auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

#1. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Merkezden uzak

#2. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

#3. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Karna ait

#4. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

Cevap : B) Carpus

#5. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

Cevap : A) Carpus

#6. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Protein depolamak

#7. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

#8. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

Cevap : A) Sakrum

#9. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

Cevap : A) Skapula

#10. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

Cevap : D) Fibula

SONUÇ

-

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

Spor Anatomisi Vize Deneme Sınavı -3

Ünite-3

Eklemler

1. Aşağıdakilerden hangisi kesintili eklemlerdir?

A) Synchondrosis tipi eklemler
B) Syndesmosis tipi eklemler
C) Sinovyal eklemler
D) Symphysis tipi eklemler
E) Gomphosis tipi eklemler

Cevap : C) Sinovyal eklemler

2. Sinovyal sıvı nerede üretilir?

A) Eklem kapsülünde
B) Ekleme katılan kemiklerde
C) Eklem içi bağlarda
D) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdaklarda
E) Kaslarda

Cevap : A) Eklem kapsülünde

3. Aşağıdakilerden hangisinin sinovyal eklemlerin stabilitesine katkısı yoktur?

A) Eklemin çevresinde bulunan kaslar
B) Eklem kapsülü
C) Eklem içindeki negatif basınç
D) Eklemi oluşturan kemiklerin uyumu
E) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın türü

Cevap : E) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın türü

4. İnversiyon hareketini yapan beden bölümü hangisidir?

A) Boyun
B) Gövde
C) Omuz
D) Kalça
E) Ayak

Cevap : E) Ayak

5. Nucleus pulposus hangi eklemde bulunur?

A) Omuz ekleminde
B) Kalça ekleminde
C) Symphysis intervertebralis
D) Suturaların içinde
E) Syndesmosis radioulnaris

Cevap : C) Symphysis intervertebralis

6. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde labrum bulunur?

A) İntervertebral eklemler
B) Kalça eklemi
C) Symphysis intervertebralis
D) El bileği eklemi
E) Sternoklavikular eklem

Cevap : B) Kalça eklemi

7. Aşağıdakilerden hangisi lateral fleksiyon yapar?

A) El bileği
B) Ayak bileği
C) Kalça eklemi
D) Omurga
E) Omuz eklemi

Cevap : D) Omurga

8. Aşağıdaki eklemlerden hangisinin içinden tendon geçer?

A) Omuz eklemi
B) Kalça eklemi
C) Dirsek eklemi
D) Ayak bileği eklemi
E) El bileği eklemi

Cevap : A) Omuz eklemi

9. Aşağıdaki eklemlerden hangisi sirkumdüksiyon yapamaz?

A) Omuz eklemi
B) Kalça eklemi
C) Metakarpofalangeal eklemler
D) İnterfalangeal eklemler
E) El bileği eklemi

Cevap : D) İnterfalangeal eklemler

10. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde deltoid bağ bulunur?

A) Omuz eklemi
B) Kalça eklemi
C) Ayak bileği eklemi
D) Diz eklemi
E) El bileği eklemi

Cevap : C) Ayak bileği eklemi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!