auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -8

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

Cevap : D) Gastroknemius kası

#2. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

Cevap : C) Humerus

#3. Alt ekstremite ve abdomen boşluğundaki organların kanını toplayan v. cava inferior nereye açılır?

Cevap : C) Sağ atrium

#4. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

#5. Skalen kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?

Cevap : C) Boyna ekstansiyon

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Sağ atriumdan sağ ventriküle kan geçişi normaldir

#7. Plexus brachialis hangi spinal sinirler tarafından oluşturulur?

Cevap : E) C5-T1

#8. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

Cevap : E) Femur

#9. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

Cevap : C) Boyun vertebraları

#10. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

Cevap : D) Aşağı rotasyon

#11. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

Cevap : C) 12

#12. Aşağıdakilerden hangisi oksijeni bol kan taşır veya bulundurur?

Cevap : D) Pulmoner venler

#13. Dokulardaki metabolizma sonucu oluşan büyük moleküllü maddeler aşağıdaki yapılardan hangisine girerek dolaşıma katılır?

Cevap : E) Lenf kapillerleri

#14. Uyluk ve bacağın arka bölgeleri pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : D) Sakral pleksus

#15. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapulaya protraksiyon yaptırır?

Cevap : E) Pectoralis minor kası

#16. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

Cevap : B) Os parietale

#17. Medulla spinalis’in servikal bölümünden kaç çift spinal sinir çıkar?

Cevap : C) 8

#18. Küçük (pulmoner) dolaşım kalbin hangi boşluğundan başlayıp hangi boşluğunda biter?

Cevap : B) Sağ ventrikülden başlar, sol atriumda biter

#19. Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Cevap : B) Omurilik ve beyin

#20. Sinir hücresinin en uzun uzantısının adı nedir?

Cevap : A) Akson

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -8-min

Endokrin Sistem

1. Tiroid bezi nerede bulunur?

A) Kafa içinde
B) Omurgada
C) Boyunda
D) Karın boşluğunda
E) Pelvis boşluğunda

Cevap : C) Boyunda

2. Endokrin organlar salgılarını nereye boşaltırlar?

A) Deriye
B) Kana
C) Lenf damarlarına
D) Karın boşluğuna
E) Göğüs boşluğuna

Cevap : B) Kana

3. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin salgıladığı bir hormondur?

A) T3
B) Kortizol
C) Renin
D) Oksitosin
E) İnsülin

Cevap : D) Oksitosin

4. Aşağıdakilerden hangisi melatonin salgılar?

A) Hipofiz
B) Pankreas
C) Tiroid
D) Böbreküstü bezleri
E) Pineal bez

Cevap : E) Pineal bez

5. Bazal metabolizmayı arttıran endokrin bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiroid
B) Paratiroid
C) Pankreas
D) Hipofiz
E) Over

Cevap : A) Tiroid

6. Kandaki kalsiyum düzeyi azaldığında artarak kemiklerden kana kalsiyum aktaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) T3
B) T4
C) Paratiroid hormon
D) Glukagon
E) Progesteron

Cevap : C) Paratiroid hormon

7. Kortizol hormonu nereden salgılanır?

A) Hipotalamustan
B) Hipofizden
C) Tiroid bezinden
D) Paratiroid bezinden
E) Böbreküstü bezlerinden

Cevap : E) Böbreküstü bezlerinden

8. Yenidoğanda büyük olup ergenlik dönemine kadar küçülen ve bağışıklık hücrelerinin gelişimini sağlayan endokrin bez hangisidir?

A) Tiroid
B) Paratiroid
C) Pankreas
D) Hipofiz
E) Timus

Cevap : E) Timus

9. İnsülin hormonu nerede üretilir?

A) Tiroid
B) Paratiroid
C) Pankreas
D) Hipofiz
E) Timus

Cevap : C) Pankreas

10. Adrenalin nerede üretilir?

A) Tiroid
B) Paratiroid
C) Pankreas
D) Böbreküstü bezleri
E) Timus

Cevap : D) Böbreküstü bezleri

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!