Siyaset Sosyolojisi Ünite -14

Siyaset Sosyolojisi Ünite -14

Eleştirel Yaklaşımlar

#1. Toplumsal dünyayı ve insanların bir arada yaşamasından doğan dinamikleri tanımlarken belirleyici olan unsurun, insanı aşan maddi yapılar olduğunu savunan teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yapısalcılık

#2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Michel Foucault’ya göre biyoiktidarın ayırt edici özelliği nedir?

Cevap : E) Hayatı çoğaltma kaygısının, devletin gücünü çoğaltma ve idare etme kaygısıyla örtüşmesi

#3. Devleti, farklı sermaye türlerinin, fiziksel güç ya da baskı araçları sermayesi, iktisadi sermaye, kültürel sermaye ve simgesel sermayenin yoğunlaşma sürecinin bir toplamı olarak gören Bourdieu aşağıdakilerden hangisinden etkilenmiştir?

Cevap : A) Max Weber

#4. Bourdieu’nün alan teorisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : B) Alan içinde tahakküm edenin tahakküm edilenden daha çok sermayesi vardır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun analizlerinde değindiği kavramlardan birisi değildir?

Cevap : D) Habitus

#6. Foucault’a göre iktidar hakikat alanları ve törenleri yaratır. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi iktidarın yaptığı sınıflandırmalardan biridir?

Cevap : B) Akıllı-deli

#7. Bourdieu’nün çözümlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Her alan kendisine has bir sermaye biçimine sahip sayılmaz.

#8. Foucault’ya göre neden iktidara sahip olunmaz, iktidar uygulanır?

Cevap : C) İktidar ele geçirilebilecek bir mülk değil, öznelerin oluştuğu bir ilişkiler dizisi olduğu için

#9. Pierre Bourdieu’nün kavramsallaştırdığı simgesel iktidar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Simgesel iktidara karşı oluşabilecek bir mücadele, iktidarın yeniden üretimine yol açar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Sosyolojisi Ünite -14 Eleştirel Yaklaşımlar

Eleştirel Yaklaşımlar

1- Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun analizlerinde değindiği kavramlardan birisi değildir?

A) Biyoiktidar
B) Panoptikon
C) Disiplin
D) Habitus
E) Hakikat

Cevap : D) Habitus

2- Aşağıdaki kavramlardan hangisi Michel Foucault’ya göre biyoiktidarın ayırt edici özelliği nedir?

A) Siyasal iktidarla hiçbir ilgisi olmaması
B) Hayatı çoğaltma kaygısının, üremenin, sağlıklı olmanın sadece bireyleri ilgilendirmesi
C) Mikro-iktidarın sadece bireylerin kararlarıyla şekillenmesi
D) Salt siyasi iktidar tarafından uygulanabilmesi
E) Hayatı çoğaltma kaygısının, devletin gücünü çoğaltma ve idare etme kaygısıyla örtüşmesi

Cevap : E) Hayatı çoğaltma kaygısının, devletin gücünü çoğaltma ve idare etme kaygısıyla örtüşmesi

3- Foucault’a göre iktidar hakikat alanları ve törenleri yaratır. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi iktidarın yaptığı sınıflandırmalardan biridir?

A) İşli-işsiz
B) Akıllı-deli
C) Güzel-çirkin
D) Mutlu-mutsuz
E) Zeki-aptal

Cevap : B) Akıllı-deli

4- Toplumsal dünyayı ve insanların bir arada yaşamasından doğan dinamikleri tanımlarken belirleyici olan unsurun, insanı aşan maddi yapılar olduğunu savunan teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varoluşçuluk
B) Fenomenoloji
C) Yapısalcılık
D) Psikanaliz
E) Epikürizm

Cevap : C) Yapısalcılık

5- Devleti, farklı sermaye türlerinin, fiziksel güç ya da baskı araçları sermayesi, iktisadi sermaye, kültürel sermaye ve simgesel sermayenin yoğunlaşma sürecinin bir toplamı olarak gören Bourdieu
aşağıdakilerden hangisinden etkilenmiştir?

A) Max Weber
B) Karl Marx
C) mile Durkheim
D) Vilfredo Pareto
E) Louis Althusser

Cevap : A) Max Weber

6- Pierre Bourdieu’nün kavramsallaştırdığı simgesel iktidar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bütün bakış açılarına hakim olan bakış açısının üretimini sağlar
B) Toplumsal dünyanın algılanış biçimini düzenler
C) Sembolik iktidar, kabul görmeyi dayatacak ölçüde kabul görmüş olanların elinde bulundurduğu sembolik bir sermayeyi gerektirir
D) Kültürel ve toplumsal tahakkümün bilişsel biçimlerini oluşturur
E) Simgesel iktidara karşı oluşabilecek bir mücadele, iktidarın yeniden üretimine yol açar

Cevap : E) Simgesel iktidara karşı oluşabilecek bir mücadele, iktidarın yeniden üretimine yol açar

7- Bourdieu’nün çözümlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Analizlerinde alan, sermaye ve habitus kavramlarına değinir.
B) Alan, görece özerk bir toplumsal etkinlik kesimi olarak tanımlanabilir.
C) Sermaye toplumsal kaynak anlamına gelir.
D) Her alan kendisine has bir sermaye biçimine sahip sayılmaz.
E) Her alanın kendine ait içselleştirilmiş davranış kalıpları vardır.

Cevap : D) Her alan kendisine has bir sermaye biçimine sahip sayılmaz.

8- Foucault’ya göre neden iktidara sahip olunmaz, iktidar uygulanır?

A) İktidar siyasal iktidarla sınırlı olduğu için
B) İktidar ekonomik iktidarla sınırlı olduğu için
C) İktidar ele geçirilebilecek bir mülk değil, öznelerin oluştuğu bir ilişkiler dizisi olduğu için
D) İktidardan bağımsız bir hakikat olabileceği için
E) İktidarı elinde bulunduran azınlık çoğunluğu baskıladığı için

Cevap : C) İktidar ele geçirilebilecek bir mülk değil, öznelerin oluştuğu bir ilişkiler dizisi olduğu için

9- Bourdieu’nün alan teorisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Alanlar tek bir kutupta örgütlenir.
B) Alan içinde tahakküm edenin tahakküm edilenden daha çok sermayesi vardır.
C) Siyasal partiler alan olarak tanımlanamaz.
D) Alanlar özerk sayılamazlar.
E) Siyasal alan tüm alanlar için ortak yapısal ilkelere tabi değildir.

Cevap : B) Alan içinde tahakküm edenin tahakküm edilenden daha çok sermayesi vardır.

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Siyaset Sosyolojisi Ünite -14

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: