auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -7

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -7

#1. Kalbin ağırlığı yaklaşık olarak kaç gramdır?

Cevap : B) 300

#2. İnsülin hormonu nerede üretilir?

Cevap : C) Pankreas

#3. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Protein depolamak

#4. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

Cevap : A) Sakrum

#5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, içinde oksijeni azalmış (deoksijene) kan bulunan kalp boşlukları doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : C) Sağ atrium ve sağ ventrikül

#6. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

#7. Kortizol hormonu nereden salgılanır?

Cevap : E) Böbreküstü bezlerinden

#8. Aşağıdaki damarlardan hangisinden nabız alınabilir?

Cevap : D) Radial arter

#9. Tiroid bezi nerede bulunur?

Cevap : C) Boyunda

#10. Origo sözcüğü neyi ifade eder?

Cevap : A) Kasların başlangıç yeri

#11. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

Cevap : A) Skapula

#12. Eksternal oblik kasın işlevleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Soluk almaya yardım eder

#13. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin salgıladığı bir hormondur?

Cevap : D) Oksitosin

#14. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

#15. Pektoralis major kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

Cevap : B) Omza dış rotasyon

#16. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

Cevap : D) Fibula

#17. Mitral kapak nerede bulunur?

Cevap : A) Sol atrium ile sol ventrikül arasında

#18. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

Cevap : A) Teres minör

#19. Aort’un ikiye ayrılması ile oluşan damarların adları nedir?

Cevap : A) Ortak iliak arterler

#20. Bazal metabolizmayı arttıran endokrin bez aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Tiroid

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -7-min

Sinir Sistemi

1. Sinir hücresinin en uzun uzantısının adı nedir?

A) Akson
B) Dendrit
C) Nöron
D) Miyelin
E) Cerebrum

Cevap : A) Akson

2. Medulla spinalis’in Türkçe karşılığı nedir?

A) Omurga
B) Omur
C) Omurilik
D) Beyin
E) Beyincik

Cevap : C) Omurilik

3. Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?

A) Beyin ve kafa çiftleri
B) Omurilik ve beyin
C) Beyin ve spinal sinirler
D) Kafa çiftleri ve spinal sinirler
E) Omurilik ve kafa çiftleri

Cevap : B) Omurilik ve beyin

4. Bir spinal sinirin oluşmasını sağlayan sinir liflerinin çıktığı medulla spinalis bölgesinin ne ad verilir?

A) Substantia alba
B) Substantia grisea
C) Korteks
D) Segment
E) Pleksus

Cevap : D) Segment

5. Medulla spinalis’in servikal bölümünden kaç çift spinal sinir çıkar?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
E) 12

Cevap : C) 8

6. Torakal ve sakral spinal sinirler toplam kaç çifttir?

A) 20
B) 10
C) 19
D) 12
E) 17

Cevap : E) 17

7. Plexus brachialis hangi spinal sinirler tarafından oluşturulur?

A) Sadece C1-C4
B) Sadece C5-C6
C) Sadece C8-T1
D) Sadece C6-C7
E) C5-T1

Cevap : E) C5-T1

8. Uyluğun ön bölümü hangi pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

A) Servikal pleksus
B) Brakial pleksus
C) Lumbar pleksus
D) Sakral pleksus
E) Koksigeal pleksus

Cevap : C) Lumbar pleksus

9. Uyluk ve bacağın arka bölgeleri pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

A) Servikal pleksus
B) Brakial pleksus
C) Lumbar pleksus
D) Sakral pleksus
E) Koksigeal pleksus

Cevap : D) Sakral pleksus

10. Ekstremite kaslarının hareketini başlatmaktan sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyincik
B) Frontal lob
C) Parietal lob
D) Oksipital lob
E) Temporal lob

Cevap : B) Frontal lob

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!