auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Ünite -4

Spor Anatomisi Ünite -4

Kaslar

#1. Skalen kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?

Cevap : C) Boyna ekstansiyon

#2. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

#3. Origo sözcüğü neyi ifade eder?

Cevap : A) Kasların başlangıç yeri

#4. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

#5. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

Cevap : A) Teres minör

#6. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapulaya protraksiyon yaptırır?

Cevap : E) Pectoralis minor kası

#7. Pektoralis major kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

Cevap : B) Omza dış rotasyon

#8. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

Cevap : D) Aşağı rotasyon

#9. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

Cevap : D) Gastroknemius kası

#10. Eksternal oblik kasın işlevleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Soluk almaya yardım eder

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Ünite -4 Kaslar

Kaslar

1. Origo sözcüğü neyi ifade eder?

A) Kasların başlangıç yeri
B) Kasların bitiş yeri
C) Kasların en geniş yeri
D) Kas kirişi
E) Kasları örten kılıf

Cevap : A) Kasların başlangıç yeri

2. Skalen kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?

A) Boyna fleksiyon
B) Boyna ters tarafa rotasyon
C) Boyna ekstansiyon
D) Soluk alma
E) Boyna lateral fleksiyon

Cevap : C) Boyna ekstansiyon

3. Pektoralis major kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

A) Omza fleksiyon
B) Omza dış rotasyon
C) Omza adduksiyon
D) Omza medial rotasyon
E) Omza horizontal adduksiyon

Cevap : B) Omza dış rotasyon

4. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapulaya protraksiyon yaptırır?

A) Biceps brachii kası
B) Brachialis kası
C) Deltoideus kası
D) Skalen kaslar
E) Pectoralis minor kası

Cevap : E) Pectoralis minor kası

5. Eksternal oblik kasın işlevleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gövdeye fleksiyon yaptırır
B) Gövdeye lateral fleksiyon yaptırır
C) Karın içi basıncını arttırır
D) Soluk almaya yardım eder
E) Göğüs kafesine ters yöne rotasyon yaptırır

Cevap : D) Soluk almaya yardım eder

6. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

A) Retraksiyon
B) Elevasyon
C) Depresyon
D) Aşağı rotasyon
E) Yukarı rotasyon

Cevap : D) Aşağı rotasyon

7. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

A) Teres minör
B) Teres majör
C) Trapezius
D) Serratus anterior
E) Levator skapula

Cevap : A) Teres minör

8. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Omza ekstansiyon ve dirseğe fleksiyon yaptırır
B) Omza fleksiyon ve dirseğe ekstansiyon yaptırır
C) Omza fleksiyon ve önkola pronasyon yaptırır
D) Omza ekstansiyon ve önkola pronasyon yaptırır
E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

9. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

A) Gluteus maksimus kası
B) Kuadriseps femoris kası
C) Biseps femoris kası
D) Gastroknemius kası
E) Tibialis anterior kası

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

10. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

A) Gluteus maksimus kası
B) Kuadriseps femoris kası
C) Biseps femoris kası
D) Gastroknemius kası
E) Tibialis anterior kası

Cevap : D) Gastroknemius kası

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!