auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi 2021 Final Soruları

Spor Anatomisi 2021 Final Soruları

Spor Anatomisi 2021 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi aksiyel iskelet kemiklerinden birisi değildir?

Cevap : Oscoxae

2- Aşağıdakilerden hangisi bir viscerocranium kemiğidir?

Cevap : Nazal kemik

3- Aşağıdakilerden hangisi skapulanınmedial kenarına tutunur?

Cevap : Romboideusmajor

4- Aşağıdaki hareketlerden hangisi segittal eksende yapılır?

Cevap : Supinasyon

5- Aşağıdakilerden hangisi döndürücü kılıf (rotatorcuff) kaslarından değildir?

Cevap : Serratusarterior

6- Lineaaspera hangi kemiğe aittir?

Cevap : Femur

7- Aşağıdakilerden hangisi “anatomik duruş” için yanlıştır?

Cevap : Yatar durumda olmaktır

8- Korakoid çıkıntı hangi kemiğe aittir?

Cevap : Scapula

9- “Omurganın sola veya sağa bükülme hareketidir” tanımı hangi harekete aittir?

Cevap : Lateralfleksiyon

10- trapezius kası ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : İnen ve çıkan bölimler beraber scapulaya yukarı rotasyon yaptırır.

11- kasların görevlerinden değildir?

Cevap : Sıcaklığı algılamak

12- Büyük dolaşım nereden başlayıp nerede biter?

Cevap : Sol ventrikülden başlar sağ atriumda biter.

13- larynx kıkırdakları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Troid ve aritenoid kıkırdak sayısı toplam üçtür.

14- Aşağıdaki havayollarından hangisinde kıkırdak yoktur?

Cevap : Bronşiol

15- Aşağıda ki sinirlerden hangisi trapezius kasını çalıştırır?

Cevap : N.accesorius

16- Femoral arter hangi arterin devamıdır?

Cevap : İliaka eksterna arteri

17- Karakoid çıkıntı hangi kemiğe aittir?

Cevap : Scapula

18- Bacak kaslarını çalışmasını sağlayan sinirler hangi pleksustan gelir?

Cevap : Lumbal pleksus

19- Aort nerede sonlanır?

Cevap : L 4 omur hizasında

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Her sinir hücresinden iki adet akson çıkar

21- Aşağıdakilerden hangisi bir viscerocranium kemiğidir?

Cevap : Nazal kemik

22- Aşağıdakilerin hangisinde sinüs bulunur?

Cevap : Maksilla

23- Atrium sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Kulakçık

24- Cerebellum un Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : Beyincik

25- Kalbin boşluklarına açılan damarlar ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sağ pulmoner venler sol atriuma açılırlar

26- T ve b lenfositlerin gelişimini hangisi sağlar?

Cevap : Timus

27- Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistemi kontrol eder?

Cevap : hipotalamus

28- Aşağıdaki kalp boşluklarından hangilerinde oksijeni bol kan bulunur?

Cevap : Sol atrium ve sol ventrikülde

29- Melatonin nereden salğılanır?

Cevap : Epifiz

30- Brakial pleksus hangi omurilik segmentlerinden oluşur?

Cevap : C5-c6-c7-c8-t1

31- Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers düzlemde yapılır?

Cevap : Supinasyon

32- Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sağ atrjumdan sağ ventriküle kan geçişi vardır

33- Yutkunma sırasında geriye doğru yatarak Larynx e gıda kaçmasını engelleyen kıkırdak hangisidir?

Cevap : Epiglosttis

34- Periferden Aldığı uyarıyı merkeze götüren sinir sistemi hücresine ne ad verilir?

Cevap : Afferent nöron

35- Ayak baş parmağının tıbbi terminolojideki karşılığı nedir?

Cevap : Hallux

36- Cabitus sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Dirsek

37- Kandaki glikoz düzeyini yükselten hormon hangisidir?

Cevap : Glukagon

38- Aşağıdaki kemikler hangisinde sinüs bulunur?

Cevap : Maksilla

39- Rhinos sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : Burun

40- Bel bölgesinden kaç çift sipinal sinir çıkar?

Cevap : 5

41- Koku duyusu burun boşluğunun hangi bölgesinde algılanır?

Cevap : Üst duvar

42- Aşağıdakilerden hangisi temel endokrin organlardan birisi değildir?

Cevap : Böbrek

43- Ekspirasyon sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap : Soluk verme

44- Temporal lob aşağıdaki işlemlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : İşitmenin algılanması

45- Büyüme hormonu nereden salgılanır?

