auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -8

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Soruları Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın bileşenlerinden biri değildir?

#2. Kişilerin gündelik olarak gerçekleştirdikleri etkinliklere ve günlük olarak karşılaşılan sorunlara farklı çözümler bulması hangi yaratıcılık derecesi kapsamına girer?

Cevap : c) Küçük yaratıcılık

NOT: Yaratıcılık büyük, küçük ve mini yaratıcılık şeklinde sınıflandırılmaktadır. Toplumlar üzerinde iz bırakan, kendisinden sonra gelenlere yol gösteren, çağrışımlar yapan, hali hazırda üstün yeteneğe sahip tanınmış kişilerin yaratıcılık becerileri büyük yaratıcılık; kişilerin gündelik olarak gerçekleştirdikleri etkinliklere ve günlük olarak karşılaşılan sorunlara farklı çözümler bularak yaşamı kolaylaştırma becerileri küçük yaratıcılık; kişinin çeşitli deneyimlerinden edindiği bilgileri yeniden yorumlayarak ve birleştirerek ortaya çıkardığı tutum ve ürünler mini yaratıcılık olarak tanımlanır.

#3. Da Vinci, Mozart, Atatürk, Mimar Sinan gibi insanların sahip olduğu “yaratıcılık türü”ndeki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Psikoanalitik kurama göre yaratıcılığın temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramı’nda ressam ya da grafiker gibi insanların daha baskın olarak sahip oldukları zekâ türüdür?

#6. Yaratıcı çözümler serendipity, benzerlik ve aracılık yollarıyla oluşur. Burada geçen serendipity aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#7. Sternberg yaratıcılığın alt bileşenlerinden birinin zekâ olduğunu ileri sürmüş ve zekâya göre üç ana düşünce unsuru olduğunu vurgulamıştır. Bu unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir ?

#8. Birbirinden farklı ve alakasız olan varlık ya da nesneleri sistemli bir şekilde bir araya getirme hangi tekniği tanımlamaktadır?

#9. Yaratıcı kişilerin ortaya koydukları ürünlerde çevrelerinden ya da doğadan esinlenmelerinde hayal gücünü kullanması sağlanarak yaratıcı çözümler bulması hangianaloji türüdür?

#10. Montessori yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

SONUÇ

-

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -8

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık Final Deneme Sınavı -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Soruları Deneme Sınavı -8

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Soruları Deneme Sınavı -8

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Soruları

Günümüzde yaratıcılıkta beynin hangi lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır ?

a ) Frontal lob

b ) Temporal lob

c ) Oksipital lob

d ) Parietal lob

e ) Neo korteks

Cevap : a ) Frontal lob

Sternberg yaratıcılığın alt bileşenlerinden birinin zekâ olduğunu ileri sürmüş ve zekâya göre üç ana düşünce unsuru olduğunu vurgulamıştır. Bu unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir ?

a ) Aykırı, üretici ve ölçücü düşünce

b ) Değerlendirici, çözümleyici ve sonuçlandırıcı düşünce

c ) Analitik, yaratıcı ve pratik düşünce

d ) Kontrolcü, sorgulayıcı ve üretici düşünce

e ) Sabit, sıradan ve teorik düşünce

Cevap : c ) Çözümleyici ( analitik ) , yaratıcı ve pratik düşünce

I. Kuluçka aşaması

II. Hazırlık aşaması

III. Gerçekleme-doğrulama

IV. Aydınlanma

Hermann’a göre yukarıda karışık biçimde verilen yaratıcılık süreci aşamaları hangi seçenekte doğru biçimde verilmiştir ?

a ) I, III, II, IV

b ) II, I, IV, III

c ) I, II, III, IV

d ) IV, I, II, III

e ) II, III, I, IV

Cevap : b ) II, I, IV, III

Problemin zihinde dinlenmeye ve geri planda zihnin incelemesine bırakıldığı yaratıcılık süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Hazırlık aşaması

b ) Aydınlanma aşaması

c ) Gerçekleme aşaması

d ) Doğrulama aşaması

e ) Kuluçka aşaması

Cevap : e ) Kuluçka aşaması

Yaratıcı problem çözme sürecindeki “durumu inceleme” ile “uygulama” süreçleri arasında olması gereken süreç aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Çözüm yollarını ifade etme

b ) Gözlem yapma

c ) Olasılıkları hesaplama

d ) Soru sorma

e ) Sonuca ulaşma

Cevap : a ) Çözüm yollarını ifade etme

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı sorun çözme aşamalarından biri değildir ?

a ) Fikir üretme

b ) Karmaşıklığı bulma

c ) Veri toplama

d ) Gözlem yapma

e ) Çözümü uygulama

Cevap : d ) Gözlem yapma

Engel durumunu açıklığa kavuşturma ve durumu yansıtacak asıl sorunun tespit edildiği aşama hangi yaratıcı sorun çözme aşamasıdır ?

