Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji

ÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji Ünite -1

ÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji Ünite -1

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

#1. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bilim okuryazarlığı kavramının unsurlarından biri değildir?

Cevap : b. Toplumsal sorunlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi bilim okuryazarı bireylerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Sözel verileri çözümleme becerisine sahip olma

#3. Doğal dünya olgusu ile uğraşan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Doğa bilimleri

#4. Conner’in “Halkın Bilim Tarihi” kitabına göre bilimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Bilgi üretme eylemi

#5. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu olan ITEA tarafından belirlenen teknoloji okuryazarı bireylerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : c. Bilgisayar ve benzeri eğitsel teknolojileri kullanabilme


#6. Bilim tarihinde “paradigma değişimi” kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

Cevap : d. Kuhn

#7. Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c. Doğrulama esaslı olması

#8. I. Çocuğun doğaya ve çevreye ilişkin temel olgu ve olaylara dair temel bilgilerin verilmesi, II. Çocuğun fen ile ilgili kavramları öğrenmesinin sağlanması, III. Doğa ve çevre ile ilgili duyuşsal ve psikomotor becerileri kazandırmak, IV. Kendisini ve çevresini anlamasına yardımcı olmaya çalışmak Yukarıda verilenlerden hangisi erken çocukluk döneminde fen öğretiminin amaçlarından biri değildir?

Cevap : a. Yalnız II

#9. Aşağıdakilerden hangisi bilimin erken yaşlarda öğretimini savunan raştırmacıların sunduğu argümanlardan biri değildir?

Cevap : d. Bilimsel bilginin kapsamlılığı sebebiyle erken yaşta öğretim başlama ihtiyacı

#10. Descartes’la başlayan yöntem sorunu Stuart Mill tarafından tekrar ele alındı. Bu çaba bilimi felsefeden ayıran dönemin başlamasına neden olmuştur. Yukarıdaki gelişme bilimin tarih içindeki gelişim süreci göz önüne alındığında hangi dönemi ifade etmektedir?

Cevap : d. Aydınlanma dönemi ve modern bilim


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji Ünite -1

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

– ocuk ve Bilim
– Bilim Felsefesi
– Bilim Tarihi
– Bilimsel Bilgi
– Bilim Eğitimi
– Bilim Okuryazarlığı
– Teknoloji Okuryazarlığı
– Teknoloji
– Çocuk ve Teknoloji

ÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji Ünite -1

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

– ocuk ve Bilim
– Bilim Felsefesi
– Bilim Tarihi
– Bilimsel Bilgi
– Bilim Eğitimi
– Bilim Okuryazarlığı
– Teknoloji Okuryazarlığı
– Teknoloji
– Çocuk ve Teknoloji

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

ÇGE210U Çocuk Bilim Ve Teknoloji

Ünite -1

Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı

1. Descartes’la başlayan yöntem sorunu Stuart Mill tarafından tekrar ele alındı. Bu çaba bilimi felsefeden ayıran dönemin başlamasına neden olmuştur. Yukarıdaki gelişme bilimin tarih içindeki gelişim süreci göz önüne alındığında hangi dönemi ifade etmektedir?

a. Mezopotamya bilim
b. Eski Yunan’da bilim
c. Mısırda bilim
d. Aydınlanma dönemi ve modern bilim
e. Ortaçağ’da bilim

Cevap : d. Aydınlanma dönemi ve modern bilim

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir?

a. Olgusal temelli olması
b. Birikimli bir süreç olması
c. Doğrulama esaslı olması
d. Eleştirel olması
e. Yanlışlanabilir olması

Cevap : c. Doğrulama esaslı olması

3. Doğal dünya olgusu ile uğraşan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal bilimler
b. Sağlık bilimleri
c. Doğa bilimleri
d. Psikoloji
e. Sosyoloji

Cevap : c. Doğa bilimleri

4. Conner’in “Halkın Bilim Tarihi” kitabına göre bilimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bilgi üretme eylemi
b. Bilgi yanlışlama süreci
c. Bilimsel yöntem uygulama eylemi
d. Bilgi doğrulama süreci
e. Mantıklı düşünme biçimi

Cevap : a. Bilgi üretme eylemi

5. Bilim tarihinde “paradigma değişimi” kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

a. Conner
b. Lawson
c. Popper
d. Kuhn
e. Thales

Cevap : d. Kuhn

6. Aşağıdakilerden hangisi bilimin erken yaşlarda öğretimini savunan raştırmacıların sunduğu argümanlardan biri değildir?

a. Çocuklara bilim hakkında pozitif tutum geliştirmeleri
b. Çocukların doğuştan gelen doğayı gözlemleme yetilerine sahip olmaları
c. İleri yaşlarda bilimsel kavramların formal yollardan daha iyi öğrenilmesine yardımcı olması
d. Bilimsel bilginin kapsamlılığı sebebiyle erken yaşta öğretim başlama ihtiyacı
e. Çocukların bilimsel kavramları anlayabilme ve bilimsel muhakeme yapabilmesi

Cevap : d. Bilimsel bilginin kapsamlılığı sebebiyle erken yaşta öğretim başlama ihtiyacı

7. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bilim okuryazarlığı kavramının unsurlarından biri değildir?

a. Kültürel sorunlar
b. Toplumsal sorunlar
c. Vaka Temelli sorunlar
d. Bilimin Doğası sorunları
e. Söylemsel sorunlar

Cevap : b. Toplumsal sorunlar

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim okuryazarı bireylerin özelliklerinden biri değildir?

a. Bilim ve teknolojiyi anlama
b. Bilim ve teknolojinin sosyal konularla ilişkisinin farkında olma
c. Bilim ve teknolojinin insan çabasının bir ürünü olduğunu bilme
d. Demokratik süreçlerde bilim ve teknoloji bağlamında katılım gösterme
e. Sözel verileri çözümleme becerisine sahip olma

Cevap : e. Sözel verileri çözümleme becerisine sahip olma

9. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu olan ITEA tarafından belirlenen teknoloji okuryazarı bireylerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

a. Teknoloji ve toplum anlayışı geliştirme
b. Öğrenciler teknolojik bir dünya için yeteneklerini geliştirme
c. Bilgisayar ve benzeri eğitsel teknolojileri kullanabilme
d. Tasarım anlayışını geliştirme
e. Teknolojinin doğasını anlama

Cevap : c. Bilgisayar ve benzeri eğitsel teknolojileri kullanabilme

10. I. Çocuğun doğaya ve çevreye ilişkin temel olgu ve olaylara dair temel bilgilerin verilmesi,
II. Çocuğun fen ile ilgili kavramları öğrenmesinin sağlanması,
III. Doğa ve çevre ile ilgili duyuşsal ve psikomotor becerileri kazandırmak,
IV. Kendisini ve çevresini anlamasına yardımcı olmaya çalışmak
Yukarıda verilenlerden hangisi erken çocukluk döneminde fen öğretiminin amaçlarından biri değildir?

a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I ve II
d. III ve IV
e. II, III ve IV

Cevap : a. Yalnız II

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı
Bilim Tarihi ve Bilim-Teknoloji Okuryazarlığı
– ocuk ve Bilim
– Bilim Felsefesi
– Bilim Tarihi
– Bilimsel Bilgi
– Bilim Eğitimi
– Bilim Okuryazarlığı
– Teknoloji Okuryazarlığı
– Teknoloji
– Çocuk ve Teknoloji
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!