auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisinin sinovyal eklemlerin stabilitesine katkısı yoktur?

Cevap : E) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın türü

#2. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

#3. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

#4. Kardiyo sözcüğü aşağıdaki organlardan hangisini ifade eder?

Cevap : E) Kalp

#5. “Truncus” sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : E) Gövde

#6. Aşağıdakilerden hangisi kesintili eklemlerdir?

Cevap : C) Sinovyal eklemler

#7. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

Cevap : C) 12

#8. “Abdomen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Karın

#9. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

Cevap : C) Boyun vertebraları

#10. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

Cevap : E) Femur

#11. Türkçedeki karşılığı “kol” olan beden bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Brachium

#12. Aşağıdakilerden hangisi lateral fleksiyon yapar?

Cevap : D) Omurga

#13. Nucleus pulposus hangi eklemde bulunur?

Cevap : C) Symphysis intervertebralis

#14. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

Cevap : D) Aşağı rotasyon

#15. “Ön” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Anterior

#16. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

Cevap : A) Teres minör

#17. Aşağıdaki eklemlerden hangisi sirkumdüksiyon yapamaz?

Cevap : D) İnterfalangeal eklemler

#18. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

Cevap : C) Humerus

#19. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

Cevap : D) Gastroknemius kası

#20. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

Cevap : B) Os parietale

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -2

 

Ünite -2

Kemikler

1. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

A) Kana kalsiyum vermek
B) Destek
C) Kaslara tutunma yeri sağlama
D) Kan hücrelerini üretmek
E) Protein depolamak

Cevap : E) Protein depolamak

2. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

A) Os palatinum
B) Os parietale
C) Maxilla
D) Os zygomaticum

Cevap : B) Os parietale

3. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Torakal bölümünde lordoz vardır
B) Sakral bölümünde lordoz vardır
C) Türkçede omurilik olarak adlandırılır
D) Lumbal bölümünde lordoz vardır
E) Servikal bölümünde kifoz vardır

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

4. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

A) 19
B) 17
C) 12
D) 10
E) 8

Cevap : C) 12

5. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

A) Sakrum
B) Femur
C) Tibia
D) L5 vertebra
E) Skapula

Cevap : A) Sakrum

6. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

A) Göğüs vertebraları
B) Kafa kemikleri
C) Boyun vertebraları
D) Coxa kemiği
E) Humerus

Cevap : C) Boyun vertebraları

7. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

A) Skapula
B) Klavikula
C) Humerus
D) Radius
E) El bileği kemikleri

Cevap : A) Skapula

8. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

A) Klavikula
B) Skapula
C) Humerus
D) Ulna
E) Femur

Cevap : C) Humerus

9. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

A) Os coxae
B) Femur
C) Patella
D) Fibula
E) Calcaneus

Cevap : D) Fibula

10. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

A) Humerus
B) Ulna
C) Os coxae
D) Skapula
E) Femur

Cevap : E) Femur

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!