auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

#1. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Merkezden uzak

#2. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

#3. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Karna ait

#4. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

Cevap : B) Carpus

#5. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

Cevap : A) Carpus

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

Cevap : B) Os parietale

#7. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

Cevap : C) 12

#8. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

Cevap : C) Boyun vertebraları

#9. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

Cevap : C) Humerus

#10. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

Cevap : E) Femur

SONUÇ

-

Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -1

Ünite -1

Anatomiye Giriş Ve Temel Kavramlar

1. “Ön” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anterior
B) Posterior
C) Lateral
D) Medial
E) Superior

Cevap : A) Anterior

2. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka
B) Orta hattan uzakta olan
C) Üst
D) Merkezden uzak
E) Derin

Cevap : D) Merkezden uzak

3. Türkçedeki karşılığı “kol” olan beden bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femur
B) Üst ekstremite
C) Brachium
D) Crus
E) Manus

Cevap : C) Brachium

4. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

A) Avuç içleri karşıya bakar
B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür
C) Ayakta bir duruştur
D) Yüz karşıya bakar
E) Kollar yanlarda serbestçe sarkık durumdadırlar

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

5. Kardiyo sözcüğü aşağıdaki organlardan hangisini ifade eder?

A) Akciğer
B) Damarlar
C) Beyin
D) Bağırsak
E) Kalp

Cevap : E) Kalp

6. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırta ait
B) Merkezde olan
C) Soda olan
D) Önde olan
E) Karna ait

Cevap : E) Karna ait

7. “Abdomen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş
B) Göğüs
C) Karın
D) Gövde
E) Sırt

Cevap : C) Karın

8. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

A) Coxa
B) Carpus
C) Tarsus
D) Crus
E) Femur

Cevap : B) Carpus

9. “Truncus” sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

A) Baş
B) Karın
C) Sırt
D) Göğüs
E) Gövde

Cevap : E) Gövde

10. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

A) Carpus
B) Tarsus
C) Truncus
D) Corpus
E) Pollex

Cevap : A) Carpus

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

 

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!