auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi 2021 Vize Soruları

Spor Anatomisi 2021 Vize Soruları

Spor Anatomisi 2021 Vize Soruları

1- Omuz eklemine ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon yaptıran kas hangisidir?

Cevap : Latismus dorsi

2- Aşağıdakilerden hangisi fibröz eklem türüdür?

Cevap : Sindezmoz

3- Aşağıdaki kemiklerden hangisi el bileğinde bulunmaz?

Cevap : Capitulum

4- Articulatio radioulnaris proximalis ne tip bir eklemdir?

Cevap : Trokoid

5- Aşağıdaki kaslardan hangisinde proc. coracoideus’a tutunur?

Cevap : Pektoralis minor

6- “Palmar” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Avuç içine ait

7- “Ayak Başparmağı”nın tıbbi terminolojideki karşılığı nedir?

Cevap : Hallux

8- Medial malleol hangi kemiğe aittir?

Cevap : Tibia

9- Aşağıdakilerden hangisi os coxae’de bulunmaz?

Cevap : Trochanter minor

10- “Cubitus” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Dirsek

11- Aşağıdakilerden hangisi humerus’un distal ucunda bulunur?

Cevap : Fossa olecrani

12- Aşağıdakilerden hangisi omuz eklemini yukarıdan destekleyen kemere ait bağdır?

Cevap : Korakoakromial bağ

13- Aşağıdakilerden kaslardan hangisi spina iliaca anterior inferior’dan başlar?

Cevap : Rektus femoris

14- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin başı distaldedir?

Cevap : Ulna

15- Ginglimus türü eklemler için hangisi doğrudur?

Cevap : Sadece fleksiyon-ekstansiyon yaparlar

16- Fadet eklemler nerede oluşur?

Cevap : Omurların proc. articularis superior ve inferior’ları arasında

17- Aşağıdaki eklemlerden hangisi sadece rotasyon yapar?

Cevap : Median atlantoaksial eklem

18- Elipsoid eklemler için hangisi doğrudur?

Cevap : Abduksiyon-adduksiyon ve fleksiyon-ekstansiyon yaparlar

19- “Dorsal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sırt

20- Aşağıdakilerden hangisi sinovyal eklemlerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : Ekleme gelen damarlar

21- Aşağıdaki eklemlerden hangisi sadece rotasyon yapar?

Cevap : Median atlantoaksiyal eklem

22- Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers düzlemde yapılır?

Cevap : Supinasyon

23- Aşağıdaki kaslardan hangisi gövdeye lateral fleksiyon yaptırmaz?

Cevap : Transversus abdominus

24- “Derin” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Profundus

25- Aşağıdakilerden hangisi sagittal eksende yapılır?

Cevap : Lateral fleksiyon

26- Aşağıdakilerden hangisi sternocleidomastoideus kasının işlevlerinden değildir?

Cevap : Boyna aynı tarafa rotasyon

27- El bileği eklemi ne tip bir eklemdir?

Cevap : Elipsoid

28- “Kardiyovasküler” sözcüğü hangi sistem ile ilgilidir?

Cevap : Dolaşım sistemi

29- Medial malleol hangi kemiğe aittir?

Cevap : Tibia

30- Aşağıdaki kemiklerin hangisinde processus styloideus vardır?

Cevap : Radius

31- ”Truncus” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Gövde

32- “Pelvis” sözcüğünün Türkçe anlamı nedir?

Cevap : Leğen

33- İnternal oblik kas için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Gövdeye fleksiyon ve ipsilateral lateral fleksiyon yaptırır

34- Aşağıdakilerden hangisi protraksiyon yaptırır?

Cevap : Serratur arterior

35- “Beden bölümünün anatomik duruştan dış yana doğru uzaklaşma yönünde yaptığı harekettir” tanımı hangi harekete aittir?

Cevap : Abduksiyon

36- Aşağıdakilerden hangisi aksiyel iskelet kemiklerinden birisi değildir?

Cevap : Os coxae

37- Aşağıdakilerden hangisi bir viscerocranium kemiğidir?

Cevap : Nazal kemik

38- Aşağıdakilerden hangisi skapulanın medial kenarına tutunur?

Cevap : Romboideus major

39- Aşağıdaki hareketlerden hangisi segittal eksende yapılır?

Cevap : Supinasyon

40- Aşağıdakilerden hangisi döndürücü kılıf (rotator cuff) kaslarından değildir?

Cevap : Serratus arterior

41- Linea aspera hangi kemiğe aittir?

Cevap : Femur

42- Aşağıdakilerden hangisi “anatomik duruş” için yanlıştır?

Cevap : Yatar durumda olmaktır

43- Korakoid çıkıntı hangi kemiğe aittir?

Cevap : Scapula

44- “Omurganın sola veya sağa bükülme hareketidir? tanımı hangi harekete aittir?

Cevap : Lateral fleksiyon

45- Clavicula’nın lateral ucu aşağıdakilerden hangisi ile eklemleşir?

Cevap : Scapula

46- Trapezius kası ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : İnen ve çıkan bölümler beraberce skapulaya yukarı doğru rotasyon yaptırır

47- İnsan bedenindeki yapıları, birbirlerine ve belli nirengi noktalarına göre konumları bakımından inceleyen anatomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Topografik anatomi

Egzersiz ve spor bilimleri bahar dönemi soruları Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Spor Anatomisi 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!