılık

Cevap : e) Mini yaratıcılık

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın bileşenlerinden biri değildir?

a) Akıcılık
b) Uyumluluk
c) Orijinallik
d) Esneklik
e)Derinleştirme

Cevap : b) Uyumluluk

Bir çocuğun yüksek bir yerdeki oyuncağına ulaşmak için bir blok parçasını basamak olarak kullanması hangi yaratıcılık bileşeni ile açıklanabilir?

a) Akıcılık
b) Esneklik
c) Orijinallik
d) Uydurmacılık
e) Taklitcilik

Cevap : c) Orijinallik

Kişilerin gündelik olarak gerçekleştirdikleri etkinliklere ve günlük olarak karşılaşılan sorunlara farklı çözümler bulması hangi yaratıcılık derecesi kapsamına girer?

a) Büyük yaratıcılık
b) Orta yaratıcılık
c) Küçük yaratıcılık
d) Günlük yaratıcılık
e) Karma yaratıcılık

Cevap : c) Küçük yaratıcılık

I- Kişi
II- Süreç
III- Ürün
IV- Güç
V- Zorluk

Yukarıdakilerden hangileri yaratıcılık teriminde öne çıkan unsurlardır?

a) I, II ve IV
b) I, II ve V
c) II ve III
d) I, II, III ve V
e) Hepsi

Cevap : d) I,II,III ve V

Da Vinci, Mozart, Atatürk, Mimar Sinan gibi insanların sahip olduğu “yaratıcılık türü”ndeki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zekâsını kullanmak
b) Sıradan yaşantı sürmek
c) Hayallerinin peşinden koşmak
d) Kendini toplumdan soyutlayarak ürüne odaklanmak
e) Orijinal keşif ve yeni ürünler ortaya koymak

Cevap : e) Orijinal keşif ve yeni ürünler ortaya koymak

Aşağıdaki kuramlardan hangisi yaratıcılık konusuna değinmemiştir?

a) Sosyal öğrenme kuramı
b) Psikoanalitik kuramı
c) Gestalt kuramı
d) Bilişsel-gelişimsel kuram
e) Algısal kuram

Cevap : a) Sosyal Öğrenme Kuramı

Psikoanalitik kurama göre yaratıcılığın temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

a) Gördüklerimize
b) İşittiklerimize
c) Bilinçaltının dışa vurulmasına
d) Beynimizin algılayamadığına
e) İlişkisiz durumlara

Cevap : c) Bilinçaltının dışa vurulmasına

Hangi kurama göre yaratıcılık, müzik besteleme gibi yetenek gerektiren yaratıcılık ile bireyin kendini gerçekleştirmesi yoluyla ortaya çıkan yaratıcılık olarak ikiye ayrılır?

a) Psikoanalitik

b) Çağrışımsal

c) Gestalt

d) İnsancıl

e) Çoklu zekâ

Cevap : d) İnsancıl Kuram

Hangi kuramcı yaratıcı kişileri dürtü, mantık, görev, haz, iş, oyun, bencillik gibi birbirine zıt özellikleri kişiliklerinde düzenli bir karışım halinde barındıran insanlar olarak tanımlamaktadır?

a) S. Freud

b) A. Maslow

c) H. Gardner

d) E. Kubie

e) C. Rogers

Cevap : b) A. Maslow

Çocuk Gelişimi 2023 Bahar Dönemi 2. Sınıf Soruları

Auzef Çocuk Geşlişimi

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Sına Soruları

Gestalt kuramı yaratıcılık terimi yerine hangi kavramı kullanmaktadır?

a) Sabit fikirlilik

b) Değişken düşünce

c) Üretken düşünce

d)Kararsız fikirlilik

e) Açık fikirlilik

Cevap : c) Üretken düşünce

Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramı’nda ressam ya da grafiker gibi insanların daha baskın olarak sahip oldukları zekâ türüdür?

a) Bedensel

b) Müzikal

c) Matematiksel

d) Sosyal

e) Görsel

Cevap : e) Görsel

Ahmet sınıf içinde arkadaşlarıyla yapılan ortak çalışmalara katılmakta isteksiz görünen, ancak tek başına iken üretken ve yaratıcı fikirler geliştirmeyi başaran bir çocuktur. Bu durumda Ahmet’te hangi zekâ türünün baskın olduğu düşünülebilir?

a) Müzikal

b) Sosyal

c) Görsel

d) Özedönük

e) Doğacı

Cevap : d) Özedönük

Maslow’a göre yaratıcı kişiler birbirine zıt özellikleri kişiliklerinde düzenli bir karışım halinde barındıran insanlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerde bulunmamaktadır?

a) Dürtü

b) Mantık

c) Oyun

d) Bencillik

e) Aşağılık

Cevap : e) Aşağılık

Yaratıcı çözümler serendipity, benzerlik ve aracılık yollarıyla oluşur. Burada geçen serendipity aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Olumlu rastlantı

b) Karmaşa

c) Gelişigüzellik

d) Düzenllilik

e) Hata

Cevap : a) Olumlu rastlantı

Psikolojik düzey bireyin sahip olduğu bilinçaltı düzeyinden etkilenirken düşsel düzey bireyin ………… bilinçaltından beslenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Küresel

b) Toplumsal

c) Bireysel

d) Devinimsel

e) İnnovatif

Cevap : b) Toplumsal

 

LOLONOLO

 

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!