auzefTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYaşlı Sağlığı

Yaşlı Sağlığı 2021 Vize Soruları

Yaşlı Sağlığı 2021 Vize Soruları

Yaşlı Sağlığı 2021 Vize Soruları

1- Yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan gerontoloji ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaşlanma olayını konu edinen bilim dalı

2- TNSA-2008 sonuçlarına göre 65 yaş ve üzerinde olanların %……. sağlık güvencesi bulunmamaktadır ve yaş ilerledikçe sağlık güvencesi olmayanların yüzdesi de artmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 12’sinin

3- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda kemik kayıplarının nedenlerinden biridir?

Cevap : Beslenme bozukluğu

4- Yaşlılar için yalnızca gerektiğinde kurumsallaşma olmalı, ………bakım desteklenmeli.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Evde

5- Toplumun yaş yapısı hakkında bilgi veren ölçütlerden biri olan yaşlılık indeksi Türkiye’de 2010 nüfusuna göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 26.8

6- ………yaşından sonra kendini yenileme yeteneğinden yoksun olan beyindeki sinir hücreleri olan nöronların kaybı hızlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 60

7- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığa özel hizmetlerin hedeflerinden biridir?

Cevap : Yaşlıya bakım kalitesinin arttırılması

8- Aşağıdakilerden hangisi yatak odası için güvenlik listesinde bulunmaktadır?

Cevap : Yatak odasından banyo/ tuvalete giden koridora gece lambası kullanılmalıdır

9- Sosyal gerontoloji araştırmaları aşağıdakilerden hangisini içermez?

Cevap : Yaşlı hastalıkları

10- Yaşlıların zorlanmadan çıkabildikleri merdivenlerin basamak yüksekliği en fazla ne olmalıdır?

Cevap : 140 mm

11- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaşlı nüfusun oranının en fazla olduğu ülkelerden biridir?

Cevap : İtalya

12- Özellikle ……………bölgesinde meydana gelen kireçlenmeler, şekil bozuklukları, beyine giden damarlara yaptığı bası nedeniyle beyin kan akımında bir azalmaya yol açar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Boyun

13- Yaşlılara götürülecek hizmetlere yönelik “Uluslararası Eylem Planı” aşağıdaki şehirlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

Cevap : Viyana

14- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ- yaşlılık dönemi olarak …………….grubu almaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 65 yaş ve üzeri

15- Yaşlıların geçirdiği düşme sebepli kırıkların yüzde kaçı ev ortamlarında gerçekleşmektedir?

Cevap : 85

16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın değerlendirilmesinde kullanılabilecek hastalık yükü ölçütlerinden biri değildir?

Cevap : 50 yaş üstü nüfus beklentisi

17- Yaşlılık haftası hangi günler arasında kutlanır?

Cevap : 18-24 Mart

18- Yaşlılığa özel hizmetlerin hedefleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Yaşlıya farklı eğitim olanakları sunulması

19- Yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan geriatri ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı

20- Aşağıdakilerden hangisi mutfak için güvenlik listesinde bulunmaktadır?

Cevap : Özellikle bıçak kullanılan çalışma yüzeylerinde parlak ışık kullanılmamalıdır

21- Aşağıdakilerden hangisi yatak odası için güvenlik listesinde yoktur?

Cevap : Kaymayan terlikler kullanılmalıdır

22- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların büyük çoğunluğunun ev içerisinde yapabildiği görevlerdendir?

Cevap : Banyo yapmak

23- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfusun kendi içerisinde ayrıldığı alt gruplardan birisidir?

Cevap : 85 ve üzeri ‘’en yaşlı yaşlı’’

24- Sosyal gerontoloji teorileri, sosyal ………. süreçlerini açıklamaya çalışırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yaşlanma

25- Ülkemizde yaşlıların yüzde kaçının herhangi bir geliri yoktur?

Cevap : 31

26- Yaşlıların yaşadığı evlerde yatak odasından banyo/tuvalete giden koridorda ……… kullanılmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Gece lambası

27- Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 1927 yılında yapılan ilk sayımda Türkiye nüfusu, ……….. milyon olarak sayılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 13.6

28- Viyana’da gerçekleştirilen Uluslararası Eylem Planında yaşlılara götürülecek hizmetlere yönelik aşağıdaki öneriler ortaya konmuştur. Buna göre yaşlılar için toplumda……..yaşam desteklenmelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Bağımsız

29- Biyolojik olarak takvim yaşı ilerleyen insana ne ad verilir?

Cevap : Yaşlı

30- Dünyada son 30 yılda 60 yaş ve üzeri kişi sayısı ikiye katlanmış olup 2050 yılında ise ……….. da fazla artması beklenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İki kattan

31- Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre doğumda yaşam beklentisi 2025 yılında……olarak belirtilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 75

32- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanununun amaçlarından biri değildir?

Cevap : İhtiyacı olanların tüm eğitim masraflarını karşılamak

33- Yaşlılıkta soluk alıp vermede gözle görülür olan değişiklik nedir?

Cevap : Dakikadaki soluk alıp verme sayısının azalması

34- Yaşlılığa özel hizmetlerin hedefi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Yaşlının fonksiyonel kapasitesinin arttırılması

35- Yuvarlak hatlı mobilyalar hangi kişilerin evlerinde tercih edilmelidir?

Cevap : Yaşlılar

36- Bir kişi ……yaşına geldiğinde solunum kapasitesi 30 yaşındaki değerin yarısına iner.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 70

37- Aşağıdakilerden hangisi 2025 yılında en büyük yaşlı oranına sahip olması beklenen 5 ülkeden biri değildir?

Cevap : ABD

38- Yaşlılığın sınıflandırılmasında “orta yaşlılık” hangi yaşlar arasını kapsar?

Cevap : 40-65 yaş

39- Darülaceze hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : 1895

40- Yaşlanma ile birlikte erkeklerde…………..kadınlarda………dönemleri fizyolojik değişimlere sebep olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Andropoz-Menopoz

41- Aşağıdakilerden hangisi ıslak zeminler için güvenlik listesinde yoktur?

Cevap : Telefon, bardak, ilaçlar gibi önemli maddeleri koyabilecek küçük sabit masa/ komedin olmalıdır

42- Kemik dokusundaki kayıplara ne ad verilir?

Cevap : Osteoporoz

43- Aşağıdakilerden hangisinin yaşlılarda ev kazaları görülme sıklığını azaltacağı düşünülmektedir?

Cevap : Evleri rahatlatıcı renklere boyamak

44- ‘’Herkese Sağlık-Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri’’ projesi hangi bakanlık tarafından hedeflenmektedir?

Cevap : Sağlık Bakanlığı

45- 1982 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Kurultayına UNESCO tarafından hazırlanan ….. ve ….. adlı rapor sunulmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Eğitim – Yaşlanma

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Yaşlı Sağlığı
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yaşlı Sağlığı 2021 Vize Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Yaşlı Sağlığı 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!