Cevap : Hipofiz bezi

46- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Substantia alba sadece beyinde bulunur

47- Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden birisidir?

Cevap : Asid baz dengesini ayarlamaya yardım etmek

48- İnsan bedenindeki yapıları birbirlerine ve belli nirengi noktalarına göre konumları bakımından inceleyen anatomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Topografik anatomi

49- Aşağıdakilerden hangisi bunun işlevlerinden değildir?

Cevap : Solunan havayı serinletmek

50- Mitral kapak nerede bulunur?

Cevap : Sol atrium ile sol ventrikul arasında

51- Aşağdakilerden hangisi dolaşım sisteminin işlevlerinden değilidir?

Cevap : Merkezi sinir sisteminde üretilen nörotransmitterleri periferik dokulara taşımak

52- “Palmar” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Avuç içine ait

53- “Ayak Başparmağı”nın tıbbi terminolojideki karşılığı nedir?

Cevap : Hallux

54- Medialmalleol hangi kemiğe aittir?

Cevap : Tibia

55- Omuz eklemine ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon yaptıran kas hangisidir?

Cevap : Latismusdorsi

56- Aşağıdakilerden hangisi fibröz eklem türüdür?

Cevap : Sindezmoz

57- Aşağıdaki kemiklerden hangisi el bileğinde bulunmaz?

Cevap : Capitulum

58- Articulatioradioulnarisproximalis ne tip bir eklemdir?

Cevap : Trokoid

59- Aşağıdaki kaslardan hangisinde proc. coracoideus’a tutunur?

Cevap : Pektoralisminor

60- Aşağıdakilerden hangisi sternokleidomastoideus kasının işlevlerinden değildir?

Cevap : Başa ekstansiyon

61- Aşağıdakilerden hangisi oscoxae’de bulunmaz?

Cevap : Trochanterminor

62- “Cubitus” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Dirsek

63- Aşağıdakilerden hangisi humerus’undistal ucunda bulunur?

Cevap : Fossaolecrani

64- Aşağıdakilerden hangisi omuz eklemini yukarıdan destekleyen kemere ait bağdır?

Cevap : Korakoakromial bağ

65- Aşağıdakilerden kaslardan hangisi spinailiaca anteriorinferior’dan başlar?

Cevap : Rektusfemoris

66- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin başı distaldedir?

Cevap : Ulna

67- Ginglimus türü eklemler için hangisi doğrudur?

Cevap : Sadece fleksiyon-ekstansiyon yaparlar

68- Fadet eklemler nerede oluşur?

Cevap : Omurların proc. articularissuperior ve inferior’ları arasında

69- Aşağıdaki eklemlerden hangisi sadece rotasyon yapar?

Cevap : Medianatlantoaksial eklem

70- Elipsoid eklemler için hangisi doğrudur?

Cevap : Abduksiyon-adduksiyon ve fleksiyon-ekstansiyon yaparlar

71- “Dorsal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sırt

72- Aşağıdakilerden hangisi sinovyal eklemlerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : Ekleme gelen damarlar

73- Aşağıdaki eklemlerden hangisi sadece rotasyon yapar?

Cevap : Medianatlantoaksiyal eklem

74- Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers düzlemde yapılır?

Cevap : Supinasyon

75- Aşağıdaki kaslardan hangisi gövdeye lateralfleksiyon yaptırmaz?

Cevap : Transversusabdominus

76- “Derin” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Profundus

77- Aşağıdakilerden hangisi sagittal eksende yapılır?

Cevap : Lateralfleksiyon

78- Aşağıdakilerden hangisi sternocleidomastoideus kasının işlevlerinden değildir?

Cevap : Boyna aynı tarafa rotasyon

79- El bileği eklemi ne tip bir eklemdir?

Cevap : Elipsoid

80- “Kardiyovasküler” sözcüğü hangi sistem ile ilgilidir?

Cevap : Dolaşım sistemi

81- Medialmalleol hangi kemiğe aittir?

Cevap : Tibia

82- Aşağıdaki kemiklerin hangisinde processusstyloideus vardır?

Cevap : Radius

83- ”Truncus” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Gövde

84- “Pelvis” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Leğen

85- İnternaloblik kas için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Gövdeye fleksiyon ve ipsilaterallateralfleksiyon yaptırır

86- Aşağıdakilerden hangisi protraksiyon yaptırır?

Cevap : Serraturarterior

87- “Beden bölümünün anatomik duruştan dış yana doğru uzaklaşma yönünde yaptığı harekettir” tanımı hangi harekete aittir?

Cevap : Abduksiyon

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Spor Anatomisi 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!