a ) Nedeni gözleme

b ) Problemi ortaya koyma

c ) Sonuca ulaşma
d ) Sorunu çözme

e ) Yaratıcı düşünme1

Cevap : b ) Problemi ortaya koyma

Beyin fırtınası tekniği en ideal olarak kaç kişilik gruplarla uygulanır?

a ) 1-5 kişi

b ) 5-8 kişi

c ) 8-10 kişi

d ) 12-15 kişi

e ) 25-35 kişi

Cevap : d ) 12-15 kişi

Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınasını oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

a ) Serbest ortam
b ) Kaliteli fikir üretme

c ) Fikirleri geliştirme

d ) Değerlendirmenin sona bırakılması

e ) Fikir miktarı

Cevap : b ) Kaliteli fikir üretme

Birbirinden farklı ve alakasız olan varlık ya da nesneleri sistemli bir şekilde bir araya getirme hangi tekniği tanımlamaktadır?

a ) Sinektik/analoji tekniği

b ) Fikir yazımı tekniği

c ) Nominal grup tekniği

d ) Matriks tekniği

e ) Odaklanmış nesne tekniği

Cevap : a ) Sinektik/analoji/benzetme yöntemi

Lolonolo Öğreci Dostu Öğrenme Yönetim Sistemi

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi analoji biçimlerinden biridir?

a ) Dolaylı analoji

b ) Bilişsel analoji

c ) Fantastik analoji

d ) Mantıksal analoji

e ) Bütünsel analoji

Cevap : c ) Fantastik analoji

Aşağıdakilerden hangisi SCAMPER tekniğinin içerisinde yer alan terimlerden biri değildir?

a ) Birleştirme

b ) Küçültme

c ) Başka amaçlarla kullanma

d ) Çıkarma

e ) Geliştirme

Cevap : e ) Geliştirme

Bir grup çocuk okul bahçesinde hangi oyunu oynayacaklarına karar veremeyince yaşadıkları soruna ilişkin çözüm düşünürken öğretmenleri sahip oldukları imkan ve süreyi düşünerek kâğıtlara oyun isimleri ve materyalleri yazarak bunlar arasından uygun olanı seçmelerini önerir. Temelde anahtar kelimeler kullanarak yaratıcı çözümler hakkında ipuçları verip çözümü bulmayı kolaylaştıran teknik olarak tanımlanabilecek bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Nominal grup tekniği

b ) Beyin fırtınası

c ) Matriks tekniği

d ) Analoji

e ) Fikir yazımı

Cevap : c ) Matriks tekniği

Yaratıcı kişilerin ortaya koydukları ürünlerde çevrelerinden ya da doğadan esinlenmelerinde hayal gücünü kullanması sağlanarak yaratıcı çözümler bulması hangianaloji türüdür?

a ) Doğrudan anoloji

b ) Fantastik anoloji

c ) Kişisel anoloji

d ) Doğrudan analoji

e ) Kısmi analoji

Cevap : b ) Fantastik Anoloji

Aşağıdakilerden hangisi kişisel analojinin tanımıdır?

a ) Artık materyallerle ve araçlar kullanarak yaratıcı uygulamalar yapmak

b ) Kişilerin keyif aldıkları durumlardan esinlenmeleriyle somut çıktısı olan işler yapmak

c ) Yeniliklerin ışığında üretimler yaparak yeni ve akla gelmedik sorunları çözerek ürünler hazırlamak

d ) Bireyden kendisini bir nesne ya da bir canlının yerine koyup düşünerek yaratıcı çözümler bulmak

e ) Öz güven ve öz saygı çerçevesinde toplum içi üretimlerde bulunmak

Cevap : d ) Bireyden kendisini bir nesne ya da doğada gördüğü bir canlının yerine
koyarak düşünmesi ve bu şekilde yaratıcı çözüm yolu bulmak

Bireysel olarak fikir üretimi sonrasında grup üyelerinin çok sayıda farklı fikir üretip bu fikirlerin üzerine yeni eklemeler yapmaları tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Ardışık fikirlerle resim yapma

b ) Yaratıcı yazma

c ) Nominal grup tekniği

d ) Analojik düşünme tekniği

e ) SCAMPER

Cevap : a ) Ardışık Fikirlerle Resim Yapma

İlk fikir yazımı ve katılımlı yazışma süreçleri hangi teknikte yer alır?

a ) Analojik düşünme tekniği

b ) Nominal grup tekniği

c ) Beyin fırtınası

d ) Fikir yazımı tekniği

e ) SCAMPER

Cevap : d ) Fikir yazımı tekniği

Lolonolo Öğreci Dostu Öğrenme Yönetim Sistemi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!