ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

Çocuk Gelişimi Bahar Dönemi

#1. Yapılan çalışmalarda bebekteki bazı sinir sistemi anomalilerini önlemede yararlı olduğu belirtilen folik asidin, özellikle önerilen kullanım zamanı ve dozu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : e. Gebelik öncesi 3 ay ve gebeliğin ilk 3 ayı – 0,4mg /gün

#2. Gebeliğin oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : b. Erkek tohum hücreleri, kadının yumurtasıyla tüplerde karşılaşırlar.

#3. Adet gecikmesi, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle bir sağlık kuruluşuna giden Fatma Hanım 4 haftalık gebe olduğunu öğrenmiştir. Bebeğin hareketlerini ilk ne zaman hissedeceğini ve cinsiyetini ne zaman öğrenebileceğini soran Fatma Hanıma doktorun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. 5. Ay

#4. Yenidoğan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Lanugo yenidoğan cildini kaplayan ince tüylerdir ve 37-39 haftalık yenidoğanda 40 haftalıktan daha az miktarda bulunur.

#5. I. Bebekler doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde mutlaka idrarını yapmalıdır. II. Bebeğin ilk doğduğu zaman sulu, yapışkan ve siyah renkte bir gaita (mekonyum) yapması bir anomaliyi düşündürmelidir. III. Yenidoğan bebeğin göbeği doğumdan yaklaşık 1-2 hafta sonra düşer. IV. Bebeğin altı temizlenirken arkadan öne doğru silinir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : c. I ve III

#6. Çocuğun ‘mama’ sözcüğünü tüm yiyeceklere, ‘baba’ sözcüğünü tüm erkeklere yönelik olarak kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Cevap : e. Aşırı genişletme

#7. Eşit büyüklükteki iki çikolata kalıbından biri çocuğun gözünün önünde parçalara ayrıldığında, çocuğun bölünmüş olan çikolata kalıbının daha çok olduğunu söylemesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : a. Tersine çevrilemezlik

#8. Çocuğun muzu telefon olarak kullanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : b. Sembolik oyun

#9. Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesindeki dönemlerden biri değildir?

Cevap : a. Telgrafik konuşma

#10. Vygotsky’e göre, çocuğun kendi kendine sağladığı gelişim düzeyi ile yetişkinin rehberliğinde çalışması sonucu gösterdiği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farka ne ad verilir?

SONUÇ

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

HD Quiz powered by harmonic design

 

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -8

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim

Ünite -8

Çocuk Gelişimini Etkileyen Yetersizlikler -II

1. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireyler için önerilen eğitim ortamlarından biridir?

a. Genel eğitim okulunda kaynaştırma eğitimi
b. Genel eğitim okulunda özel eğitim sınıfı
c. Ayrı eğitim ortamı
d. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri
e. Özel Eğitim Uygulama Merkezleri

Cevap : a. Genel eğitim okulunda kaynaştırma eğitimi

2. Aşağıdaki nedenlerden hangisi zihin yetersizliğinin doğum sonrası nedenlerinden biridir?

a. Hamilelikte annenin sigara ve alkol kullanması
b. Bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması
c. Annenin geçirmiş olduğu hastalıklar
d. Çocuğun geçirmiş olduğu kazalar
e. Beyin sarsılmasından kaynaklı beyin incinmesi

Cevap : d. Çocuğun geçirmiş olduğu kazalar

3. İşitme kaybının oluştuğu yere göre yapılan sınıflandırmadan hangisi iletimsel işitme kaybıdır?

a. İletimsel, duyusal ve sinirsel işitme kaybının bir arada görüldüğü işitme kaybı
b. Sesin titreşerek iç kulağa iletiminde ya da yayılması sırasında yaşanan sorunlardan ortaya çıkan işitme kaybı
c. İç kulaktan beyne giden işitme sinir yolunda yetmezlik ve hasar sonucu oluşan işitme kaybı
d. Kokleaya hasar veren işitme kaybı
e. Sessiz ortamda kısık sesleri anlamada güçlüklerin yaşandığı işitme kaybı

Cevap : b. Sesin titreşerek iç kulağa iletiminde ya da yayılması sırasında yaşanan sorunlardan ortaya çıkan işitme kaybı

4. Aşağıdakilerden hangisi işitme kaybının doğum sonrası nedenlerinden biri değildir?

a. Düşük doğum ağırlığı
b. Doğum sonrası geçirilen ağır enfeksiyonlar
c. Menenjit
d. Çocukta oluşan orta kulak iltihabı
e. Çocuğun aşırı gürültüye maruz kalması

Cevap : a. Düşük doğum ağırlığı

5. “Az görenin” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere denir.
b. Görme keskinliği 20 dereceden az olan kişilere denir.
c. Görme kalıntısı olan kişilere denir.
d. Gözüyle yakın bir mesafeden görebilen kişilere denir.
e. Baş çevrilmeden ve gözler oynatılmadan görebilen kişilere denir.

Cevap : a. Görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere denir.

6. Görme yetersizliğinin en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Enfeksiyon geçirme
b. İlaç kullanımı
c. Kalıtım
d. Annenin uyuşturucu, ilaç ve alkol kullanımı
e. Premature doğum

Cevap : c. Kalıtım

7. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminden kaynaklı fiziksel yetersizliklerden biridir?

a. Astım
b. Diabet
c. Kistik fibroz
d. Kol ve bacak yokluğu
e. Serebral palsi

Cevap : e. Serebral palsi

8. Aşağıdaki fiziksel yetersizliklerden hangisi merkezi sinir sisteminden kaynaklı “Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru çıkarak orada bir kese oluşturup fıtığa neden olduğu” bir hastalıktır?

a. Spastik
b. Spina bifida
c. Eklem sertliği
d. Orak hücreli anemi
e. Serebral palsi

Cevap : b. Spina bifida

9. Bireylerde kaslarda ve organlarda meydana gelen hasarlar sonucu duyularda ortaya çıkan hissizlik hangi yetersizlik grubunu açıklar?

a. Zihin yetersizliği
b. Görme yetersizliği
c. İşitme yetersizliği
d. Fiziksel yetersizlik
e. Diğer sağlık yetersizlikleri

Cevap : d. Fiziksel yetersizlik

10. “Gözün özel bir mesafeden görme ve ayrıntıları ayırt etme yeteneği”ne ne ad verilir?

a. Görme kalıntısı
b. Görme keskinliği
c. Görme yeterliği
d. Görme gücü
e. Görme alanı

Cevap : e. Görme alanı

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim
Çocuk Gelişimini Etkileyen Yetersizlikler -II
– Yetersizlik
– Zihin Yetersizliği
– Fiziksel Yetersizlik ve Diğer Sağlık Yetersizlikleri
– Görme Yetersizliği
– İşitme Yetersizliği
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: